Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 6 >> 

1Ane ompi'–ompi' hampepangalaa'-ta to tuwu' batua, tudui'-ra bona mpobila' pai' mpengkorui maradika-ra hi butu nyala-na, bona neo' mpai' ria tauna to mporuge' hanga' Alata'ala ba mporuge' tudui'-ta.

2Ane rapa'-na maradika-ra to Kristen wo'o-i-hawo, neo' ra'uli' hewa toi: "Uma mingki' kutuku' hawa'-na, apa' hingka ompi'-ku moto-i-hawo hi rala Pue'." Agina kaloo–lompea' lau-di pongkamu-ra bago maradika-ra, apa' maradika to rapobago-ki toe, ompi' hampepangalaa'-ra to rapoka'ahi'. Hawe'ea to ku'uli' toe, kana nutudui'-ra, pai' nu'apui nono-ra bona ratuku'.

3Ria moto-ra hantongo' to mpokeni tudui' to mosisala hante tudui'-ta. Uma rapangalai' tudui' to makono to ngkai Pue'-ta, Pue' Yesus Kristus. Uma rapangalai' lolita to mpotudui'-ta mengkoru hi Pue' Ala.

4Tauna to hewa toe, mengkakapante–pante-ra-wadi, uma ra'incai napa–napa. Konoa-ra, ntora momehono' pai' mpali' pome'anua lolita-wadi. Ngkai tudui'-ra toe, pai' alaa-na wori' tauna mohingi', motuda', metuntui', merai',

5pai' momepodaa'. Pekiri tauna toera uma-pi katonoa, uma ra'incai tudui' to makono. Ra'uli'-rana, ma'ala-ra mporata rasi' ngkai po'agama-ra.

6Makono moto-di, po'agama-ta mpokeni rasi' bohe, asala rodo-mi nono-ta hante napa to ria hi kita'.

7Apa' uma ria hanyalaa to takeni tumai hi rala dunia'. Pai' uma wo'o mpai' ria hanyalaa to takeni mpalai.

8Jadi', ane ria-damo pongkoni' pai' pohea-ta, hono'-mi-hawo.

9Aga tauna to doko' mo'ua', mojoli-ra rasori mpobabehi jeko', wori' kahinaa to mpohilu'-ra. Kahinaa-ra toe uma ria kalaua-na, mpokeni silaka lau-wadi. Ka'omea-na, manusia' to doko' mo'ua', monawu' hi rala jeko', alaa-na silaka-ramo.

10Apa' ngkai kampokahina-ta doi mehupa' wori' nyala kehi to dada'a. Ria mpu'u tauna to sese' mpali' doi, alaa-na meleli'-ramo ngkai pepangala'-ra, pai' wori' kasusaa' mporumpa'-ra.

11Aga iko Timotius, batua Alata'ala-moko-kona. Pokalaa tuwu'-nu ngkai hawe'ea kehi to hewa toe we'i lou. Huduwukui mpotuku' po'ingku to monoa'. Mengkoru hi Alata'ala. Perohoi pepangala'-nu hi Kristus pai' ahi'-nu hi doo. Tari hi rala kasusaa', mo'alusu' kehi hi doo.

12Neo' nubahakai mpotuku' ohea pepangala'-ta, perohoi ngkakamu katuwua' to lompe' duu' kahae–hae-na. Apa' toe-mi patuju-na Alata'ala mpokio'-ko jadi' bagia-na, bona mporata-ko katuwua' to lompe' toe. Nakio'-ko jadi' bagia-na, pai' hi nyanyoa wori' tauna mpolia' nu'uli'-mi kanupangala'-na Pue' Yesus.

13Jadi', toi-mi paresa'-ku hi iko Timotius. Kuparesai'-ko hi nyanyoa Alata'ala to mpowai' katuwua' hi butu nyala-na, pai' hi nyanyoa Kristus Yesus to mpo'uli' posabi' to makono hi nyanyoa Pontius Pilatus.

14Kuparesai'-ko mpotuku' hawe'ea hawa' toe hante uma ria ruke-na ba kasalaia'-na, duu' hi karata-na nculii' Pue'-ta Yesus Kristus mpai'.

15Eo karata-na Pue'-ta, Alata'ala moto to mpakatantu ntuku' konoa-na moto. Hadudua-na Hi'a-wadi to mokuasa, to natao ra'une', Magau' ngkai hawe'ea magau', Pue' ngkai hawe'ea pue'.

16Hadudua-na Hi'a-wadi to uma ria kamatea-na. Mo'oha'-i hi rala hini to uma mowo pehini-na. Uma haduaa to ma'ala mpomohui'-i ba mpohilo-i, apa' uma-i kahiloa. Muntu' Hi'a-wadi to natao rabila' pai' to natao moparenta duu' kahae–hae-na. Amin! Wae mpu'u-hana!

17Ane tauna to mo'ua' hi rala dunia' toi, tudui'-ra bona neo' molangko nono-ra pai' neo' ncarumaka rewa dunia', apa' rewa dunia' uma ria katoroa'-na. Agina ncarumaka-ra Alata'ala to mpowai'-ta hawe'ea rasi' hante uma ria huka'-na bona tapokagoe'.

18Paresai'-ra bona mpobabehi oa' gau' to lompe', mpotulungi doo, jole' mewai', pai' lompe' nono-ra.

19Apa' ane lompe' po'ingku-ra hewa toe, ma'ala-mi ta'uli': mporumpu-ra rewa to lompe' hi rala suruga, to ma'ala rasarumaka hi eo mpeno-na, pai' mporata-ra katuwua' to lompe' mpu'u.

20Timotius, Alata'ala mposarumaka-ko mpokeni tudui' to makono. Jadi', jaga lompe' tudui' toe, bona neo' mpai' hema to mpobalii'. Neo' nupo'ema'-ra to mpokeni lolita to uma ria tuju-na pai' to uma mpokeni-ta mengkoru hi Pue' Ala. Neo' nupo'ema'-ra to mpokeni tudui' to mosisala hante tudui' to makono. Ra'uli'-rana, ria inca-ra, ntaa' uma-di makono-e.

21Ra'uli' ria inca-ra, hiaa' ngkai petuku'-ra hi inca-ra toe, meleli' lau-ramo ngkai pepangala'-ra hi Yesus. Pue' mpogane'-koi omea. Hudu rei-mi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Timotius 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel