Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 4 >> 

1Adapawn b/eta bilang: salama warits itu ada satu ka; anak sadja, ija tijada baku-farak dengan sa; awrang hamba, maski djuga ija ada tuwan deri segala sasawatu.

2Tetapi ija berdiri di bawah pengampu-pengampu dan djuru-djuru kawasa, sahingga waktu itu jang deri di-hulu tertantu awleh bapa.

3Bagitupawn lagi kami ini; pada tatkala kami anak-anak lagi, kami sudah deperhamba di bawah pengadjaran permula; an dunja.

4Tetapi pada tatkala ka-semporna; an waktu sudahlah datang, Allah sudah suroh datang Anaknja laki-laki, sedang Ija sudah djadi deri dalam satu parampuwan, taperanak di bawah Tawrat.

5Sopaja Ija akan menubus segala awrang itu jang di bawah Tawrat; itupawn sopaja kami tarima ka; angkatan seperti anak-anak.

6Dan deri sebab kamu ada anak-anak, bagitupawn Allah sudah suroh datang Roch Anaknja laki-laki di dalam hati-hati kami, jang bersaru: Abba, ja Bapa!

7Bagitupawn angkaw bukan lagi hamba, tetapi anak laki-laki; dan djikalaw anak laki-laki, bagitu lagi sama-warits awleh Allah.

8Tetapi pada waktu itu, manakala kamu sudah tijada mengenal Allah, kamu sudah bowat kabaktian pada Ilah-ilah, jang deri tabiet bukan ada Ilah-ilah.

9Dan sakarang, sedang kamu sudah mengenal Allah, dan terlebeh lagi, jang kamu sudah dapat terkenal awleh Allah; bagi-mana sakarang kamu ada mawu balik kombali kapada permula; an pertama-pertama jang lemah dan kasi-an itu, pada jang mana, deri mula; i kombali, kamu mawu deperhamba?

10Kamu djaga ingat hari-hari, dan bulan-bulan, dan masa-masa, dan tahon-tahon.

11B/eta takot akan kamu, djangan barangkali b/eta sudah bakardja pada tjumah-tjumah djuga antara kamu.

12Hendaklah kamu ada sabagimana b/eta ini, karana b/eta djuga sudah djadi sabi-gimana kamu; h/e sudara-sudara, b

13Terlebeh, sedang kamu tahu, bahuwa, pada jang pertama kali, awleh karana kale-mahan daging, b/eta sudah mengchotbatkan Indjil kapada kamu,

14Dan pertjawba; an jang di dalam dagingku, kamu sudah tijada menghinakan, kamu sudah tijada tjelah; tetapi sama satu melaikat Allah, kamu sudah tarima b/eta, seperti Tuhan CHRISTOS JESUS djuga.

15Apatah sudah ada itu, awleh karana jang mana kamusudah rasa-rasa diri kamu bagitu amat berontong? Karana b/eta bersaksi akan kamu, jang kamu, djikalaw bawleh-bawleh, kamu sudah mawu gale kaluwar mata-mata kamu dan kasi itu kapadaku.

16Sudahkah sakarang b/eta sudah djadi sataru kamu, deri sebab b/eta sudah bilang kabenaran kapada kamu?

17Dija awrang punja karadjinan tjinta akan kamu tijada bajik; tetapi marika itu mawu kontjikan kami kaluwar, sopaja kamu bawleh berragjin tjinta akan dija awrang itu.

18Tetapi bajiklah djuga, djikalaw awrang berradjin tjinta di dalam perkara jang bajik, pada santijasa waktu, dan bukan sadja manakalaaku bersama-sama dengan kamu.

19H/e ka; anak-ka; anakku, akan jang mana aku ada kombali di dalam kasakitan beranak, sahingga Tuhan CHRISTOS sudah mendapat satu rupa ka; ada; an di dalam kamu.

20Tetapi b/eta bawleh suka sakali, jang pada sakarang ini b/eta bawleh ada di antara kamu, dan jang b/eta bawleh mengambil satu bunji sawara jang lajin; karana b/eta sudah dapat bingon awleh karana kamu.

21Tjawba bilang kapadaku: kamu ini jang mawa tinggal di bawah Tawrat. tijada-kah kamu dengar akan Tawrat itu?

22Karana ada tersurat, jang pada Abra; am sudah ada duwa anak laki-laki; satu deri pada hamba parampuwan, satu deri (isteri) jang mardika itu.

23Tetapi sa; awrang itu jang deri hamba parampuwan sudah djadi menurut peri daging, tetapi jang lajin itu deri pada (isteri) jang mardika, atas djandjian.

24Tetapi itu sudah djadi dekatakan dengan ande-ande-an jang lajin. Karana kaduwa parampuwan itu artinja duwa perdjandjian; ija itu sawatu deri pada gunong Sina; i jang beranak akan perham-ba; an, jang menanda; i Hagar.

25Karana Hagar, itulah gunong Sina; i di tanah Arab, jang ada satu rupa djuga dengan Jerusalem jang ada sakarang ini, karana di bawah per-hamba; an adanja bersama-sama dengan anak-anakuja.

26Tetapi Jerusalem samawi, mardika adanja, dan itu djuga ada ibu kami.

27Karana ada tersurat: "Bersuka-suka; anlah, h/e angkaw, parampuwan jang man-dul dan jang tijada beramak; bersurak-suraklah, h/e, angkaw, jang tijada tahu sakit beranak! karana anak-anak deri pada jang budjan itu, ada banjak lebeh deri pada dija itu jang ada dengan suwami".

28Tetapi kamu, h/e sudara! kamu ada anak-anak menurut djan-djian, sabagima Isa; ak.

29Tetapi sabagimana pada tatkala itu, dija itu jang telah deperanak memurut daging. sudah tjahari bowat djahat pada dija itu jang deperanak menurut roch, bagitu lagi pada sakarang ini.

30Hanja apatah katakan Suratan itu? Bowanglah kaluwar hamba parampuwan itu baserta dengan anaknja laki-laki! karana anak laki-laki hamba parampuwan itu tijada akan berawleh pusaka bersama-sama dengan anak laki-laki deri pada (isteri) jang mardika itu.

31Bagitupawn, h/e sudara-sudara! kami ini bukan ada anak-anak deri pada hamba parampuwan, tetapi deri jang mardika itu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Galatia 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran