Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 17 >> 

1Ka'oti-na Yesus mpo'uli' hawe'ea toe, mengoa'-imi hi langi' pai'-i mosampaya, na'uli': "Tuama-ku, rata-mi tempo-na! Pomobohe-ama Aku' Ana'-nu, bona Aku' wo'o mpomobohe-ko Mama.

2Nuwai'-ama kuasa hi hawe'ea manusia', bona tauna to nuwai'-maka, kuwai'-ra katuwua' to lompe' duu' kahae–hae-na.

3Ane ra'inca-ko Mama, ka'Iko-na Alata'ala to makono to uma ria karodua-na, pai' ane ra'inca Yesus Kristus suro-nu, toe-mi ohea-ra mporata katuwua' to lompe' duu' kahae–hae-na.

4Hi rala dunia' toi kupopehuwu-mi kabohe tuwu'-nu Mama, kuposipolea-mi bago to nuwai'-ka.

5Toe pai' kuperapi' bona nupopehuwu kabohe tuwu'-ku dohe-nu Mama, hewa kabohe tuwu'-ta hangkaa–ngkania kako'ia-na dunia' tohe'i rapajadi'.

6"Ane doo-ku tohe'ira lau, to nuwai'-maka ngkai rala dunia' toi-e, kupopo'incai-ramo kahema-nu Mama. Bagia-nu ami'-ramo, nutonu-ra hi Aku', pai' ratuku'-mi lolita-nu.

7Wae lau, ra'inca-mi: hawe'ea to nuwai'-ka, bate ngkai Iko Mama.

8Kuparata-miraka hawe'ea lolita to nuparata-ka. Ratarima-mi, pai' ra'inca-mi Aku' toi ngkai Mama mpu'u-a, pai' rapangala'-mi ka'Iko-na to mposuro-a.

9"Kuposampayai-ra doo-ku tohe'i-ra lau. Uma kuposampayai hawe'ea tauna hi dunia'. To kuposampayai toi-e, muntu' tauna to nuwai'-maka Mama, apa' lawi' hira'-mi bagia-nu.

10Hawe'ea tauna to kupobagia, bagia-nu Mama. Pai' hawe'ea tauna to nupobagia, bagia-ku. Hira'-mi to mpopehuwu kabohe tuwu'-ku.

11"Neo' tilou-ama Mama, uma-apa mahae hi dunia' toi. Aga ane ana'guru-ku toira lau, hi dunia' toi-ra-pidi. O Tuama-ku to moroli', pewili'-ramo hante kabaraka' hanga'-nu--hante hanga' to nuwai'-ka. Pewili'-ramo bona hanono lau-ra, hewa Mama pai' Aku' hanono lau-ta.

12Bula-ku dohe-ra-pidi, Aku' to mpewili'-ra hante kabaraka' hanga'-nu--hante hanga' to nuwai'-ka. Kujaga-ra pai' uma-ra ria to mporata silaka, ntani'-na ngkai to hadua. Hi'a kana silaka, bona madupa' lolita to te'uki' hi rala Buku Tomoroli'.

13"Wae-e lau, tilou-ama Mama. Hawe'ea tohe'i ku'uli' bula-ku dohe-ra-pidi hi dunia' toi, bona gana mpu'u kagoea'-ra hante kagoea' to ngkai Aku'.

14Kuparata-miraka lolita-nu, alaa-na tauna to uma mepangala' mpokahuku'-ra, apa' bela-ra doo-ra, hewa Aku' wo'o bela-a doo-ra to uma mepangala'.

15Uma kuperapi' bona nu'ala'-ra ngkai dunia' tohe'i. Pomperapia'-ku, bona nupetalawai'-ra ngkai anudaa'.

16Hewa Aku' bela-a doo-ra to uma mepangala', wae wo'o ana'guru-ku bela doo-ra.

17Pakaroli'-ramo, pajadi'-ra bagia-nu hante tudui' to makono. Lolita-nu Mama, tetu-mi to makono.

18Hewa Mama mposuro-a tumai hi dunia', wae wo'o Aku' mposuro-ra hilou hi tau ntani'-na hi dunia'.

19Mama, kutonu katuwu'-ku hi Iko jadi' bagia-nu, bona ana'guru-ku toira mporata kalompea', pai' bona hira' jadi' bagia-nu hi kampotuku'-ra tudui' to makono.

20"Uma muntu' ana'guru-ku tohe'i-wadi to kuposampayai. Kuposampayai wo'o tauna to mepangala' mpai' hi Aku' ngkai posabi'-ra.

21Pomperapia'-ku, bona hawe'ea-ra hanono lau. Hewa Mama hintuwu' hante Aku', pai' Aku' hante Mama, kuperapi' bona hira' wo'o hintuwu' hante Kita'. Bona hawe'ea tauna mpangala' ka'Iko-na to mposuro-a.

22"Kuwai'-ramo kabaraka' to nuwai'-ka Mama, bona jadi' hanono lau-ramo, hewa Kita' wo'o hanono lau.

23Aku' hintuwu' hante hira', pai' Mama hintuwu' hante Aku', bona hira' mpai' jadi' hanono lau hante karoli'–roli'-na. Ane hewa toe-damo, hawe'ea tauna mpo'inca kanusuro-ku, pai' kanupoka'ahi'-ra hewa kanupoka'ahi'-ku.

24"Mama, konoa-ku bona hira' to nuwai'-ka toi mo'oha' dohe-ku hi po'ohaa'-ku mpai', bona rahilo kabaraka'-ku. Kabaraka'-ku toi nuwai'-maka, apa' nupoka'ahi'-a ngkai kako'ia-na dunia' rapajadi'.

25O Tuama-ku to monoa', tauna hi dunia' toi uma mpo'incai-ko. Aga Aku', ku'inca-ko. Pai' doo-ku tohe'ira lau mpo'inca ka'Iko-na to mposuro-a.

26Kupopo'incai-ramo kahema-nu, pai' bate kupohewa toe oa' mpai', bona hira' mporasai ahi'-nu hi rala nono-ra, hewa Aku' mporasai ahi'-nu, pai' bona Aku' mo'oha' hi rala nono-ra."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran