Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 5 >> 

1Ane mpotudui'-ko tauna to meliu umuru-ra ngkai iko, neo' karapo' rahi. Agina nupoka'olu lolita-nu mpo'apui nono-ra, nuponcawa tuama-nu moto. Kabilasa nuponcawa ompi'-nu.

2Tobine to meliu umuru-ra ngkai iko nuponcawa tina-nu. Pai' tobine to mongura ngkai iko nuponcawa tu'ai-nu, pai' pelompehi bona moroli' gau'-nu pai' pekiri-nu.

3Ane ria tobine to balu mpu'u, to uma mpu'u ria to mpewili'-ra, ompi'–ompi' hampepangalaa'-ta kana mpewili'-ra-rawo.

4Aga ane tobalu to ria moto-ki ana'-na ba kumpu-na, ana' pai' kumpu-na toe-ramo to lomo'–lomo'-na kana ratudui' mpewili'-i, bona mpohiwili kehi totu'a-ra. Apa' toe-mi to mpakagoe' nono Alata'ala.

5Ane tobine to balu mpu'u, batua-na uma hema to mpewili'-i, ncarumaka Alata'ala-i-wadi, hina'eo hinamengi mosampaya-i mekakae hi Alata'ala.

6Aga tobalu to mpali' kagoea'-ra-wadi, hewa to mate-mi kao'-ra nau' tuwu'-ra-pidi.

7Parata-raka hawa'-ku toi, bona uma kasalaia' kehi-ra.

8Apa' ane ria tauna to mpo'uli' mepangala'-i hi Alata'ala, tapi' uma-i mpewili' totu'a-na pai' tauna to hi rala tomi-na moto, kehi-na toe mposapuaka pepangala'-na, meliu kada'a-na ngkai tauna to uma mepangala' hi Alata'ala.

9Tobalu to ma'ala rapopesua' hanga'-ra hi rala buku tobalu, muntu' to hewa toi: umuru-ra uma kura' ngkai ono mpulu' mpae, motomanei hangkani-ra-wadi.

10Kana to monoto kalompe' gau'-ra, rapa'-na: mpewili' lompe' ana'-ra, jole' mpopehani toliu, mpotulungi ompi'–ompi' hampepangalaa'-ra, mpojampangi tauna to hi rala kasusaa', pai' biasa mpobabehi butu nyala pobago to lompe'. Tobalu to hewa toe-mi to natao rapewili' ompi'–ompi' hampepangalaa'.

11Ane tobalu ngkanguraa, neo' ulu ra'uki' hanga'-ra hi rala buku tobalu. Apa' ane ria-pidi hina-ra doko' motomanei, bate motomanei-ra mpai'. Ka'omea-na masala'-ramo apa' mpotiboki-ra pojanci-ra hi Kristus wengi to mpo'uli' kampobago-ra bago Pue'-wadi.

12(5:11)

13Jadi', ane mongura-ra-pidi, neo' ra'uki' hanga'-ra hi rala buku tobalu. Apa' mengkalose-ra-wadi mpai', pai' ntora kakancua'–ncua' hi tomi doo. Pai' uma muntu' lose-ra, topotau' lolita wo'o-ra, doko' mpogalo urusia doo, pai' ntora mpololita lolita to uma natao ralolita.

14Toe pai' ku'uli' tobalu ngkanguraa agina motomanei lau-ra-rawo, mo'anai', pai' mpewili' lompe' tauna to hi rala tomi-ra, bona neo' mpai' ria ohea bali'-ta mpotuntui'-ta to mpotuku' Kristus.

15Pai'-a mpo'uli' hewa toe, apa' ria-ramo tobalu to uma-pi mpotuku' konoa Kristus, mpotuku' konoa Magau' Anudaa'-ramo.

16Ane ria to Kristen, pai' ria posantina-ra to balu, agina hira' toe-mi to mpewili'-i. Uma-hawo ohea-na ane hawe'ea ompi' hampepangalaa'-ta kana mpewili' tobalu toe. Apa' ompi'–ompi' hampepangalaa'-ta kana mpewili' tobalu to balu mpu'u, to uma hema to mpewili'-ra.

17Pangkeni agama to lompe' pompakeni-ra, toto-na lia-ra rawai' gaji' rongkani lau kawori'-na ngkai tau ntani'-na, peliu–liu-nami pangkeni to metudui' pai' mpoparata Lolita Pue'.

18Apa' hi rala Buku Tomoroli' te'uki' hewa toi: "Japi to rapopobago mpotodu gandum, neo' ramumu' nguju-ra, pelele' moto-ra ngkuku' ngkalako'." Pai' te'uki' wo'o: "Topobago masipato' rawai' gaji'-ra."

19Ane ria pangkeni agama to rapakilu, neo' ncaliu nutarima pepakilu toe. Sampale ane rasabii' rodua ba tolu tauna, pai' lako' nutarima.

20Ane ria mpu'u sala'-na, paresai'-i hi nyanyoa hawe'ea ompi' hampepangalaa', bona me'eka'-ra mpotuku' gau'-na.

21Kuparesai' mpu'u-ko Timotius, bona nutuku' hawe'ea hawa'-ku toi, neo'-ko mpelence tauna, neo' mopahamalia. Alata'ala pai' Kristus Yesus moto mpotiroi-ta, nte mala'eka-na to moroli'!

22Neo' nusosai mpo'ongko' tauna jadi' pangkeni agama, nee–neo' mpai' iko lau-mi to rakahurui ane mpobabehi-ra jeko'. Nuparesa' ulu kehi-ra, pai' lako' nudampa pale-nu hi tanuana'-ra mpo'ongko'-ra jadi' pangkeni agama. Pelompehi bona moroli' oa' po'ingku-nu.

23Neo'-ko nginu ue nonto-wadi. Agina nugaloi anggur hangkedi', apa' mpo'ingai' ta'i-nu to jolia peda'.

24Tauna hantongo', nau' ko'ia rapohurai kara–kara-ra, incana ami'-mi jeko'-ra. Aga tauna hantongo' wo'o, sampale ra'inca jeko'-ra ane oti-pi rapohurai kara–kara-ra.

25Wae wo'o, ria tauna to monoto lia kalompe' kehi-ra. Pai' ria wo'o to uma incana hi doo kehi-ra to lompe', aga na'inca oa' Pue' kehi-ra to lompe' toe.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Timotius 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel