Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [YALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 22 >> 

1Yahudi inaben suburu roti sig elehon naruk sul Paskah sul ino horog teg latfagma imam onowesi suwon men Musa wene onoluk inap menen ap anggolo weregma senebuk fug tehen nangginoho Yesus senebuhukteg wabuhuk ulug enele sahaltuk latfag.

2(22:1)

3Yesus otsi nisanggowen itano misig unuk te Yudas unuk eke Iskariot ino undama siyag angge Iblis kibareg

4imam onowesi men Allah wene uruk ibam foroho inap men enembeg libag. Libareg Yesus hirahoma lahumu huruwe waruhuk ulug it arimano men enele sahaltuk lit hiyag isibag.

5Hiyag isibagma enehiyeg hibareg niren uang onggo og humuhuk ulug hiyag itfag.

6Hiyag itfagma Yesus hirahoma lahumu huruwe lahuk ulug indimu wenggel haruk lit welatfag.

7Welatfagma roti sig elehon naruk sul wam domba Paskah esetuk sul ino horog atfagma

8Yesusen Petrus men Yohanes men unubam hiyag isaruk lit, "Hit lalihipteg seni Paskah nit nulen eserik lalihip," ulug mon enepfag.

9Mon enepfagma iren te, "Nonowe, seni Paskah ari o keman nulen eserik lalusa peruk lahen," ulug Yesus kapal hibagma Yesusen,

10"O pumbukmu kilihipteg ap misihen ik kubag fam hinanggoho walug larukmu yet halihibon ari ombolim lalihipteg at kimisi ibam ino kilihip.

11Kilihipteg o ngi ahun ino fam, 'Nonoweyen o keyen Notsi men seni Paskah nul ulug mon nenebehekma wahereg umung hiyaruk lahe,' ilihipmu

12ap inowen o suwon mun angge man angge wereg ibam hiyag hisamisimu o ariyen isag neneplihip," ulug Otsi hiyag isibag.

13Hiyag isibagma libareg Yesusen ibag ane hikit toho o ino hiyahibareg esetuk latfag.

14Hup atfagma suburu nul ulug Yesus otsi men olma kibareg hur atfag.

15Heriyeg lit weregma Yesusen, "An Honowe Nuwabuk fugmu hit min seni Paskah aru ambiyeg nul pihi.

16Pihiyon ari naruk lahiyon aru hag toho fobik eke nahuk fug, Ninikni Allah wereg ambeg kuhukteg eneg mondabi fano welaruhuwon nahuk," ibag.

17Ari ibareg kubag wibareg seneg lit sembahyang ibareg og isaruk lit, "Kubag tu walihipteg honori men fibir amek.

18Anggur ahaluwe aru ketiya na fug angge welaruhukteg Allah ap obog toho Inikni aruhu sambil eneg ahaluwe nahuk," ibag.

19Ari ibareg suburu roti wibareg sembahyang ibareg kut-kut otsi og isaruk lit, "Nebe aru hit fahet og hisahukon og hisaruk lahi. An fahet wenggel Niyaruk lit welamuhuben suburu ari roho naruk lamuhup," ibag.

20Ibagma suburu roti nibagma ik kubag wibareg hinang isaruk lit, "Ik kubag aru wene keron werehen Allahn sali ibahon hikir amag ulug Namep hit fahet wilip aruhu," ibag.

21"An fahet wabukag ulug huruwe lamin peruk lit werehon ino at inggiket An ninggiket suburu seneg lit naruk lahe.

22At ap kinangmon atfahon Allahn perisiyon fam lahu. We At huruwe lahu ahun ino eneg indi anggin amag," ibag.

23Ari ibag ane fahet it-it enele sahaltuk lit haren ano anden ano ulug it-it enele sahaltuk latfag.

24Yesus otsi enele sahaltuk lit nit aruma welaheyon sehelimu misig sa suwon aruhu ulug umung-umung atuk latfag.

25Umung-umung atuk latfagma Yesusen, "Ap suwon kinangma werehonen ininggareg palimuwap taruk lit onotsi apmayap eneptuk. Fano fer enesug lit welahe uruk angge famen enele mingming eneg eneptuk.

26Hit An notsi welahebon aruma ap suwon ari hag toho welamuhup fug. Hit sehelimu an suwon welahi urukon ino malik toron amag, hiyag hisaruk lit mingming heneptuk ahun ino henemingmingangge amag.

27Nori, sak esetuk ahun suwon peruk lahep? Ik hinanggik larukon suwon peruk lahep?" ulug Yesusen otsi umung isaruk lit, "Sak esetuk ahun ino suwon fug? An hit sehelimu welahiyon aru ik hinanggik larukon hag toho welahi," ibag.

28"Nori, ap kinangmonen wal Niyarukmu hit eneg Numbahalug la fug angge welatikip.

29Ninikniyen At ibam ngiyap Naptisi hag toho Anden hir oho ngiyap henebuhuk.

30Allah ibamen suburu men ik men An men mangno roho naruk lit lehoma heriyeg lit Yakub umalikisi nisanggowen arimanowen ondohowonen tohon unggum kong isaruk lamuhup," ibag.

31"Simon nare, Iblisen Allah fam heng turuk lit yasi ebe men uru men enetukon hag toho hit hinindi ninap henebuhuk ulug Allah fam heng tirisi.

32Heng tirisi angge haren Allah fam wenggeltuk ane hindi nin aruhu rohon ulug Allah fam sembahyang ihi. Hat hindi hebeloho anggar atuk halug hori winon oho inindi wirikap eneptuk laruhun," ibag.

33Ari ibagma Petrusen, "Nowe, Hat hele wat Habuhup halug an oho hele wat nabuhup. Hat war aruhun halug an oho ambiyeg war amuhuk," ibag.

34Ibagma Yesusen, "Petrus, yoho hubanggo suwe ayam ele uk fugmu haren hinahanam hun ari an napeleg ulug awiya wamihinon ari tem toho ihi," ulug Petrus fam ibag.

35"Anden mon heneptuk lit ilit uang kilaptukon, sum suburu yunggatukon, sepatu hunuyugmu kilaptukon men eleg angge mon heneptikik angge famen hit heneseher angge wereg latisi?" ibagma iren, "Nenesehet eleg latisi," ibag.

36Ari ibagma Yesusen, "Ketiya re ilit uang kilaptuk angge suburu yunggatukon men hilalug laruk lamuhup. Mun angge man angge hininggikmu eleg halug henesum henebemon nonggoloho ap winon og isahupmu iren ayeg waroho og hisahubon fam karog olokon onggo paluhup," ibag.

37Ari ibareg Yesusen, "Wene atam hahatfahon hikit toho An nubam turuk lamuhup. 'Ar oho siyag ane turuk inap enesehelimu weregma puhup,' ulug haharoho imbibahon ari hikit toho An nubam turuk lamuhup," ibag.

38Ari ibagma Otsiyen Yesus fam, "Nonowe, karog piren tu wereg," ibagma Yesusen, "Ita wereg," ibag.

39Ari ibareg Yesus otsi men wilip atfareg atam Zaitun punumu laruk latfag hag toho ino sambil oho Zaitun punumu libag.

40Lul pibag ambeg ino libareg Otsi fam, "Siyahonen wal hisahu rohon sembahyang uruk lamek," ibag.

41Ibareg tot yat toho libareg Elenggen fam hur atfareg kunuk teg lit sembahyang uruk lit,

42"Allah Nikni, ik kubag famon ari namin fuhen hilak watmin pemihin halug hilak watnihinon ari Anden peruk lahi ane fug, Haren peruk lahen hag toho atmisi," ibag.

43Ari ibagma malaikat monde fibahon inam atfareg ele ubam uruk lit ineyap tibag.

44Yesus akol anggolo haruk lit Indi pong-pong angge turuk lit sembahyang urukmu lisag famen mep tep-tep wamburuk hag toho lisag tep-tep kinangma wamburuk latfag.

45Sembahyang ibareg larukmen Otsi inindi anggin toho wereg lit nohorukmu libareg

46Otsi fam, "Nungge fahet nohoruk lahep? Siyahonen hinindi ninap henebuhu rohon hinil wirik toho wereg lit sembahyang uruk lamek," ibag.

47Yesus ele urukmen Otsi nisanggowen itano misig unuk Yudas inowen ap anggolo hondog eneplug at enelukema watfareg mako pug toho hi rimin ulug Yesus iraham libag.

48Iraham libagma Yesusen te, "Yudas nare, At ap atik ibahon ino mako pug toho hi ruruk lit ap aruma hiyag isaruk lahen?" ibag.

49Yesus otsi At men welatfahon arimanowen Yesus ki rurukmu yer isibareg, "Nonowe, ap ari roho turukon aruma karog fam unusul," ulug kapal hibag.

50Kapal hibareg Ot misihen imam onowe suwon amingmingangge eke karog fam watuk lit isanggo pikit filon kong tibisibag.

51Kong tibisibagma Yesusen imbisiyek ibareg isanggo ubalma yaho fisibag.

52Yaho fisibareg imam onowesi suwon men Allah wene uruk ibam foroho inap men iniknisi suwon men unubam Ele uruk lit, "An ap enebe unusulug enenggengge hilaruk ahun hag toho welahimu karog men e paleg men senerehepteg wabul ulug wahep?

53An hit sehelimu likiya hupmu Allah wene uruk ibam welatikik angge famen ki Naptikip fug. Hiren turuk lahebon ari hik tegma eneg tuk hag teg lahep," ibag.

54Yesus senetfareg imam onowe suwon ibam hondoholug larukmu Petrus ombolim laruk latfag.

55Imam ibam owahalma ap indok munggalfareg walinggoho heriyegma Petrus oho it sehelimu heriyeg latfag.

56Hiyap ap suwon amingmingangge ekeyen Petrus indokma heriyegma yet hibareg fuki roho kim haruk lit, "Ap tu oho At men wereg latisiyon," ibag.

57Ari ibagma Petrusen awiya waruk lit, "Hun ari an napeleg," ibag.

58Tot weregman ap winonen pen hibareg, "Har oho it min welatikin," ibagma Petrusen, "An fug," ibag.

59Ibareg nin tot welatfagma ap winonen ele haro roho uruk lit, "We tem toho hun tu Galilea ahun angge re At men ambiyeg welatisi," ibag.

60Ari ibagma Petrusen, "An fug, haren uruk lahen ane ari an napeleg," ulug awiya warukmu suwe ayam ele ibag.

61Ele ibagma Yesus hebeloho Petrus yet hibag. Yet hibagma Petrusen ayam ele yoho hubanggo uwan uk fugmu haren An nubahet hinahanam awiya wamihin ulug Nonowe inowen hiyag nerehekon ino tem toho ehek ulug indi anggar atfagma

62wilip atfareg indimu siyag toho uba yatuk latfag.

63Yesus senetfag inap arimanowen Ele ying turuk lit Orohole sale fibareg watuk lit, "Ap san Nuwatuk peruk lahen, hiyag nisimin," uruk latfag.

64(22:63)

65Enele anggolo uruk lit Inggaliyap turuk latfag.

66Sakan tibagma o likiya Yahudi inap onowesi suwon men imam onowesi suwon men Musa wene onoluk inap men palu atfareg Yesus enelukema unduhuk fibag.

67Unduhuk fibagma it ap suwon arimanowen enele uruk lit, "Hat Mesias fobik waruhu uruson Hat aru halug Hele hiyag nisimin," ibagma Yesusen, "Kapal Neyehebon ari fahet fag toho hiyag heselema tem toho pelep fug.

68Anden hit kapal heselema hiren An hiyag Netep fug.

69Ketiya famen At ap kinangmon atik ibahon ino Allah ineyon inggik pikit fil heriyeg lit welaruhu," ibag.

70Ari ibagma iren te, "Ari ehen halug Allah amloho welahen?" ulug kapal hibagma Yesusen, "Hat Allah amloho welahen ehebon ari hiren ehep," ibagma

71iren, "Inggareg ambilik fam fag toho ehekma nungge fahet ap winon kapal enebul," ulug uruk latfag.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 22 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel