Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 10 >> 

1Naéngkalingani ratu wanuwa Syéba passalenna ataromporenna Salomo. Napoléna ri Yérusalém untu’ mojiwi Salomo sibawa pakkutana iya mawatangngé.

2Poléi risilaongeng risijumella battowa pattinro sibawa unta iya sara’é tékéna rampa-rampa, batu paramata, sibawa maéga senna ulaweng. Wettunna siruntu Salomo, iyaro ratué pangoloni sininna rupanna pakkutana iya naullé pikkiri.

3Sininna pakkutanaéro naulléi Salomo baliwi, dé’ muwi séddi iya mawatang senna’é ri aléna.

4Aléna iyaro ratué sabbingngi pékkugi panréna Salomo. Naitai saoraja iya napatettongngé Salomo,

5cara majjamana pegawé-pegawé saorajana, enrengngé pakéyang pada-padanna nenniya bolana mennang. Naitai inanré sibawa énungeng iya napatalaé, carana sining pattumanié tumaningiwi péstaé, sibawa sining akkarobangeng iya nakkasuwiyangengngé Salomo ri Bolana PUWANGNGE. Iya manennaro mébbui ratu wanuwa Syéba bengnga sibawa takkamennyé.

6Namakkedana lao ri Arung Salomo, "Sininna iya uwéngkalingaé ri tana assalekku passalenna Puwang sibawa apanrénna Puwang, mémeng tongeng.

7Riyolo dé’ umateppe, iyakiya polékuna sibawa sabbing manengngi sibawa mata ulukku, nappaka mateppe. Sitongenna sininna iya uwéngkalingaéro dé’pa nasitengngana polé ri iya uwitaé makkekkuwangngé. Annessana apanrénna sibawa asugirenna Puwang mabélai lebbi battowa naiya ripaissengiyékka.

8Temmaka sarona sining bainéna Puwang! Sibawa temmaka upe’na sining pegawé iya tuli majjamaé untu’ Puwang angkanna naulléi méngkalingai polé ri Puwang sininna pappagguruwang iya mapanré!

9Ripojiwi PUWANGNGE, Allataalana Puwang! Ri laleng naakkana Puwang mancaji arunna Israélié, nappaitangngi PUWANGNGE pékkugi sennanna lao ri Puwang. Dé’ pura-purana mamaséiwi bangsa Israélié; iyanaro saba’na naakkai Puwang mancaji arunna mennang, kuwammengngi weddingngi Puwang patettongngi hukkungngé sibawa adélékengngé."

10Nainappa nabbéréyang iyaro ratu wanuwa Syéba lao ri Salomo hadiya-hadiya iya natiwié, iyanaritu lebbi 4.000 kilo ulaweng sibawa maéga batu paramata enrengngé rampa-rampa. Dé’na naéngka natarimana Salomo rampa-rampa iya maéga makkuwaéro pada-pada iya nabbéréyangngé ratu wanuwa Syébaro lao ri aléna.

11(Kappala-kappala’na Hiram iya tiwié ulaweng polé ri Ofiruntu’ Salomo, tiwi towi maéga batu paramata sibawa aju cénrana.

12Iyaro ajué napakéi Salomo untu’ mébbu tarali-tarali ri Bolana PUWANGNGE sibawa saorajana arungngé; makkuwatoro untu’ mébbu kacapi sibawa gambusu untu’ sining pakkélongngé. Iyaro sining ajué iyanaritu aju cénrana iya kaminang makessingngé iya puraé ripapolé lao ri Israélié; dé’na naengkana naita tauwé aju sikkessingngéro.)

13Ri lainnaé hadiya-hadiya iya biyasaé nabbéréyang Salomo, nabbéréyang towi lao ri ratu polé ri wanuwa Syébaro sininna iya naéllauwé. Nainappa lisuni iyaro ratué ri wanuwanna silaong sininna pattinrona.

14Tungke taung tarimai Arung Salomo nawéki 23.000 kilo ulaweng,

15dé’pa naribilang sarona polé ri dangkangenna, sibawa sima polé risining padangkangngé, sining arung Arab-é enrengngé sining gubernur Israélié.

16Mébbui Salomo 200 kaliyawo battowa polé ri ulaweng rilanroé. Ulaweng iya ripaké untu’ tungke kaliyawo lebbi kurangngi pitu kilo.

17Mébbu towi 300 kaliyawo ulaweng iya lebbi baiccu’é. Ulaweng iya napaké untu’ tungke kaliyawo baiccu’éro engka lebbi kurang duwa kilo, iya manenna ulaweng rilanroé. Sininna iyaro kaliyawoé nataroi ri baruga iya riyasengngé Baruga Ale Libanon.

18Mébbu towi séddi kadéra akkarungeng iya battowaé iya rilapiriyé sibawa gading enrengngé ribélo-béloi sibawa ulaweng tuléng.

19Iyaro kadéraé engka taiyyana, sibawa wali-walinna engka dato-dato singa. Ri munrinna iyaro kadéraé engka dato-dato ulu saping. Iyaro kadéraé mappunnai towi enneng ana’ addénéng.

20Ri cappa abéyona sibawa cappa ataunna tungke ana’ addénéngngé engka dato-dato singa — iya manenna seppulo duwa. Dé’ naengka kadéra akkarungeng pada-padaéro muwi ri akkarungeng niga.

21Sininna paréwa énungenna Salomo riyébbui polé ri ulawengngé, sibawa sininna paréwaé ri Baruga Ale Libanon riyébbu towi polé ri ulaweng tuléngngé. Dé’gaga riyébbu polé ri péra’é, saba’ ri wettunna Salomo dé’ nangga makkégunai tauwé péra’é.

22Mappunnaiwi Salomo maéga kappala battowa iya sompe’é silaong kappala-kappala’na Arung Hiram. Wékkasiseng na telluttaung iyaro kappala-kappala’é lisui tiwi ulaweng, péra’, gading, lancéng sibawa manu’-manu’ mera’.

23Lebbi sugii sibawa lebbi panréi Arung Salomo naiya muwi arung niga ri linoé.

24Sininna tauwé risininna linoé makkuragai méwai sita Salomo untu’ méngkalingai pappagguruwang apanréng iya nabbéréyangngé Allataala lao ri aléna.

25Poléi mennang tungke-tungke sibawa tiwi hadiya untu’ Salomo. Mabbéréi mennang barab-barang péra’, ulaweng, pakéyang, sanjata, rampa-rampa, anyarang sibawa bagal. Makkuwaniro polé ri taungngé lao ri taungngé.

26Bentu’i Salomo tentara iya polé ri 1.400 karéta musu sibawa 12.000 tentara makkinnyarang. Nataroi si bagiyang ri Yérusalém na lebbinna ri kota-kota laingngé.

27Ri laleng wettu apparéntanna Salomo, riyangga biyasami ri Yérusalém péra’é pada-pada batué, sibawa aju camara Libanongngé maona senna pada-pada aju ara biyasaé.

28Naolai pangusaha-pangusahana arungngé, ripapoléi anyarangngé polé ri Maséré sibawa Kilikia,

29sibawa karéta-karéta musué ripakangkai polé ri Maséré. Ellinna séddi anyarangngé 150 dowi péra’, sibawa ellinna karéta musué 600 dowi péra’. Nainappa naola towi sining pangusahaéro iyaro sining anyarangngé sibawa karéta musué nabalu’i paimeng lao ri arung-ngarung Hét-é sibawa arung-ngarung Siriaé.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Raja-raja 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran