Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 10 >> 

1Ompi'–ompi' hampepangalaa'-ku! Konoa-ku mpu'u, bona to Israel tebahaka ngkai huku' jeko'-ra. Toe to kupekakae oa'-raka hi Alata'ala.

2Mantata' mpu'u pepue'-ra hi Alata'ala--kusabii' moto toe-e. Aga uma ra'incai ohea to makono hilou hi Alata'ala.

3Rapiri mata-ra hi ohea to napakasadia Alata'ala. Oja'-ra mengkoru hi Kristus bona jadi' monoa'-ra hi poncilo Alata'ala, ra'agi mpotuku' ohea-ra moto-rawo, doko' mpomonoa' woto-ra hi kampotuku'-ra Atura Pue'.

4Tapi' Kristus, Hi'a-mi kadupaa'-na Atura Pue'. Hawe'ea tauna to mepangala' hi Hi'a, jadi' monoa' hi poncilo Alata'ala.

5Ria lolita nabi Musa owi to mpo'uli': hema to doko' jadi' monoa' ngkai kampotuku'-ra Atura Pue', mporata-ra katuwua' to lompe' asala ratuku' omea Atura Pue' toe.

6Aga ria wo'o-pidi lolita Musa kahamela-na to mpo'uli' ma'ala-ta jadi' monoa' hi poncilo Alata'ala ngkai pepangala'-ta. Hewa toi moni-na: "Neo' nu'uli' hi rala nono-nu: 'Hema to mpakule' ngkahe' hilou hi suruga? Hema to bisa mana'u hilou hi po'ohaa' tomate?' " Batua-na: uma-hawo mingki' kita' ngkahe' hilou hi suruga mpopali' kalompea', apa' mpolia' mana'u-imi Kristus tumai hi kita'. Uma wo'o-ta mingki' mana'u hilou hi po'ohaa' tomate mpopali' kalompea', apa' memata-imi Kristus ngkai kamatea bona mpowai'-ta kalompea'.

7(10:6)

8Na'uli' wo'o Musa hewa toi: "Kareba Pue' mohu'-wadi, ria hi wiwi-ta pai' ria hi nono-ta." Toi-mi kareba to kipalele hi hawe'ea tauna, kareba pepangala':

9Ane tapangaku' hante wiwi-ta: "Yesus Hi'a-mi Pue'," pai' ane tapangala' hi rala nono-ta Alata'ala mpotuwu'-i nculii' ngkai kamatea, bate tehore-tamo ngkai huku' jeko'-ta.

10Apa' mepangala'-ta hi Yesus hante nono-ta, alaa-na Alata'ala mpo'uli' kamonoa'-ta hi poncilo-na. Pai' tapangaku' Yesus hante wiwi-ta, alaa-na tehore-tamo ngkai huku' jeko'-ta.

11Hi rala Buku Tomoroli' ria te'uki' hewa toi: "Hawe'ea tauna to mepangala' hi Hi'a, uma-ra mpai' hala'nawu'."

12Lolita toe bate mpobelahi hawe'ea tauna, apa' uma ria posisalaa-na to Yahudi ba tau ntani'-na. Hadua lau-wadi Pue' hi hawe'ea manusia', pai' bohe ahi'-na hi hawe'ea tauna to mekakae hi Hi'a.

13Apa' "Hawe'ea tauna to mekakae hi Pue', bate tehore-ra ngkai huku' jeko'-ra."

14Hiaa' beiwa-ramo-rana mekakae hi Pue' ane ko'ia-ra mepangala'? Pai' uma wo'o hema to mepangala' ane ko'ia ra'epei Kareba Lompe'. Pai' uma wo'o-ra bisa mpo'epe Kareba Lompe' ane uma hema to mpokarebai-raka.

15Pai' hema mpai' to mpokarebai-raka ane uma hema to rasuro? Hewa to te'uki' owi hi rala Buku Tomoroli': "Lompe' lia karata tauna to mpokeni kareba lompe'!"

16Aga uma hawe'ea tauna mpopangala' Kareba Lompe' to raparata-raka toe. Ria lolita nabi Yesaya owi to mpo'uli': "Pue', uma hema to mpangala' kareba to kikeni."

17Jadi', manusia' kana mpo'epe ulu kareba-na, pai' lako' ma'ala-ra mepangala'. Pai' ane ria to mpoparata-raka Kareba Kristus toe, pai' lako' ma'ala-ra mpo'epe.

18Aga neo' ta'uli' hewa toi: "To Israel, ko'ia-ra mpo'epei Kareba Lompe'." Ra'epe moto-midi! Hi rala Buku Tomoroli' te'uki' hewa toi: "Kareba toe molele-mi hi humalili' dunia'. Lolita toe raparata-mi hi hawe'ea manusia'."

19Neo' wo'o ta'uli' hewa toi: "To Israel uma-hawo mpopaha patuju Alata'ala mpowai' kalompea' hi manusia'." Rapaha moto-midi! Lomo'–lomo'-na, ria Lolita Alata'ala to naparata nabi Musa, hewa toi moni-na: "Koi' to Yahudi, kubabehi-koi mohingi' mpai' kampohilo-ni ahi'-ku hi tauna to bela-ra to Yahudi. Nipokedi' nono mpai' mpohilo pompewili'-ku hi tauna to uma mpo'incai-a ngkai owi."

20Oti toe, ria wo'o Lolita Alata'ala to lonto' lia to naparata nabi Yesaya. Na'uli' Alata'ala hewa toi: "Tauna to uma mpopali'-a, hira' lau-mi to mporua'-a. Pai' tauna to uma mpekune' kahema-ku, kupopo'incai lau-ramo kahema-ku."

21Hiaa' ane to Israel-hana, Alata'ala mpo'uli' hewa toi: "Ha'eoa kutonu pale-ku doko' mpodoa-ra, tapi' bate mesapuaka-ra pai' motu'a oa' nono-ra."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran