Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 14 >> 

1Na'uli' Yesus mpo'uli'-raka ana'guru-na: "Neo' susa' nono-ni! Mepangala'-mokoi hi Alata'ala, pai' mepangala' wo'o-koi hi Aku'.

2Hi tomi Tuama-ku, wori' po'ohaa'. Hilou-a mporodo-kokoi po'ohaa'-ni. Ane ke uma hewa toe, ke uma-hawo ku'uli'-kokoi.

3Ane hudu-a-damo mporodo po'ohaa'-ni, nculii' moto-a mpai' tumai mpo'ala'-koi, kukeni-koi hilou hi po'ohaa'-ku, bona hiapa po'ohaa'-ku, hi ree wo'o-koi dohe-ku.

4Ni'inca moto ohea hilou hi po'ohaa'-ku."

5Na'uli' Tomas: "Uma-kaiwo ki'incai hiapa kahilouaa-nu Pue'. Beiwa-kaina kaki'inca-na ohea-nae?"

6Na'uli' Yesus: "Aku' toi-mi ohea, Aku' to makono, pai' to mpowai' katuwua'. Uma haduaa to rata hi Tuama-ku, ane uma ntara hi Aku'.

7Ane ntoa' ni'inca-ama Aku'-e, tantu ni'inca wo'o-imi Tuama-ku. Ngkai wae-e lau, ni'inca-imi pai' nihilo-imi."

8Na'uli' Filipus: "Pue', popohiloi-ka-kaiwo Tuama-nu, bona oha nono-kai."

9Na'uli' Yesus: "Ko'ia oa'-tano nu'incai-ae, Filipus! Hiaa' bo mahae-ama dohe-ni! Hema to mpohilo-a, mpohilo wo'o-ramo Tuama-ku. Jadi', napa-di pai' nuperapi' bona kupopohiloi-koi Tuama-kue?

10Ha uma oa' nuparasaya ka'Aku'-na hintuwu' hante Tuama-ku pai' Tuama-ku hintuwu' hante Aku'? Napa to ku'uli'-kokoi toe, uma ku'uli' ntuku' konoa-ku moto. Tuama-ku to tida hintuwu' hante Aku', Hi'a-mi pue' bago.

11Pangala'-ama-hana, ka'Aku'-na hintuwu' hante Tuama-ku pai' Tuama-ku hintuwu' hante Aku'. Nau' uma nipangalai' lolita-ku, pangala'-mi apa' nihilo-mi hawe'ea to kubabehi.

12"Makono mpu'u lolita-ku toi: Tauna to mepangala' hi Aku', ma'ala-ra mpobabehi hewa to kubabehi--ba melabi tena-pi ngkai to kubabehi--apa' hilou-a mpai' mo'oha' dohe Tuama-ku.

13Jadi', napa–napa to niperapi' hante hanga'-ku, bate kuwai'-koi, bona to kubabehi toe mpobila' Tuama-ku.

14Ba napa–napa to niperapi' hante hanga'-ku, kuwai'-koi.

15"Ane nipoka'ahi'-a, nituku'-mi hawa'-ku.

16Kuperapi' hi Tuama-ku, bona nawai'-koi hadua Topetulungi to ntani'-na, bona Hi'a-damo mpodohei-koi duu' kahae–hae-na.

17Topetulungi toei, Hi'a-mi Inoha' Alata'ala, to mpotete'-koi hi tudui' to makono. Tauna to uma mepangala' uma bisa mpotarima-i, apa' uma-i rahiloi pai' uma wo'o-i ra'incai. Aga koi', ni'inca-imi, apa' nadohei-mokoi wae lau, pai' mo'oha'-i mpai' hi rala nono-ni.

18"Uma-koi kupalahii jadi' ilu. Nculii' moto-a mpai' tumai hi koi'.

19Hampai' lia-damo, tauna to hi dunia' uma-pi mpohiloi-a. Aga koi', nihilo moto-a. Tuwu' moto-koi mpai', apa' Aku' tuwu'-a.

20Ane rata-pi mpai' tempo toe, ni'inca-mi ka'Aku'-na hintuwu' hante Tuama-ku, pai' koi' hintuwu' hante Aku', pai' Aku' hintuwu' hante koi'.

21"Tauna to mpotarima pai' mpotuku' hawa'-ku, hira'-mi to mpoka'ahi'-a. Tuama-ku mpoka'ahi' tauna to mpoka'ahi'-a, pai' Aku' wo'o mpoka'ahi'-ra, pai' kupopohiloi-ra woto-ku."

22Yudas (aga bela Yudas Iskariot) mpekune' Yesus: "Pue', napa pai' nupopehuwu woto-nu hi kai'-wadi, uma hi hawe'ea tauna hi dunia'?"

23Na'uli' Yesus: "Kupopehuwu woto-ku hi tauna to mpoka'ahi'-a pai' to mpotuku' lolita-ku. Tuama-ku mpoka'ahi' tauna to hewa toe. Tuama-ku pai' Aku' hilou hi tauna toera, pai' mo'oha'-makai dohe-ra.

24Tauna to uma mpoka'ahi'-a, uma-ra mpotuku' lolita-ku. Lolita to ni'epe ngkai Aku', uma ngkai Aku' moto. Ngkai Tuama-ku to mposuro-a.

25"Hawe'ea toe we'i lau ku'uli'-kokoi nampa' hi ria-a-pidi dohe-ni.

26Tapi' ane rata-ipi mpai' Inoha' Tomoroli', Hi'a-mi to mpotudui'-koi butu nyala-na, pai' napopokiwoii-koi hawe'ea to oti-mi ku'uli'-kokoi, apa' Hi'a-mi Topetulungi to nahubui tumai Tuama-ku jadi' sulewata-ku.

27"Kalompea' kutu'u-kokoi. Kalompea' to ngkai Aku' moto-mi to kuwai'-kokoi. To kuwai'-kokoi toi-e, uma hewa to nirata ngkai dunia' toi. Neo' susa' nono-ni, pai' neo' me'eka'.

28Ni'epe lolita-ku we'i to mpo'uli': Hilou-a, aga nculii' moto-a mpai' tumai hi koi'. Ane nipoka'ahi' mpu'u-a, nipokagoe' moto kahilou-ku toi hi Tuama-ku, apa' Tuama-ku meliu kabohe-na ngkai Aku'.

29Toe-e ku'uli' ami'-mikokoi kako'ia-na jadi', bona ane madupa'-pi mpai', nipangala'-mi.

30"Uma-pi wori' loga-ku mpololitai-koi, apa' neo' rata-mi Magau' Anudaa'. Hi'a-mi to mpokuasai dunia' tohe'i, aga uma ria kuasa-na hi Aku'.

31Aga toi kana jadi', bona hawe'ea tauna mpo'inca kakupoka'ahi'-na Tuama-ku pai' kutuku' oa' hawe'ea to nahawai'-ka. Mokore-mi, pai' hilou-tamo."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran