Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 2 >> 

1Jadi', Timotius ana'-ku! Pakaroho mpu'u nono-nu hante karohoa to tarata ngkai Kristus Yesus ngkai kabula rala-na Alata'ala.

2Nu'epe moto wengi hawe'ea tudui'-ku, pai' wori' wo'o tauna to mposabii' pai' mpo'epe tudui'-ku toe. Jadi', tudui' toe kana nuparata wo'o-raka tauna to ma'ala rasarumaka pai' to nginca mpotudui' tau ntani'-na.

3Jadi', Timotius, kana sadia wo'o-ko-kowo mpokolo kaparia hangkaa–ngkania hante aku', hewa tantara Kristus Yesus to lompe'.

4Apa' ane tantara to lompe'-hana, bate tari-i mpokolo kaparia, pai' uma-i sese' mpo'urusi urusia-na moto, apa' doko'-i mpakagoe' nono tadulako-na.

5Wae wo'o, tauna to mpobago bago Pue' ma'ala rarapai'-ki tauna to motanta' mokeno. Kana natuku' atura–atura po'orea', apa' ane uma natuku', uma-i mpai' mporata parasee.

6Pai' tauna to mpobago bago Pue' ma'ala rarapai'-ki topolia'. Ane mobago ntomo-i, masipato' lia ane hi'a to lomo'-na mpokoni' wua' polia'-na.

7Poinono paresa'-ku toi, Pue' moto mponotohi nono-nu bona nupaha omea.

8Kolo-mi kaparia, pai' kiwoi Yesus Kristus, to tuwu' nculii' ngkai kamatea, Magau' Topetolo' muli Magau' Daud. Toe-mi ihi'-na Kareba Lompe' to kukeni-e.

9Ngkai kampokeni-ku Kareba Lompe' toe-mi, pai' alaa-ku ngkolo kaparia, duu'-na oi-ama rahilu' hi rala tarungku' hewa tauna to dada'a. Aga Lolita Alata'ala uma-hana tehilu'.

10Toe pai' ku'agi-mi mpengkatarii hawe'ea toi-e. Nau'-a rabalinai', kupalele oa' Lolita Alata'ala, bona tauna to napelihi-mi mpo'epe pai' mpopangala', duu'-na mporata-ra kalompea' pai' katuwua' to ncola duu' kahae–hae-na ngkai posidaia'-ra hante Kristus Yesus.

11Kolo-mi kaparia, apa' makono mpu'u lolita to mpo'uli': Ane ntoa' mate-ta-damo dohe-na, bate tuwu' wo'o-ta mpai' dohe-na.

12Ane mosabara-ta mpokolo kaparia, moparenta wo'o-ta-tawo mpai' dohe-na. Aga ane tasapu-di petuku'-ta hi Hi'a, nasapu wo'o-ta-tawo mpai' kakita'-na topetuku'-na.

13Nau' molaka' pepangala'-ta hi Hi'a, uma molaka' pepewili'-na hi kita'. Apa' uma-i bisa mo'ungkere' ngkai lolita-na.

14Timotius! Popokiwoii-ra hawe'ea to ku'uli' tohe'i. Paresai'-ra hi rala hanga' Pue' Ala bona neo'-ra momehono' mpomehonoi' ada agama. Apa' pomehonoa' to hewa toe uma ria kalaua-na hi rala katuwu'-ta, mpokero lau-wadi pepangala'-ra to mpo'epe.

15Aga iko Timotius, parata tudui' to makono hante kanoa'–noa'-na. Huduwukui mpokamu bago-nu toe, bona ane rata-ko mpai' hi nyanyoa Alata'ala, uma-ko me'ea'. Na'uli'-koko mpai': "Iko-mi topobago-ku to lompe'!"

16Neo' nudohei-ra tauna to mpokeni lolita to uma mo'ihi. Apa' tudui'-ra toe uma mpokeni tauna mpakaroli' katuwu'-ra. Tudui'-ra toe mpokeni tauna kamolaa–laaa lau-di ngkai Alata'ala.

17Tudui' to hewa toe melelei hewa haki' pai' mpakada'a katuwu' wori' tauna. Himeneus pai' Filetus, hira' roduaa toe-mi to mpokeni tudui' to dada'a hewa toe.

18Meleli'-ra ngkai tudui' to makono, ra'uli'-rana timpaliu-mi pemataa hawe'ea tauna to mate. Tudui'-ra to uma makono toe mpaka'ingu' lau-mi ba hangkuja dua tauna, alaa-na mere'-mi pepangala'-ra.

19Aga nau' wae, Lolita Alata'ala bate makono pai' ma'ala raparasaya. Lolita Alata'ala hewa parawatu to uma molengo. Hi rala Lolita Alata'ala te'uki' hewa toi: "Na'inca Pue' kahema-ra to napobagia," pai', "Hema–hema to mpo'uli' kaYesus-na Pue'-ra, kana mpobahakai gau'-ra to dada'a."

20Hi rala tomi to bohe, wori' nyala rewa hi poruhea. Ria rewa to lompe', hewa rapa'-na to rababehi ngkai bulawa pai' salaka'. Ria wo'o to rababehi ngkai kaju ba tana' pulu'-wadi. To lompe', rahenta ane ria torata to rabila'. To uma lompe' rahi, rahenta eo–eo-na.

21Jadi', ane tabahakai kehi-ta to dada'a, kita' jadi' hewa rewa to lompe', to rahenta mpobila' torata. Batua-na, kita' jadi' topobago to moroli' pai' to ria kalaua-na hi Pue'-ta, pai' sadia-ta mpobago butu nyala pobago to lompe'.

22Toe pai' kuparesai'-ko Timotius, neo' nutuku' kahinaa nono to biasa hi tauna to mongura. Huduwukui mpotuku' gau' to napokono Pue', perohoi pepangala'-nu hi Pue' pai' ahi'-nu hi doo. Tuwu' hintuwu' hante hawe'ea tauna to mekakae hi Pue' ngkai karoli' nono-ra.

23Ria tauna to ntora mpomehonoi' tudui' to uma ria kalaua-na, tapi' ko'ia monoto nono-ra mpo'inca tudui' to makono. Neo' nudohei-ra hi rala pomehonoa'-ra toe, apa' nu'inca moto, lolita-ra toe mpobabehi posisalaa lau-wadi, alaa-na uma-pi hintuwu' tauna.

24Pai' uma-hawo natao ane kita' to jadi' batua-na Pue' uma hintuwu' hante doo-ta. Kana tapoka'olu po'ingku-ta hi hawe'ea tauna, pante metudui', pai' mosabara.

25Tauna to me'ewa kana tapaka'olu mpotanee'-ra, meka' ba lue' Pue' mpalogai-ra medea ngkai pe'ewa-ra duu'-na monoto-mi nono-ra pai' ra'inca tudui' to makono, alaa-na tebahaka-ra ngkai kuasa Magau' Anudaa' to mpewuku-ra mpotuku' konoa-na.

26(2:25)


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Timotius 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel