Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 1 >> 

1Sura toi ngkai aku' Paulus, kupakatu tilou hi iko Timotius, ana'-ku to kupe'ahi'. Ntuku' konoa Alata'ala na'ongko'-ama jadi' suro Kristus Yesus, bona mpoparata kareba pojanci Alata'ala. Pojanci Alata'ala toe: kamporata-ta katuwua' to lompe' duu' kahae–hae-na, ngkai posidaia'-ta hante Kristus Yesus. Wori' tabe: mekakae-a hi Alata'ala Tuama-ta pai' hi Kristus Yesus Pue'-ta, kuperapi' bona nagane'-ko ngkai kabula rala-na, napopohiloi-ko ahi'-na, pai' nawai'-ko kalompea' tuwu'.

2(1:1)

3Lomo'-na, aku' mpo'uli' tarima kasi hi Alata'ala to kupue' hante karoli' nono-ku, hewa pepue'-ra ntu'a-ku owi. Mpo'uli' tarima kasi oa'-a hi Alata'ala sabana iko Timotius, pai' uma-a putu mpokiwoi-ko hi rala posampaya-ku, lompe' hi eo-na lompe' hi bengi-na.

4Kupolio oa' kamo'ili ue mata-nu geo'. Pai' lentora-ama doko' mpohilo-ko, bona hono' kagoea'-ku.

5Motarima kasi mpu'u-a hi Alata'ala, apa' kukiwoi moto pepangala'-nu hi Pue' Yesus hante nono-nu mpu'u. Lomo'-na to mepangala' hi Yesus, ntu'a-nu Lois pai' tina-nu Eunike. Pai' iko wo'o Timotius, kuparasaya pepangala'-nu bate hewa pepangala'-ra tina-nu pai' ntu'a-nu.

6Jadi', Timotius! Toe pai' kupopokiwoii-ko bona nu'apui moto nono-nu, bona neo'-ko lente mpobago bago to nakolai'-koko Alata'ala, nto'u-na kujama woo'-nu mpo'ongko'-ko jadi' pangkeni agama.

7Neo'-ko me'eka' mpobago bago-nu toe, apa' ane ria ka'ekaa' hi rala nono-ta, ka'ekaa' toe bela-i to ngkai Alata'ala. Apa' Alata'ala mpowai'-ta Inoha' Tomoroli', pai' Inoha' Tomoroli' toei mpowai'-ta karohoa mpokamu bago-ta, mpoka'ahi' doo, pai' mpengkatarii konoa-ta moto.

8Toe pai' kuparesai'-ko, bona neo'-ko me'ea' jadi' sabi' Pue'-ta, pai' neo' wo'o-ko me'ea' mpangaku' ka'aku'-na doo-nu apa' ratarungku'-a-kuna. Apa' pai'-a ratarungku' toi-e, sabana pobago-ku mpokeni Kareba Pue'. Jadi' iko wo'o Timotius, kana mosadia wo'o-ko-kowo mpokolo kaparia sabana pobago-nu mpokeni Kareba Lompe'. Alata'ala moto to mpowai'-ko karohoa mpokolo kaparia toe.

9Nahore-tamo ngkai huku' jeko'-ta pai' nakio'-ta jadi' bagia-na to moroli'. Nahore pai' nakio'-ta toe, uma sabana po'ingku-ta to lompe'. Nababehi toe, muntu' ngkai kabula rala-na, pai' ntuku' patuju-na moto-hawo. Apa' kako'ia-na dunia' rapajadi', ria ami'-mi patuju-na Alata'ala mpowai'-ta kalompea' ngkai kabula rala-na sabana posidaia'-ta hante Kristus Yesus.

10Pai' hewa toe lau, napadupa' mpu'u-mi patuju-na toe, apa' rata-imi Yesus Kristus jadi' Magau' Tompohore-ta ngkai huku' jeko'-ta. Yesus mpodagi kamatea--batua-na: nau' mate-ta mpai', napotuwu' nculii' moto-ta hi eo mpeno pai' nawai'-ta katuwua' to uma ria kahudua-na, ane mepangala'-ta hi Kareba Lompe'.

11Toe pai' na'ongko'-ama Alata'ala jadi' suro Pue' Yesus, bona aku' mpoparata Kareba Lompe' toi hi tauna to bela-ra to Yahudi, pai' mpotudui'-ra bona mepangala'-ra hi Yesus.

12Jadi', ngkai pobago-ku mpokeni Kareba Lompe' toe-e, pai' alaa-ku mporata kaparia duu'-na ratarungku'-ama tohe'i-e. Aga nau' wae, uma-a me'ea'. Apa' ku'inca kahema-na to kupangala', pai' kusarumaka Hi'a-damo to mpewili'-a, pai' bate monoto hi rala nono-ku kamobaraka'-na mpewili'-a duu' rata hi Eo Kiama.

13Timotius! Kiwoi tudui' to nu'epe ngkai aku'. Tudui' toe-mi to makono, pai' tudui' toe-mi to kana nupotonco oa'. Neo' nubahakai mepangala' hi Kristus Yesus pai' mpoka'ahi' doo ngkai posidaia'-nu hante Kristus Yesus.

14Alata'ala mposarumaka-ta mpokeni tudui' to makono. Jadi', hante petulungi-na Inoha' Tomoroli' to mo'oha' hi rala nono-ta, jaga lompe' tudui' toe, neo' nupelele' ba hema–hema mpohala'tara.

15Nu'inca moto, ngkai hawe'ea to Kristen hi propinsi Asia, neo' uma-pi haduaa to tono' hi aku'. Bangku' hira' Figelus pai' Hermogenes, rapalahii-ama-kuna.

16Aga ane Onesiforus-hana, wori' ngkani-i mpotanta'u-a. Apa' nau' ratarungku'-a, uma-i me'ea' mpokinomo-a. Karata-na hi Roma rei, nahuduwukui mpopali'-a, duu' napohirua'-maka. Pai' nu'inca moto kawori' petulungia-na hi aku' wengi bula-ku hi Efesus. Mekakae-a hi Pue', kuperapi' bona nagane' hawe'ea ompi'-na Onesiforus, pai' bona napopohiloi ahi'-na hi Onesiforus hi Eo Kiama.

17(1:16)

18(1:16)


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Timotius 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel