Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 18 >> 

1Untu’ pamimping kor. Mazmurna Daud, atanna PUWANGNGE. Napuwélongengngi PUWANGNGE wettunna Daud rileppessang polé ri Saul sibawa polé risining balinna. (18-2) Upojiki, oh PUWANG, Iko ritu awatangekku.

2(18-3) Padai PUWANGNGE bénténg mawatangngé onrokku mallinrung. Padai Allataalaku bulu batué onrokku maccinaung. Padai kaliyawoé tongkoka, sibawa jagaika kuwammengngi utuli amang.

3(18-4) Mangobbika lao ri PUWANG iya sipato’é ripoji, iya paleppe’ékka polé risining balikku.

4(18-5) Riyattulilingika ri bahaya amaténgngé sibawa nalle lémpe abinasangngé.

5(18-6) Nattulilingika bahaya amaténgngé, jebba amaténgngé engkai ri yoloku.

6(18-7) Ri laleng aperisekku mangobbika lao ri PUWANGNGE, Goraka lao ri Allataalaku méllau pattulung. Polé ri Bola-Na Naéngkalingai saddakku sibawa jampangiwi pangobbiku.

7(18-8) Nainappa taggoccang linoé sibawa ténré, goyang sining pabborina bulué sibawa ténré nasaba caina Allataala.

8(18-9) Mapporo’ rumpué polé ri sebbo inge’-Na, api sibawa bara massu polé ri bawa-Na.

9(18-10) Napuwé’i langié, nainappa nonno sibawa ellung mapettang ri yawana ajé-Na.

10(18-11) Luttui sibawa tonangi kérub; sajéi ri yasé’-Na pannina angingngé.

11(18-12) Natongkoi Aléna sibawa pettang; ellung malilling iya makkompe’é mattulilingiwi Aléna.

12(18-13) Polé ri billa’é ri yolo-Na, massui ellungngé, bosi ése’é sibawa apié.

13(18-14) Nainappa magguttu PUWANGNGE polé ri bitaraé; napparéngkalingangngi saddan-Na Iya Pommatanré.

14(18-15) Nattémbakengngi sining pana-Na sibawa patassiya-siyai balié; Nassarampakengngi billa’é makkolik-koling, naébbui mennang lari.

15(18-16) Tattimpa borina tasi’é sibawa tabbukka pallanggana linoé wettunna PUWANGNGE nagera’ balin-Na sibawa macai.

16(18-17) Polé ri yasé naloro’i liman-Na PUWANGNGE; Nakkatennikka sibawa Nagettekka polé ri uwai iya maliyungngé.

17(18-18) Napassalama’ka polé ri bali iya poré sibawa polé risining tau iya céccéékka, nasaba mawatang senna’i mennang untu’ aléku.

18(18-19) Nagasaka mennang wettukku nakenna abala, iyakiya PUWANGNGE mancaji pattulukku.

19(18-20) Naleppessakka polé ri bahayaé nanapassalama’ka nasaba Naélorika.

20(18-21) Nawale’i PUWANGNGE pangkaukekku iya tongengngé; Nabarakkakika nasaba dé’ upasala.

21(18-22) Uturusiwi paréntana PUWANGNGE sibawa dé’ ugiling polé ri Allataalaku.

22(18-23) Sininna hukkun-Na upuriyatiwi, parénta-parénta-Na dé’ uwallupaiwi.

23(18-24) Naisseng makkedaé dé’ cellaku sibawa pabélaiwi alé polé ri asalangngé.

24(18-25) Nanawale’i PUWANGNGE pangkaukekku iya tongengngé saba’ naissengngi dé’ upasala.

25(18-26) PUWANG, matinulu-Ko lao ri tau iya matinulué sibawa makessingngi lao ri tau iya makessingngé.

26(18-27) Lao ri tau iya mapaccingngé Mupannessai Alému mapaccing, iyakiya tau iya majaé Mumusui.

27(18-28) Mupassalama’i tau iya mariyawa atié, iyakiya tau iya matempoé Napatunru’i.

28(18-29) Mupalluwa’i pajjennangekku; natajangiwi PUWANG Allataalaku pettakku.

29(18-30) Mupéwatangika untu’ paccappui balié; nasibawang bantuwanna Allataalaku uleppoi attahanangenna mennang.

30(18-31) Sukku pangkaukenna Allataala weddingngi riyatepperi jancinna PUWANGNGE. Pada-padai kaliyawoé lao ri sininna iya mallinrungngé ri Aléna.

31(18-32) Saba’ banna PUWANGNGE ritu Allataala; Allataala bawang pangéwaingetta.

32(18-33) Aléna ritu Allataala iya péwatangiyékka sibawa mébbui lalekku amang.

33(18-34) Napéwatangiwi ajéku pada-pada ajé jongaé, sibawa jagaiwi asalamakekku ri bulué.

34(18-35) Nalatika untu’ mammusu, angkanna uwulléi paggettengngi pana iya kaminang mawatangngé.

35(18-36) PUWANG, Mulinrungika sibawa passalama’ka, nenniya tula’ka sibawa akuwasam-Mu; mancajika tassebbo nasaba tindakam-Mu.

36(18-37) Muwonrowakka kuwammengngi dé’ naritawakka, sibawa dé’ naengka umabuwang.

37(18-38) Ulellungngi balikku sibawa ucaui mennang, nenniya pémmali soro narapi mennang cappu.

38(18-39) Uwabbantingeng mennang angkanna dé’na naulléi moto’na, rebbai mennang dé’ pakkullénna ri yolona ajéku.

39(18-40) Muwérékka awatangeng untu’ mammusu, sibawa apakalang lao risining balikku.

40(18-41) Muwébbui balikku lari polé ri iyya; sining tau iya céccéékka upaccappui.

41(18-42) Gorai mennang, iyakiya dé’gaga mattulung, mangobbii mennang lao ri PUWANGNGE, iyakiya dé’ Nappébali.

42(18-43) Ureppo’i mennang pada-pada awu iya tassiyampoé, sibawa useringngi pada-pada bungkaé ri lalengngé.

43(18-44) Mupaleppe’ka polé ri appang iya madorakaé, Namupancajika panguwasana bangsa-bangsaé; bangsa iya dé’é uwissengngi mancajiwi atakku.

44(18-45) Sining tau laingngé tunru’i lao ri iyya sibawa mapato rékko naéngkalingai paréntaku.

45(18-46) Teddénni abaraningenna mennang; ténréi mennang sibawa massu polé ri bénténna.

46(18-47) Tuwoi PUWANGNGE! Ripojiwi pangéwaingekku! Pakarajai aloppongenna Allataala pappassalama’ku!

47(18-48) Nawérékka apakalang lao ri balikku; Napatunru’i bangsa-bangsaé ri yoloku,

48(18-49) Napassalama’ka polé risining balikku. PUWANG, Muwérékka apakalang lao ri balikku, Mulinrungika polé risining tau mabecco’é.

49(18-50) Naupakaraja-Ko ri yelle’na bangsa-bangsaé, sibawa upuwélongek-Ko pappoji-pojiyang.

50(18-51) Allataala mpéréngngi apakalang battowa lao ri arun-Na, tette’i namaséi tau napilé-Na, iyanaritu Daud sibawa wija-wijanna untu’ mannennungeng.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 18 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran