Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [YALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 8 >> 

1Yesus ino Zaitun punumu libag.

2Likiyanet Yesus Allah ibam libareg weregma ap anggolo arimano Ambeg watfagma it sehelimu hur atfareg wene hiyag isaruk latfag.

3Hiyag isarukmen Musa wene onoluk inap men Farisi inap menen hiyap siyag ane tibag hiyap eke senetfareg Yesus ambeg hondoholug watfag. Hondoholug watfareg it sehelimu unduhuk fibareg

4Yesus fam hiyag Utuk lit, "Nonowe, hiyap aru siyag ane turukmu senerehereg walug waharuk lahe.

5Hiyap siyag ane turukon halug helep fam watuk lamuhup ulug Musan haharoho imbibag. Haharoho imbibag angge famen Haren nungge peruk lahen?" ulug kapal hibag.

6Ibag ane ari Aren imisi ane hol hulteg siyag ane uruk halug unggum Ubam umbuhuk ulug wal haruk lit ibag. Ubam ari ibag angge famen Yesus kinangma hur atfareg kunuk toho wereg lit Inggik tumen kinangma hahatuk latfag.

7Hahatuk latfagma iren enele ine roho kapal haruk eneg latfagma Yesus in atfareg unubam Ele uruk lit, "Ap san siyag ane tirisi fuhon wereg halug aren tam helep wamisireg hiyap aru watmisi," ibag.

8Ari ulug hiyag isibareg nin eke kunuk toho heriyeg lit Inggik tumen kinangma hahatuk latfag.

9Yesusen ibag ane aru hol hibareg ap arimano hiyap siyag ane tibahon ino wabul pibag angge famen embeselug onowesi misig-misig wilip atukmu onotsi oho onombolim libagma Yesus weregma hiyap ino amu eneg welatfag.

10Amu eneg welatfagma Yesus in atfareg hiyap ino fam kapal haruk lit, "Hat huwabul ulug hondog haplug wahason arimano kema lahasa? Misihen oho huwarehesa fug?" ulug kapal hibagma

11hiyap inowen, "Nowe, misig oho wereg eleg," ibag. Ari ibagma Yesusen, "Iren oho hubam enele ehesa fug halug Anden oho Nele hubam imin fuhen lamihin. Hibam lamihinteg yoho tu famen fobik oho siyag ane eke tuhun fug," ibag.

12Yesusen ap anggolo arimano nin Ele hiyag isaruk lit, "Ap kinangmon fahet iral umbagpag turukon An welahi. Ap sa An nombolim larukon ino hik teg ambeg la fug angge seleg mondabi oluk welaruhuwon ubam aruhu," ibag.

13Ari ibagma Farisi inaben Yesus fam, "Hat hinggareg fahet wel taruk lit uruk lahenma tem toho uruk lahen fug," ibagma

14Yesusen it unubam te, "An waharikik ambeg men lahuk ambeg men Noluk tehen Ninggareg fahet uruk lahiyon tu tem toho uruk lahi. Hiren An waharikik ambeg men lahuk ambeg men henepeleg toho welahep.

15Hiren unggum kong turuk lit ap kinangmonen wirimangge emberuk hag toho kong turuk lahep. Anden ap misig fam oho unggum ubam umbuk fug teg lahi.

16An namu welam fug tehen An Nikni mon Naptisiyon ino Niraham weregma Anden unggum kong turuk lahiyon tem toho kong turuk lahi.

17Hit hinikni hunumban haharoho imbibahon te ap pirenen ap misig fahet abug uruk halug fano teko la reg ulug hahatfag.

18Anden uruk lahiyon Ninggareg fahet uruk lahi, Nikni An mon Naptisiyon inowen oho An nubahet uruk," ulug Yesusen hiyag isibag.

19Ari ulug hiyag isibagma it arimanowen Yesus fam, "Hat Hikni ino kema wereg?" ulug kapal hibagma Yesusen te, "An men Nikni men hit henepelehen Nisaruk lahep fug. An fahet honoluk teg lalep halug Nikni faher oho honoluk teg lalep," ibag.

20Hiyag isaruk latfag ane ari Allah ibamen uang derma emberuk ambeg iraham wereg lit hiyag isibag. Teko lahu ane ino uwan horog teg elehen ap misihen oho At senebuk fug teg latfag.

21Yesusen ap anggolo arimano hiyag isaruk lit, "An lahukteg longgo uhukmu hiren yami Naptuk lit siyag ane hunundama weregma war amuhup. An lahuk ambeg ari hit la fug teg," ibag.

22Ari ibagma Yahudi inaben te, "An lahuk ambeg hit la fug teg ehekon ari Inggarehen wat tahuk ulug ehek ano?" ibag.

23Ari ibagma Yesusen te, "Hit apma filen waharikibon, An pali filen waharikikon, hit kinang tu famen inam atikibon, An kinang tu famen inam atikik fuhon welahi.

24Ari fahet Anden fahe siyag ane hunundama weregma war amuhup ulug hiyag hisihi. At ino An welahiyon fahet tem toho peruk lamuhup fugmu siyag ane hunundama weregma war amuhup," ibag.

25Ari ibagma iren te, "Hat welahenon sa?" ulug kapal hibagma Yesusen te, "Anden we saplangge uruk lahi angge re nike ane eke nungge fahet hiyag hisamin?

26Anden hit henebug anggolo uruk lit unggum kong tele angge famen At mon Naptisiyon inowen tem ane eneg hiyag Nutukmu Anden holtuk lit ap kinangmon hiyag hisaruk lahi," ibag.

27Aren Ikni fahet ibag ane ari it inindi anggar atfag fugmu wenggel hibag fug.

28Wenggel hibag fugmu Yesusen ele uruk lit, "At ap atik ibahon ino hiren lehoma unduhuk fuhupteg At ino An welahiyon fahet hinindi anggar aruhu. An namu nindiyen tuk fug teg angge famen Nikniyen hiyag Nutukon eneg uruk lahiyon aru fahet ino sambil eneg honoluk aruhu.

29An mon Naptisiyon inowen fet Nasug lit wereg, we Aren fano perukon ino Anden likiya hupmu turuk lahi," ibag.

30Yesusen obog toho ari hiyag isibagma ap anggolo At ubam inindi wenggel haruk latfag.

31Yahudi inap At ubam inindi wenggel haruk latfahon arimano unubam Yesusen ele uruk lit, "Nawene apma mondabi welamuhupmu we tem toho An notsi amuhup.

32An notsi amuhupteg tem toho peruk lamuhup. Hiren tem toho peruk lamuhup ane ariyen hininggik lol henebuhu," ibag.

33Ari ibagma iren te, "Nit Abrahamen ondohowonen indag nenesug angge re ap misig oho ap enemingmingangge atukuk fug. Hininggik lol henebuhu ehen ane ari nangginoho ehen?" ulug kapal hibag.

34Kapal hibagma Yesusen, "Ap sa siyag ane turuk halug at ino siyahon amingmingangge roho wereg, ari tem toho hiyag hisaruk lahi.

35Amingmingangge ino ikni ibam mondabi welaruhu fug, amloho eneg ikni ibam welaruhu.

36Amloho inowen hininggik lol heneptuk halug eneg hir oho we tem hininggik lol amuhup," ibag.

37"Hit Abraham umbusagsi welahebon An noluk. An nawene hinindimu elehen An nuwabuhuk ulug alem yami ruruk lahep.

38An Nikniyen turukmu harikikon ari fahet Nele uruk lahi. Hiren oho hinikni fam holtikibon ari hikit toho turuk lahep," ibag.

39Ari ibagma iren te, "Nit ninikni re Abraham wereg," il larikim Yesusen te, "Hit Abraham umalikisi welalepma Abrahamen tibag ane hikit toho hiren turuk lalep.

40Anden tem ane eneg hiyag hisaruk latikik angge famen hiren An nuwabuhuk ulug alem yami ruruk lahep. Tem peruk ane ari Nikni Allahn hiyag Nutuk latisimu turuk latikik. Hiren yabuk wituk lahebon Abrahamen ak tibibahon wituk lahep fug.

41Hinikni amu ahun ekeyen ak tibibahon hiren wituk lahep," ibag. Ari ibagma iren te, "Ap hiyap fahet ahiyeg toho turuk ahun famen indag atuk uwag fug. Ninikni we misig wereg, At ino Allah," ibag.

42Ari ibagma Yesusen, "Allah Ninikni peruk lit halug hiren An faher oho hinindi Nasug lalep. Allah ambehen wilip atikikteg tuma waharikik. Namu nindiyen lamin perikikteg waharikik fug, Nikniyen mon Naptisimu waharikik," ibag.

43"Anden hit hunubam Nele urukmu nungge fahet holtuk lahep fug? Nawene fahet hinindi anggar atuk elehen Nele holtuk lahep fug.

44Ninikni uruk lahebon ari Iblis fahet uruk lahep. Hinikniyen fano perukon eneg hiren turuk lahep. At undaman tor angge oho tem toho fano wenggel ha fug angge fuki roho uk fug angge indam oho ap unusuruk lit welatfag. Enele si uruk ane alem foroho ahun at ino wereg lit ele si ane eneg uruk. Ele si urukon ari asum fam werehon hinanggoho og isaruk.

45Anden tem ane hiyag hisaruk lahi angge famen hit hinindimuwen tem toho ulug Nubam wenggeltuk lahep fug.

46Hit aruma sehelimu welahebon san An nabug uruk lit ap tuwen siyag ane tirisi ulug uk hag teg? Anden tem ane hiyag hisaruk lahi angge famen nungge fahet hit hinindimuwen tem toho An nubam wenggeltuk lahep fug?

47Allah wereg ambehen waharukon inowen Allah wene fano holtuk. Hit aruma Allah wereg ambehen waharikip fureg Awene holtuk lahep fug," ulug Yesusen hiyag isibag.

48Yahudi inaben Yesus fam enele uruk lit, "Niren hat hubahet, 'Samaria hahun welahen, Hundama siyag angge wereg,' uruk laheyon tem toho uruk lahe fug?" ulug Yesus pet tibag.

49Pet tibagma Yesusen te, "Siyag angge An nundama wereg elehen Nikni wel turuk lahi angge famen hiren An apmayap Naptuk lahep.

50Anden ninggareg wel Nabukag peruk lahi fug. At misig werehon inowen unggum kong tuhuwen An fahet At wel tukag peruk lit wereg.

51An nawene holtuk lit Nubam wenggeltuk ahun ino mondabi war am fug angge oluk eneg welaruhu. Ari tem toho hiyag hisaruk lahi," ibag.

52Ari ibagma Yahudi inaben At ubam enele uruk lit, "Hat siyag angge Hundama werehon ketiya nit nonoluk. Abraham men Allah wene tam hiyag isaruk latfag inap nabi oho war atfag angge famen Haren hele uruk lit, 'Ap sa An nubam wenggel harukon mondabi war aruhu fug,' ehen.

53Haren ari ehenma Abraham tam war atfag ahun ino toron, An suwon peruk lahen? Allahn indam mon enepfahon arimano tam war atfag angge famen Haren sa men wirimap taruk lahen?" ibag.

54Ari ibagma Yesusen te, "Ninggareg fahet wel taruk lit elema hahen Nele si ane ele. An wel Naptukon Nikniyen wel Naptuk, At ino fahet hiren oho At Ninikni wereg uruk lahep.

55Ari uruk lahep angge famen hiren At fahet henepeleg teg lahepma Anden eneg Noluk teg lahi. At fahet Napeleg teg lahi elema hiren henele si uruk lahep hag toho An oho Nele si uruk Nahun welale. Welale angge famen Anden At Noluk teg lit Ele holtuk lahi.

56Hinikni Abraham ino fam, 'At inam aruhu sambil yet hahun,' ulug Allahn hiyag itfagma ahiyeg hibag. Ahiyeg hibareg welatfagma an inam atik iyag sambil ino yet niyibareg ahiyeg hibag," ulug hiyag isibag.

57Ari ibagma Yahudi inaben Yesus ubam enele uruk lit, "Hat indag hapfag sambilen mo ilig am wirig am turukmu teng piren (lima puluh tahun) uwan angge famen haren Abraham harikin?" ibagma

58Yesusen te, "Hun Abraham ino uwanma an tam welatik iyag, ari tem toho hiyag hisaruk lahi," ibag.

59Ari ibagma helep wibareg Yesus wabul ulug turukmen Yesus hirag atfareg o Allah ibam embeselug wilip atfag.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran