Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 18 >> 

1Kahudu-na Yesus mosampaya, me'ongko'-imi hante ana'guru-na hilou hi mali ngata. Mpodongka'-ra ue Kidron, pai'-ra hilou hi pampa to hi dipo-na.

2Yudas, to mpobalu' Yesus toei, mpo'inca kahiapa-na pampa toe, apa' Yesus pai' ana'guru-na jau-ra morumpu hi ria.

3Jadi', imam pangkeni pai' to Parisi mpohubui hampodooa tantara to Roma pai' topojaga Tomi Alata'ala mpo'ema' Yudas hilou hi pampa toe. Mpokeni-ra rewa mpanga'e, lampu pai' hulu'.

4Yesus mpo'inca omea napa to kana jadi' hi woto-na. Toe pai' hilou-imi mpotomu tauna toera, pai' napekune': "Hema to nipali'?"

5Ra'uli': "Yesus to Nazaret." Na'uli' Yesus: "Aku'-mile toi-e." Yudas to mpobalu'-i mokore hi ree dohe tantara pai' topojaga toera.

6Nto'u kana'uli'-na-raka Yesus: "Aku'-mile toi-e," ngkala'ura-ramo pai' modungka-ra hi tana'.

7Napekune' wo'o-mi Yesus: "Hema to nipali'-e?" Ra'uli': "Yesus to Nazaret."

8Na'uli' Yesus: "Ku'uu–uli'-mi we'i ka'Aku'-nami toi-e. Jadi', ane Aku' mpu'u to nipali', pelele'-ramo doo-ku tohe'i hilou."

9(Hante lolita-na Yesus toe, madupa'-mi napa to na'uli' hi rala posampaya-na we'i: "Ngkai hawe'ea tauna to nuwai'-ka, uma ria haduaa to mporata silaka.")

10Ngkai ree, Simon Petrus mpowute' piho'-na, natime-ki hadua batua Imam Bohe, bela mpoholu tilinga ka'ana-na. Hanga'-na batua toei, Malkus.

11Na'uli' Yesus hi Petrus: "Unco' nculii' piho'-nu! Ha nu'uli'-kona kupetiboi' kaparia to naponoa' ami'-maka Tuama-kue?"

12Ngkai ree, tantara to Roma hante tadulako-ra, pai' topojaga to Yahudi mpohoko' Yesus, rahoo',

13pai'-i rakeni hilou hi tomi Imam Bohe. Lomo'-na rakeni-i hilou hi Hanas, piniana-na Kayafas. Kayafas toei Imam Bohe hi mpae toe.

14Kayafas toe-mi to mpo'uli'-raka topoparenta to Yahudi wengi: "Agina-pi tau hadua mate mposampei ntodea."

15Simon Petrus pai' hadua ana'guru ntani'-na mpotuku' Yesus. Ana'guru to hadua toei, pome'inca-na Imam Bohe. Jadi', mesua'-imi dohe Yesus hi berewe tomi Imam Bohe.

16Petrus mepopea hi mali-na, hi wobo' wala. Ngkai ree we'i, ana'guru to hadua toei, lou nculii' hi mali-na mpololitai tobine to mpojaga wobo', bona Petrus rapiliu mesua' dohe-na, pai' napo'ema'-i Petrus mesua' hi rala-na.

17Tobine topojaga wobo' toei mpo'uli'-ki Petrus: "Ha bela iko wo'o ana'guru-na tauna toei-e lou?" Na'uli' Petrus: "Bela!"

18Nto'u toe, tempo lengi'. Jadi', ba hangkuja dua batua pai' topojaga mpobaa apu hi berewe hante wuri to morea', pai'-ra mokore ntololikia-na moneru. Petrus wo'o mokore pai' moneru dohe-ra.

19Hi rala tomi, Imam Bohe mpopekune' Yesus na'uli'-ki: "Hema omea-ra ana'guru-nue? Napa to nutudui'-raka?"

20Na'uli' Yesus: "Kabiasaa-ku, mololita hante kalonto'–lonto'-na hi hawe'ea tauna. Metudui'-a hi tomi posampayaa pai' hi Tomi Alata'ala, hi kabiasaa-ta kita' to Yahudi morumpu. Uma ria to kuwunii'-na.

21Jadi', napa pai' nupekune'-ae? Pekune' moto-ra-kowo to mpo'epe-a metudui'. Ra'inca moto mpai' napa to ku'uli'."

22Kana'uli'-na Yesus toe, hadua topojaga to mokore hi ncori-na mpohopo'-i, na'uli': "Daho' mpu'u-ko-kona mololita hewa tetu hi Imam Bohe-e!"

23Na'uli' Yesus: "Ane uma makono to ku'uli', uli' lau-mi hi rehe'i napa sala'-ku. Tapi' ane makono lolita-ku, napa pai' nuhopo'-a?"

24Ngkai ree, Hanas mpohubui topojaga mpokeni Yesus hilou hi Imam Bohe Kayafas. Nto'u toe, pale-na Yesus tehoo' oa'-pidi.

25Simon Petrus, ria-i-pidi mokore pai' moneru ngkokore dohe topojaga. Ria tauna to mpo'uli'-ki: "Ha bela iko wo'o hadua ana'guru-nae?" Nasapu Petrus, na'uli': "Bela-kuwo aku'!"

26Ria wo'o hi ree hadua batua Imam Bohe. Batua toei, ompi' tauna to naholu Petrus tilinga-na. Na'uli' batua toei mpo'uli'-ki Petrus: "Ha bela iko to kuhilo-e ngone hi pampa toe ria dohe Yesus-e?"

27Nasapu wo'o-mi Petrus, na'uli': "Bela!" Nto'u toe, turua'-mi manu'.

28Mepupulo ngkii, Yesus rakeni ngkai tomi Kayafas hilou hi tomi gubernur. Topoparenta to Yahudi moto, uma-ra mesua' hi rala tomi gubernur, apa' gubernur toe, bela-i to Yahudi, pai' ane mesua'-ra hi rala tomi to bela tomi to Yahudi, jadi' babo'-ra ntuku' atura agama-ra, pai' uma-ra ma'ala ngkoni' pongkoni' Paskah.

29Jadi', Gubernur Pilatus hilou hi mali-na mpohirua'-raka pai' napekune'-ra: "Napa to nipangadu'-ki tauna toii-e?"

30Ra'uli': "Ane ke bela-i tauna to dada'a, ke uma-i kibua' hi Tuama Gubernur."

31Na'uli' Pilatus: "Keni hilou nculii', nipohurai-miki sala'-na ntuku' ada agama-ni moto-koiwo!" Ra'uli' to Yahudi toera: "Kai'-le, uma-kai rapiliu mpohuku' mate tauna."

32(Toi majadi' bona madupa' napa to na'uli' Yesus mpolowa beiwa mpai' kamate-na.)

33Ngkai ree, Pilatus mesua' nculii' hi rala tomi, napehubui bona Yesus rakeni hi nyanyoa-na, pai' napekune'-i: "Ha Iko mpu'u-mi Magau' to Yahudi-e?"

34Na'uli' Yesus: "Pompekunea' tetu ngkai Gubernur moto, ba pololita tau ntani'-nadi?"

35Na'uli' Pilatus: "Kawe' to Yahudi-a! Hingka to Yahudi-nu moto-kowo hante imam pangkeni to mpokeni-ko hi aku'-e. Napa-di sala' to nubabehi-e?"

36Na'uli' Yesus: "Kamagaua'-ku bela ngkai dunia' toi. Ane rapa'-na magau' hi dunia' toi mpu'u-a, tauna to mpotuku'-a bate me'ewa bona neo'-a rahoko' pai' rapewai' hi topoparenta to Yahudi. Tapi' Kamagaua'-ku bela ngkai dunia' toi."

37Na'uli' wo'o-mi Pilatus: "Ane wae-di, magau' mpu'u-ko?" Na'uli' Yesus: "Iko moto to mpo'uli' Aku' toi magau'. Pai'-a putu hi dunia' toi, bona mpo'uli' napa to makono. Tauna to mpokono napa to makono, bate mpangala' lolita-ku."

38Hampetompoi' Pilatus: "Ah! Napa-i to nu'uli' makono tetu-e?" Oti toe, hilou wo'o-imi Pilatus hi mali-na, pai' na'uli'-raka to Yahudi: "Nau' hanyalaa kasalaa'-na, uma-kuna ria kuruai'.

39Aga, ane ntuku'-ki ada-ni lalau, butu mpae-na hi Eo Paskah, kubahaka-kokoi hadua to ratarungku', ba hema konoa-ni. Jadi', beiwa: dota-koi ane kubahaka-kokoi Magau' to Yahudi toii-e?"

40Mejeu'-ra ra'uli': "Neo', neo' Hi'a! Agina Barabas!" (Barabas toe, hadua toperampaki.)


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 18 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran