Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kidung Agung 5 >> 

1Lalake’: Sengko’ dhateng ka tang kebbun, le’, tang pangantan, sengko’ makompol mennyan ban racegan om-ro’oman; sengko’ ngakan lebunna nyarowan ban tang maddu, ngenom tang aeng anggur ban susu. Babine’an: Mara ngakan ban nom-enoman, kanca, enom pasampe’ mabu’ kasmaran! Babine’:

2Sengko’ tedhung, tape tang ate jaga. Edhingngagi, tang kakase nokthok labang. Lalake’: Bukka’ labangnga, le’, tang kakase, tang mano’ dara, tang buwana ate; tang cethak bacca ekenneng ebbun, tang obu’ ecapcabi ebbun malem. Babine’:

3Kalambi abdidalem ampon ebukka’; ponapa epasanga pole? Soko abdidalem ampon ebaccowe, ponapa epakotora pole?

4Tang ate dhek-gadheggan polana tang kakase neggu’ gu’-teggu’na labang.

5Daddi sengko’ jaga mokka’ana labang tang kakase. Mennyan nyapcap dhari tang tanang ban tang garigi’, sampe’ gu’-teggu’na kancengnga labang bacca.

6Tang kakase bi’ sengko’ ebukka’e labang, tape tang kakase la ondur. Sengko’ ce’ kerrongnga ka sowarana; bi’ sengko’ esare, tape ta’ etemmo keya. Bi’ sengko’ eolok asmana tape ta’ nyaot sakeccaba balakka’.

7Sengko’ etemmo bi’ reng-oreng se apattrol e kottha; sengko’ epokol ban epaloka; tang salendhang erampas ban ekala’.

8Mara ajanji, babine’an Yerusalim, mon ba’na nemmo tang kakase, kabala’agi ja’ sengko’ sake’ kasmaran. Babine’an:

9Paraban se paleng raddin, apa kakasena ba’na alebbiyan dhari kakase en-laenna? Apa kakasena ba’na alebbiyan dhari kakase en-laenna, me’ bi’ ba’na sengko’ kabbi esoro ajanji kantha jareya? Babine’:

10Tang kakase gaga’ gantheng, settong e antarana salaksa.

11Serana akantha emmas, emmas morne, rambudda aba’-omba’ ban celleng, celleng akantha dhangdhang.

12Socana akantha dara se badha e somberra aeng, dara se mandhi susu, toju’ e penggirra taman.

13Pepena akantha kebbun palappa se ro’om, lathena akantha kembang kacobung se agili mennyan se asli.

14Astana bagus, asesser emmas ban mamatan, badanna akantha gaddhing ataretes bato mamatan.

15Bettessa akantha ga-cangga marmar se pote, se elanggane emmas morne. Paraba’anna gaga’ akantha nong-gunong Libanon lebur akantha bungkana aras.

16Padhabuna lemma’ manes, apana bai ngapencot ate. Kantha jareya tang kakase, ban tang kanca, babine’an Yerusalim. <<  Kidung Agung 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran