Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GORONTALO]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 22 : 15 >> 

Gorontalo: Bo tawu-tawuwala ta hepohutuwa u dila okohondakiya lo Allahuta'ala, ta hepoyitohe lo sihiri, ta hepojinawa, ta mohinggila nyawa lo tawu, ta hepolubowa u ngopohiya lo Allahuta'ala, ta motoliango yimbulo wawu ta mohhimbulowa, nga'amila tawu boyito tambatiliyo to diluwari lo kota boyito.


AYT: Yang di luar kota itu adalah anjing-anjing, orang yang melakukan sihir, orang-orang cabul, para pembunuh, para penyembah berhala, dan orang-orang yang menyukai kebohongan.

TB: Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, tinggal di luar.

TL: Tetapi segala anjing dan orang hobatan, dan orang berzinah, dan segala pembunuh, dan segala orang yang menyembah berhala, dan barangsiapa yang cinta akan dusta dan berbuat dusta itu semuanya tinggal di luar."

MILT: Namun anjing-anjing ada di luar, juga para penyihir dan para pezina dan para pembunuh dan para penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai serta berbuat dusta.

Shellabear 2010: Tetapi mereka yang tinggal di luar kota adalah anjing-anjing, ahli-ahli sihir, orang-orang cabul, pembunuh-pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan orang-orang yang suka akan kebohongan dan melakukan kebohongan.

KS (Revisi Shellabear 2011): Tetapi mereka yang tinggal di luar kota adalah anjing-anjing, ahli-ahli sihir, orang-orang cabul, pembunuh-pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan orang-orang yang suka akan kebohongan dan melakukan kebohongan.

Shellabear 2000: Tetapi mereka yang tinggal di luar kota adalah anjing-anjing, ahli-ahli sihir, orang-orang cabul, pembunuh-pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan orang-orang yang suka akan kebohongan dan melakukan kebohongan.

KSZI: Di luar terdapat anjing, ahli sihir, orang yang cabul, pembunuh, penyembah berhala, dan semua yang menyukai dusta serta menuturkannya.

KSKK: Di luar hanyalah anjing, tukang sihir, pelaku kemesuman, pembunuh, para penyembah berhala dan semua yang senang dengan kepalsuan!

WBTC Draft: Orang yang bersifat seperti anjing, yaitu: tukang-tukang sihir, orang sundal, pembunuh, penyembah berhala, dan semua yang mencintai dan melakukan dusta akan tinggal di luar kota.

VMD: Orang yang bersifat seperti anjing, yaitu: tukang-tukang sihir, orang sundal, pembunuh, penyembah berhala, dan semua yang mencintai dan melakukan dusta akan tinggal di luar kota.

AMD: Tetapi, anjing-anjing tinggal di luar kota itu. Anjing-anjing ini adalah orang yang melakukan sihir, dosa seksual, membunuh, menyembah berhala, dan suka berbohong.

TSI: Tetapi orang-orang yang digambarkan seperti anjing tidak akan diperbolehkan masuk— yaitu mereka yang membuat dirinya ternoda menuruti hawa nafsunya. Jadi yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam kota suci itu adalah tukang-tukang sihir, orang-orang yang berbuat cabul, para pembunuh, para penyembah berhala, dan semua orang yang suka menipu.

TSI3: Tetapi kamu semua yang hidup tanpa rasa bersalah seperti anjing, yaitu orang yang cabul, para penyembah berhala, penipu, pembunuh, dan orang-orang yang terlibat dalam ilmu sihir dan perdukunan, kamu tidak akan pernah diperbolehkan masuk.

BIS: Tetapi orang-orang yang melakukan hal-hal yang keji, yang memakai ilmu-ilmu gaib, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang cabul, yang membunuh, yang menyembah berhala, dan orang-orang yang berdusta, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, semua orang itu tempatnya di luar kota itu.

TMV: Tetapi orang yang melakukan perbuatan cabul, orang yang mengamalkan ilmu ghaib, orang yang lucah, pembunuh, orang yang menyembah berhala, dan orang yang berdusta baik dengan kata-kata mahupun dengan perbuatan, tidak dibenarkan masuk ke dalam kota.

BSD: Tetapi, orang yang melakukan hal-hal yang memalukan, yang memakai ilmu-ilmu sihir, yang melakukan pelacuran, yang membunuh, menyembah berhala dan suka berdusta dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, semua orang itu harus tinggal di luar kota itu.

FAYH: "Di luar kota itu terdapat orang yang sudah meninggalkan Allah, tukang sihir, orang cabul, pembunuh, penyembah berhala, dan semua yang suka berdusta.

ENDE: Tetapi segala andjing, segala tukang sihir, pelatjur, pembunuh, penjembah-penjembah berhala: segala orang jang mentjintai dusta dan membuatnja: mereka tinggal diluar.

Shellabear 1912: Adapun diluarnya itu segala anjing, dan orang hobatan, dan orang bercabul, dan segala pembunuh, dan segala yang menyembah berhala, dan barang siapa yang suka akan bohong dan yang melakukan dia."

Klinkert 1879: Tetapi diloewar adalah segala andjing dan orang hobatan dan jang berboewat zina' dan segala pemboenoeh dan orang jang menjembah berhala dan barang-siapa jang soeka akan doesta dan jang memboewat dia.

Klinkert 1863: {1Ko 6:10; Efe 5:5; Kol 3:6} Tetapi diloewarnja nanti ada segala andjing, dan orang hobatan, dan orang jang berdjina, dan segala pemboenoh, dan jang menjembah brahala, dan barang-siapa jang soeka sama djoesta dan berboewat dia.

Melayu Baba: Di luar ada anjing, dan orang hobatan, dan orang chabol, dan sgala pmbunoh, dan smoa orang yang smbahyang datok, dan tiap-tiap orang yang suka bohong, dan buat bohong."

Ambon Draft: Tetapi di luwar ada andjing-andjing itu, dan segala awrang mawi-mawi, dan aw-rang-awrang jang bowat per-sondalan, dan awrang-awrang pembunoh, dan awrang-aw-rang jang menjombah berha-la-berhala, beserta dengan se-gala awrang jang suka dan jang berbowat perlente.

Keasberry 1853: Tutapi diluarnya itu ada anjing, dan orang hubatan, dan orang yang burzinah, dan pumbunuh, dan yang munyumbah berhala, dan barang siapa yang mungasihi dan mulakukan dusta.

Keasberry 1866: Kŭrna diluarnya itu ada anjing, dan orang hubatan, dan orang yang bŭrzinah, dan pŭmbunoh, dan yang mŭnyŭmbah bŭrhala, dan barang siapa yang mŭngasihi dan mŭlakukan dusta.

Leydekker Draft: Tetapi diluwar 'akan 'ada segala 'andjing, dan 'awrang hubatan, dan 'awrang jang berzina, dan pembunoh, dan penjombah berhala, dan sasa`awrang jang meng`asehij dan melakukan dusta.

AVB: Di luar terdapat anjing, ahli sihir, orang yang cabul, pembunuh, penyembah berhala, dan semua yang menyukai dusta serta menuturkannya.

Iban: Tang orang ke ngereja penyai, orang ke bemanang, ke bambai, ke pemunuh, ke nyembah engkeramba enggau semua orang ke bula, enda tau tama ngagai nengeri nya.


TB ITL: Tetapi anjing-anjing <2965> dan <2532> tukang-tukang sihir <5333>, orang-orang sundal <4205>, orang-orang pembunuh <5406>, penyembah-penyembah berhala <1496> dan <2532> setiap <3956> orang yang mencintai <5368> dusta <5579> dan <2532> yang melakukannya <4160>, tinggal di luar <1854>. [<2532> <2532> <2532>]


Jawa: Nanging asu lan juru tenung, tuwin wong-wong kang laku jina, wong gawe pati, lan kang nyembah brahala, sarta sok wonga kang dhemen lan nglakoni para-cidra, iku ana ing sajabaning kutha.

Jawa 2006: Nanging asu lan para juru-tenung, tuwin para sundel, wong kang gawé pati, lan kang padha nyembah brahala, sarta saben wong kang dhemen lan nglakoni para-cidra, iku padha ana ing sanjabaning kutha.

Jawa 1994: Nanging wong-wong sing nglakoni penggawé nistha lan juru-tenung, wong-wong sing laku jina, tukang gawé pati, wong nyembah brahala lan wong sing seneng ngapusi, srana tembung lan tumindak, kabèh panggonané ana ing sanjabané kutha mau.

Jawa-Suriname: Nanging wong-wong sing pada nglakoni penggawé ala, sing nglakokké pangwasa pepeteng, wong sing laku bédang, tukang matèni, wong sing nyembah brahala lan wong sing seneng ngapusi nganggo tembung lan tindak, kabèh panggonané nang sak njabané kuta mau.

Sunda: Sabalikna anu murtad, tukang sihir, anu tuna susila, tukang maehan, nu muja brahala, jeung tukang bohong, tempatna di luar.

Sunda Formal: Sabalikna, anjing-anjing jarian: Tukang-tukang sihir, tukang rucah, tukang maehan, tukang nyembah brahala, tukang wadul omong jeung lampah, harirupna, di luareun eta kota.

Madura: Nangeng reng-oreng se ngalakone sabarang se daraka, se ngangguy mo-elmo gaib, reng-oreng se alako ma’seyat, se dujan mate’e oreng, se nyemba brahala, ban reng-oreng se lecegan, kalaban oca’ otabana lalakon, reng-oreng ganeka sadaja kennengnganna e lowarra kottha ganeka.

Bauzi: Lahana dam bisi fai bak nehi meedam dam nim ba ame kota laba oedam malem bak. Gi bako tot laba voom bak. Ame dam neha: Koba vuusu meedam dam modeo, Ostame fi loholi la modi le modidam dam modeo, Mei oddam dam modeo, Ostam alalehena vou baedam dam modeo, Meia vagem dam modeo, Meia vagemda laba deelem dam modeo, Labihasu meedam dam lam ame kota laba oedam malem bak.

Bali: Nanging sawatek anake sane demen ngapus miwah sane ngiwa, sundel-sundele, anake sane demen ngamademang jadma, anake sane nyumbah arca-arca miwah sawatek anake sane demen mabaos miwah malaksana mobab, anake punika wenten ring jabaan kori agung kotane punika.

Ngaju: Tapi kare oloh je malalus kare taloh je papa, je mahapan kare kaji, kare oloh je malalus gawi harayap, je mamuno, je manyembah dewa, tuntang kare oloh pananjaro, aloh hapan kotake atawa hapan gawie, kakare oloh te ekae aton hong luar lewu te.

Sasak: Laguq dengan-dengan saq ngelaksaneang hal-hal saq ẽkẽk, tukang-tukang sẽhẽr, dengan-dengan saq gawẽq perbuatan saq cabul, saq nyematẽq, saq nyembah berhale, dait dengan-dengan saq beduste, siq ucapan-ucapan atao siq perbuatan, selapuq dengan nike taoqne lẽq luah kote nike.

Bugis: Iyakiya sining tau iya pogau’éngngi sining gau’ iya matunaé, iya makkégunangngéngngi sining pangissengeng mappalennye’-lennye’é, iya pogau’éngngi pangkaukeng mappangaddié, iya mabbunoé, iya massompaé barahala, sibawa iya madosaé muwi sibawa ada-ada iyaré’ga sibawa pangkaukeng, sininna tauwéro onronna iyanaritu ri saliwennai kotaéro.

Makasar: Mingka sikontu tau anggaukangai apa-apa tenaya matu-matunna, tau ammakea pangngissengang baca-baca, tau a’gau’ bawanga, tau ammunoa, tau anynyombaya barhala, siagang tau a’balle-ballea, baji’ na’balle-balle lalang bicara yareka lalang panggaukang, sikontu anjo tau kammaya pantaranganna ngasengi anjo kotaya tampa’na.

Toraja: Apa la salian rinding tu mintu’ asu sia to patiro-tiro sia to ma’gau’ sala, sia mintu’ to papatean, sia mintu’ to umpenombai deata, sia minda-minda tu ungkamali’ kamo’rangan sia umparri-parrii.

Duri: Apa ia to tau mpugauk bangngi to panggaukan gaja', susinna topangkita-kita, tomanggauk sala, topabuno, tossompa dewata, topangnguraga la kadanna, la panggaukanna, ia ngasan tee tau la saleanan jio mai joo kota.

Gorontalo 2006: Bo tau-tauwalo tahi pohutua susuu-aliyaalo u hina, tahi pomakea i@ii-limiyaalo gaibu, wau tau-tauwalo tahi pohutua huhuu-hutuwaalo u huloto, tamoomatea mate-mateelo mao̒, tahi polubowa balaahala, wau tau-tauwalo tahi pohimbuloa, mopio wolo loi̒ya meaalo wolo huhutu, ngoa̒amila tau boito tambatilio to bulemengo kota boito.

Balantak: Kasee mian men mingilimang upa-upa men doso, men baduuduup, men mogora', mampapatei mian, mangkanggi patung, ka' mian men mimborek na wurung tia na wawauna, giigii' mian men koiya'a dumodongo na liwana kota iya'a.

Bambam: Sapo' tä' ia la tama indo kota ingganna to umpogau' gau' sessu' anna to ma'issam-issam kadake, susi toi ingganna to ullullu' pa'bannetauam, to papateam, to umpenombai debata lino pa'papia kalena, anna ingganna to si napohäe kaägä'-ägä' anna napogau'i. Ingganna tau susi ia too la sulibanna ia indo kota naongei.

Kaili Da'a: Aga tau-tau to naja'ana, tau-tau topedoti, tau-tau to nogau sala ante tau da'a rongona mboto, tau-tau topepatesi, tau-tau to nepue ka pue-pue ntanina, tau-tau topodawa pade pura-pura tau nompokono nodawa, peto'o ira pura-pura aga ri sawaliku ngata etu.

Mongondow: Ta'e intau mita inta nogaid kon soaáḷ mita inta moromuí, inta mo'ibog monggaing, bo intau mita inta mogaid kon soaáḷ mita inta mokotor, inta molimod, mosumbah kom berhala, bo intau mita inta mo'uboḷ, pinomayak tosingogon ande oaíid, komintan intau natua, kon ḷuai ing kotaí in tampatnya.

Aralle: Ampo' samai tau ang mehiri'-hiri' pembabena, to ma'ihsang-ihsang, to umbabe katasampa'ang, to papateang, to umpenombai dehata lino anna to pa'loseng-loseng, moi tula'na, moi pembabena, ingkänna inde tau ang noa la tohhone' di aneanna yato bohto mahoa'.

Napu: Agayana tauna au kadake, topedoti, topobabehi sala, topepapate, topenomba i anitu, topodongko, hai tauna au mampokatana podongkonda, barahe rapaliu mesua i lalu kota iti.

Sangir: Arawe i saing kụ měmpẹ̌kẹ̌koạ kal᷊awọu tatingkaị, apang měpẹ̌pakẹu wal᷊ikụ mata, tahapẹ̌sundal᷊ẹ̌, tahapate, tahapaněmba mahang duata, tahakontiang, bae su wawera ore lai ringangu kakanoạ e, kěbị i sire ene katatanakenge ute su l᷊ikudu soa ene.

Taa: Pei tau to makarika lengkonya, to raporapaka ewa asu, pasi tau to mangadoti sa’e, tau to magoyal, tau to mampopate sa’e, tau to mampue pue to yusa, pasi samparia tau to masanang sangkani mawuti, sira samparia paka nja’u sambali ngkota.

Rote: Tehu hataholi fo manatao dede'a manggenggeo kala, manapake malela makahatu kala, hataholi manatao tatao-nono'i sosoa-piao kala, hataholi kanisa kala, manasongo-tango kala, ma hataholi masapepeko-masandandalik, nau ninik dede'a-kokolak, do ninik tatao-nono'ik boe, basa hataholi sila la mamana nala nai kota ndia deak.

Galela: Duma kagena o kota ma duduka kanaga igoge o nyawa yangodu la de manga manara qatotorou, komagena ona yototooma, o nyafusu ma dorou yaaaka, igogomahate, o kia naga manga gia isiaaka de kagena yasusuba de lo yatotodamatoko.

Yali, Angguruk: Olomene siyahon men pamongge watuk inap men ap hiyap yaying turukon men ap unusurukon men muruwal turuk inap men sibiling-sibiling ane uruk inap men it arimano kuk fug tehen selma welamuhup.

Tabaru: Ma 'o nyawa gee yodi-diai 'okia sonaa 'ito-torou, gee yotawa-tawara, de gee yomakapake kaitimaronga, gee yoto-to'oma, yasuba-suba 'o barahala, de 'o nyawa gee yoelu-eluku de koyomaogoruwa yodiai koge'ena manga demo-demoka bolo manga manaramoka, yoodumu go'ona manga ngii 'o kota ma dudunoka.

Karo: Idaraten Kota e ringan kalak si mbau lagu langkahna, tukang sihir, perlua-lua, pemunuh, kalak si nembah berhala bage pe kalak si perbual subuk i bas kata ras i bas perbahanen.

Simalungun: I darat ma anggo baliang pakon sipartabas pakon parbangkis pakon pamunuh pakon parnaibata na legan ampa sagala na mangkarosuhkon anjaha na mangkorjahon ladung.

Toba: Dibalian ma angka biang dohot angka siulahon rasun dohot angka parmainan dohot pamunu dohot sioloi na so Debata, ro di nasa na mangkaholongi jala na mangulahon gabus.

Dairi: Tapi kalak simengulaken kinilèa dekket simerkinangguruun, dekket kalak luhlah, kalak pemunuh, kalak simenembah gana-gana dekket kalak perluap merkitè kata bak pemmahan, karinana sibagidi i ruar ngo bekkasna.

Minangkabau: Tapi, urang-urang nan mangarajokan karajo-karajo nan buruak, nan mampagunokan alemu capak-capak baruak, urang-urang nan mangarajokan karajo-karajo nan cabul, nan mambunuah, nan manyambah barhalo, sarato jo urang-urang nan baduto, biya jo kato-kato ataupun jo pabuatan, kasadonyo urang tu, tampaiknyo diluwa kota tu.

Nias: Ba niha samalua ngawalõ zi lõ sõkhi, si fakelemu, samalua ngawalõ wohorõ, sange'e, samosumange adu, solau faya, he ba wehede ba ma ba nifalua, ba baero mbanua andrõ so nahara fefu.

Mentawai: Tápoi sia geti sigalaiaké galajet sikataí, sipugagaut, sipusisilainge, sipasimamateiaké sirimanua, sipasibubuluji sabulungan, samba sipaboboko, ka titiboat elé ka galai tubu, ka tei-tei irip laggai lé kudduatra, sangamberidda néné.

Lampung: Kidang jelma-jelma sai ngelakuko hal-hal sai keji, sai memakai ilmu-ilmu gaib, jelma-jelma sai ngelakuko perbuatan-perbuatan sai hajor, sai ngebunuh, sai nyumbah berhala rik jelma-jelma sai bebuhung, baik jama cawa-cawa ataupun jama perbuatan, sunyin jelma udi rangni di luah kota udi.

Aceh: Teuma ureuëng-ureuëng nyang jipeubuet hai-hai nyang jeuhet, nyang jingui iéleumé-iéleumé gaéb, ureuëng-ureuëng nyang jipeubuet buet-buet nyang cabui, tukang poh maté gob, nyang seumah beurala, dan ureuëng-ureuëng nyang sulet bak peugah haba, bah kheueh ngon tutoe haba meunan cit ngon buet jih, banmandum ureuëng nyang lagée nyan teumpat jih diluwa banda nyan.

Mamasa: Sapo tae' ia la tama kota angganna to kadake, to ma'issan-issan, to ullullu' pa'bannetauan, to papatean, to umpenombai dewata lino panggaraganna, anna angganna to sinaporai untetteran tula' tatongan. Angganna te mai tau susie la torro dio ia salianna inde kotae.

Berik: Jengga angtane kotana jeiserem jem eyewer aa jei ge nwinbenerem, angtane jeiserem ga enggala: angtane jener ne eyebiliserem Uwa Sanbagiri aa jes bilirim jam eyebiyenfe; angtane faatrews aa jei ne eyebiliserem; angtane maaryen aa jei ne gwebiliserem; angtane, angtane nafsi aa jei munbobuwenaram; angtane patunga aa jei ne sembatababuwenaram; ane angtane ol kabwak aa jei ne nasbiliserem ane kapkaiserem aa jei ne eyebilirim."

Manggarai: Maik isét ného acu, isét janto, isét mbérong, isét paki ata, isét io pina-naéng agu isét pandé nggopét ka’éng bepé’ang béndar hitu.

Sabu: Tapulara ddau-ddau do tao apa nga kerewe, do pake lipana nga uku kerabba, ddau do bute do dhawu, do pemade ddau, do wie hu nga mejura pa ajhu nga wowadu, nga ddau-ddau do pote do appi, ie ta ri kolo lipali-lipedai mina harre lema ri wui ai-wui tao, hari-hari ne ddau do na harre ne era tu ro pa tele ngati dhara rae do naanne.

Kupang: Ma orang laen, sonde bole maso di situ. Yang bukan Tuhan pung orang, sonde bole tenga di situ. Andia, orang yang sonde parcaya sang Tuhan, tukang maen serong, tukang songgo-songgo, tukang bunu orang, tukang suanggi, deng tukang putar-balek. Dong samua tu, sonde bole maso. Dong samua tu, kasi tenga pi, di luar sa.

Abun: Sarewo yé gato yo ku os wa sok mo kota ne nde anato yé gato bariket Yefun. Yé ne ben bi suk-i sato ré: án kwa syua e, kro ri, frum suk e ne e, án ben siri su yu daret e, án gu ye yi kwop daret e, án som sukdaret e, án mit iwa kidar nje ket kwayo-kwayo e ne. Yé mwa gato ben bi suk-i sane, yo ku os wa sok mo kota ne nde.

Meyah: Tina rusnok ongga oska efekeifa ni, rusnok ongga runtasa rusnok enjgineg ni, rusnok ongga risiri morototuma ebireira ni, rusnok ongga ragob rusnok ni, rusnok ongga rugif gu mar ongga erek tenten guru ni, rusnok ongga rudou os rurokrusa rusnok enjgineg ojgomuja ni, rusnok insa koma nomnaga bera rimeker jah kota insa koma ejmeg ojgomu. Rua runoira gij jinaga guru.

Uma: Aga tauna to dada'a, topedoti, to mogau' sala', to mepatehi, to mepue' hi pinotau, tauna to moboa' pai' tauna to mpokono to boa'--hawe'ea tauna toera, uma-ra rapiliu mesua' hi rala ngata toe.

Yawa: Yara vatano ukakainoanive usisa kakai: vatano wo nyovara kakai raugav, vatano anaerere ugavo mansai, vatano wo vatane maubaisy, vatano ubeaje yare rai, muno vatano manayanambe wo arurijate rator muno wo vatane mansaponae—are nawirati wo ayao kakai kotare umaso rave wenawamo indati usisa munijo we ama uga rai jewen, yara una no ama akiri.


NETBible: Outside are the dogs and the sorcerers and the sexually immoral, and the murderers, and the idolaters and everyone who loves and practices falsehood!

NASB: Outside are the dogs and the sorcerers and the immoral persons and the murderers and the idolaters, and everyone who loves and practices lying.

HCSB: Outside are the dogs, the sorcerers, the sexually immoral, the murderers, the idolaters, and everyone who loves and practices lying.

LEB: Outside [are] the dogs and the sorcerers and the sexually immoral people and the murderers and the idolaters and everyone who loves and who practices falsehood.

NIV: Outside are the dogs, those who practise magic arts, the sexually immoral, the murderers, the idolaters and everyone who loves and practises falsehood.

ESV: Outside are the dogs and sorcerers and the sexually immoral and murderers and idolaters, and everyone who loves and practices falsehood.

NRSV: Outside are the dogs and sorcerers and fornicators and murderers and idolaters, and everyone who loves and practices falsehood.

REB: Outside are the perverts, the sorcerers and fornicators, the murderers and idolaters, and all who love and practise deceit.

NKJV: But outside are dogs and sorcerers and sexually immoral and murderers and idolaters, and whoever loves and practices a lie.

KJV: For without [are] dogs, and sorcerers, and whoremongers, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie.

AMP: [But] without are the dogs and those who practice sorceries (magic arts) and impurity [the lewd, adulterers] and the murderers and idolaters and everyone who loves and deals in falsehood (untruth, error, deception, cheating).

NLT: Outside the city are the dogs––the sorcerers, the sexually immoral, the murderers, the idol worshipers, and all who love to live a lie.

GNB: But outside the city are the perverts and those who practice magic, the immoral and the murderers, those who worship idols and those who are liars both in words and deeds.

ERV: Outside the city are all those who live like dogs—those who do evil magic, those who sin sexually, those who murder, those who worship idols, and those who love to lie and pretend to be good.

EVD: Outside the city are the dogs (bad people), people who do evil magic, people who sin sexually, people who murder, people who worship idols, and people who love lies and tell lies.

BBE: Outside are the dogs, and those who make use of evil powers, those who make themselves unclean, and the takers of life, and those who give worship to images, and everyone whose delight is in what is false.

MSG: But outside for good are the filthy curs: sorcerers, fornicators, murderers, idolaters--all who love and live lies.

Phillips NT: Shut out from the city shall be the depraved, the sorcerers, the impure, the murderers and the idolaters, and everyone who loves and practices a lie!

DEIBLER: Outside are people who are unholy. They include people who practice sorcery, people who sin sexually, murderers, idol worshippers, and all people who enjoy telling lies and are continual liars. They can never enter that city.”

GULLAH: Bot de dog dem outside de city. Dem people wa da do black magic, dem wa da lib free life, dem wa da kill, dem wa da woshup dem ting wa dey mek fa deysef, an all dem wa da lob fa tell lie an keep on liein, all dem people yah ain gwine set foot eenside dat city dey.

CEV: But outside the city will be dogs, witches, immoral people, murderers, idol worshipers, and everyone who loves to tell lies and do wrong.

CEVUK: But outside the city will be dogs, witches, immoral people, murderers, idol worshippers, and everyone who loves to tell lies and do wrong.

GWV: Outside are dogs, sorcerers, sexual sinners, murderers, idolaters, and all who lie in what they say and what they do.


NET [draft] ITL: Outside <1854> are the dogs <2965> and <2532> the sorcerers <5333> and <2532> the sexually immoral <4205>, and <2532> the murderers <5406>, and <2532> the idolaters <1496> and <2532> everyone <3956> who loves <5368> and <2532> practices <4160> falsehood <5579>!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 22 : 15 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran