Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Amsal 22 >> 

1Aseng makessingngé lebbi mangke’i naiya waramparang iya maégaé; riyamaséi ri tauwé lebbi kessingngi naiya riwéréngngé péra’ sibawa ulaweng.

2Tau sugié sibawa tau kasiyasié mappunnaiwi séddi gau’ iya padaé: PUWANGNGE ritu pancaji manengngi mennang.

3Tau mapanré léssé rékko mitai bahaya; tau madonggoé joppai matteru nainappa nakenna abala.

4Tau iya métaué ri PUWANGNGE sibawa pakariyawai aléna, masennang matu, madécéng sibawa ripakalebbi.

5Siyo-siyo sibawa jebba’é engkai ri lalenna tau macéko-cékoé; abélaiwi iya manennaro rékko macinnako salama.

6Paggurui séddié ana’ cara atuwong iya sipato’é ri aléna, nalettu ri wettu macowana tuwoi matu makkuwaro.

7Tau kasiyasié rikuwasaiwi ri tau sugié; tau iya minrengngé rikuwasaiwi ri tau iya mappainrengngé.

8Tau iya mampoé acéko-cékong méngngalai matu abala; angkanna akuwasanna untu’ tinda siélo-élona lennye’i matu.

9Tau iya makessing atié ribarakkakiwi ri PUWANGNGE, nasaba natawai dallé’na sibawa tau iya akurangengngé.

10Paddésu’i tau iya pojiyéngngi mappakatuna, namappésauna assisalangngé, assimusurengngé sibawa sicella-cellaé.

11Tau iya pojiyéngngi alempurengngé sibawa iya macenningngé bicaranna, mancajiwi matu sahaba’na arungngé.

12Ri laleng ribongkara’na bellénna tau iya macéko-cékoé, najagaiwi PUWANGNGE kuwammengngi pangissengeng iya tongengngé tette’i ripiyara.

13Tokuttué napoji monro ri bolaé; makkedai, "Engka singa ri saliweng, weddikka nalurui ri tengnga laleng."

14Pappalécéna makkunrai cakkuribangngé sinrupai jebba’é; tau iya riyacairiyé ri PUWANGNGE tappasollai ri lalenna.

15Mémeng sitinajanna ana’-ana’é pogau’i gau’-gau’ iya madonggoé, iyakiya naullé raukangngé paggurui mennang pinrai kédo-kédona.

16Niga maélo mancaji sugi sibawa tenre’i tau kasiyasié sibawa mpéréngngi hadiya tau masagénaé paccappurenna kasiyasiwi matu.

17Engkalingai, maéloka mappagguruwangngi ri iko pangajana tau maccaé! Puriyatiwi pappagguruwakku.

18Masennakko matu rékko iyaro pappagguruwakku mutaroi ri laleng atimmu. Nasaba nallalengiwi sadiyano rékko maéloko pakéi.

19Upagguruwakko makkekkuwangngé nasaba macinnaka mateppe’ko lao ri PUWANGNGE.

20Telluppulo pangaja pura uwokirekko — pangaja-pangaja iya tampu’é pangissengeng sibawa pangaja iya makessingngé;

21sibawa iya mappagguruwangngéngngi matu lao ri iko aga iya tonget-tongengngé tongeng. Matti, rékko ritanaiko, weddikko mabbéré pappébali iya teppa’é.

22Aja’ muparogiwi tau kasiyasié, banna nasaba malemmai; sibawa ri sidang pengadilangngé aja’ mukuwasaiwi ha’na tau iya dé’é pakkullénna.

23Saba’, naéwaiwi matu PUWANGNGE parakarana mennang sibawa reddu’i nyawana tau iya tenre’éngngi mennang.

24Aja’ musiwollompollong sibawa tau iya pojiyéngngi macai sibawa masitta ménré darana.

25Muturui matti nadé’na mulléi patteddéngngi iyaro abiyasangngé.

26Aja’ muwajjanci untu’ tanggungngi inrenna tau laingngé.

27Matti rékko dé’ mulléi mpaja manengngi, muwi onrong atinrommu ribésellato matu.

28Aja’ sises-siseng mupalétté’i pakkaséséng tana iya puraé napattette néné-nénému.

29Engkaga naengka muwitai tau iya maccaé pogau’i jama-jamanna? Iyaro tauwé ripajjamai matu ri saorajana arung-ngarungngé, tenniya ri bolana tau biyasaé.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Amsal 22 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran