Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 15 >> 

1Na'uli' Yesus: "Aku' toi-mi woto kaju to makono, pai' Tuama-ku pue' bonea.

2Hawe'ea ra'a to mentaka' hi Aku' to uma mowua', nalali. Pai' hawe'ea ra'a to mentaka' hi Aku' pai' to mowua', napeholui pai' napegalihi, bona kawoo–woria' wua'-na.

3Koi', tepegalihi-mokoi--batua-na, moroli'-mokoi napakaroli' lolita to ku'uli'-kokoi.

4"Tida-mokoi hintuwu' hante Aku', pai' Aku' wo'o hante koi'. Ra'a to mohepi' ngkai woto kaju, uma-i mowua'. Ra'a bate kana mentaka' hi woto-na bona mowua'-i. Wae wo'o koi': Sampale-koi mowua' ane tida-koi hintuwu' hante Aku'.

5"Aku' toi-mi woto kaju, pai' koi'-mi ra'a-na. Tauna to tida hintuwu' hante Aku' pai' Aku' hante hira', wori' powua'-ra. Aga ane mogaa'-koi ngkai Aku', uma-koi bisa mpobabehi napa–napa.

6Hema to uma tida hintuwu' hante Aku' bate ratadi, hewa karatadi-na ra'a to mohepi' duu'-na jadi' bangi. Ra'a to hewa toe, rarumpu pai' ratene' hi rala apu.

7Ane tida-koi hintuwu' hante Aku' pai' lolita-ku tida hi rala nono-ni, perapi'-mi-hana hi Alata'ala ba napa–napa konoa-ni, bate nawai'-koile.

8Ane mowua' wori'-koi, Tuama-ku rapomobohe. Ane hewa toe-mi po'ingku-ni, topetuku'-ku mpu'u-mokoi.

9Hewa Tuama-ku mpoka'ahi'-a, wae wo'o Aku' mpoka'ahi'-koi. Tida-mokoi mohu' hi Aku' bona nirasai ahi'-ku.

10Ane nituku'-mi hawa'-ku, tida mpu'u-koi mohu' hi Aku' pai' nirasai mpu'u ahi'-ku, hewa Aku' wo'o mpotuku' hawa' Tuama-ku pai'-a tida mohu' hi Hi'a pai' mporasai ahi'-na.

11"Hawe'ea tohe'i ku'uli'-kokoi, bona goe' nono-ni hante kagoea' to ngkai Aku', pai' bona gana kagoea'-ni.

12"Toi-mi hawa'-ku: Momepoka'ahi'-mokoi, hewa Aku' wo'o mpoka'ahi'-koi.

13Ane ria tauna to mpewai' tuwu'-na bona doo-na tuwu', bohe mpu'u ahi'-na toe. Uma ria ahi' to meliu ngkai ahi' tauna to mpewai' tuwu'-na bona mpotulungi doo-na.

14Doo-ku omea-mokoi, ane nituku' hawa'-ku.

15Uma-pokoi kukahangai' batua-ku, apa' batua uma mpo'incai napa to hi rala nono pue'-na. Wae-e lau, doo-ku mpu'u-mokoi, apa' ku'uli'-mikokoi hawe'ea to na'uli'-ka Tuama-ku.

16Bela koi' to mpopelihi-a. Aku'-dile to mpelihi-koie. Kuwai'-koi bago hilou hi rala dunia' bona mowua' wori'. Pai' powua'-ni toe uma mpai' moronto, ria kalaua-na duu' kahae–hae-na. Jadi', napa to niperapi' hi Tuama-ku hante hanga'-ku, bate nawai'-koi.

17Toi-mi hawa'-ku hi koi': Momepoka'ahi'-mokoi!

18"Ane tauna to uma mepangala' hi Aku' mpokahuku'-koi, kiwoi: Aku'-mi-hana to ri'ulu rapokahuku'-e.

19Ane rapa'-na hampodooa-koi hante tauna to uma mepangala', bate rapoka'ahi'-koi, apa' lawi' doo-rakoi. Tapi' kupelihi-mokoi pai' kupatani'-koi ngkai laintongo'-ra, alaa-na uma-pokoi doo-ra. Toe pai' rapokahuku'-koi.

20Kiwoi napa to ku'uli'-kokoi we'i: Hadua batua uma meliu tuwu'-na ngkai maradika-na. Ane ntoa' Aku' rabalinai', koi' wo'o mpai' rabalinai'. Ane ria to mpotuku' lolita-ku, bate ratuku' wo'o mpai' lolita-ni.

21Hawe'ea tohe'e rababehi hi koi' apa' topetuku'-ku-koi. Hawe'ea tohe'e rababehi hi koi', apa' uma-i ra'incai Alata'ala to mposuro-a.

22Ane ke uma-a tumai mpololitai-ra, ke uma-ra-hawo masala'. Tapi', apa' tumai mpu'u-ama mpololitai-rae, toe pai' uma ria wuniia'-na sala'-ra.

23Tauna to mpokahuku'-a, mpokahuku' wo'o-ra Tuama-ku.

24"Hi laintongo' ntodea kubabehi anu mekoncehi, to ko'ia ria rababehi tau ntani'-na. Ane ke uma kubabehi hewa toe, ke uma-ra masala'. Tapi' rahilo moto-mi napa to kubabehi, pai' rapokahuku' oa'-a, pai' rapokahuku' wo'o-i Tuama-ku.

25Aga bate kana hewa toe, bona madupa' lolita to te'uki' hi rala Buku Atura-ra to mpo'uli': 'Rapokahuku'-a nau' uma ria sabana.'

26"Tumai-i mpai' Inoha' Tomoroli', batua-na, Inoha' to mehuwu ngkai Alata'ala pai' to mpotete'-koi hi tudui' to makono. Hi'a-mi mpai' Topetulungi to kuhubui tumai hi koi' ngkai Tuama-ku. Ane tumai-ipi mpai', Hi'a-mi to jadi' sabi'-ku.

27Pai' koi' wo'o jadi' sabi'-ku, apa' koi'-mi to dohe-ku ngkai pontepu'ua bago-ku hi dunia'.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran