Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [JAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  Bilangan 28 >> 

Bab kurban esuk lan kurban sore

1Pangeran Yehuwah ngandika marang Nabi Musa:

2“Sira ndhawuhana wong Israel sarta sira tuturana: Sira padha ngaturna sesaosan marang Ingsun kanthi temen-temen sarta ing waktu kang wus katemtokake minangka dhaharingSun awujud kurban genenan, kang gandane gawe renane panggalihingSun.

3Sira tutura marang wong-wong iku: Iki wujude kurban genenan kang kudu sira saosake marang Pangeran Yehuwah: saben dina wedhus gembel loro kang tanpa cacad umur sataun, minangka kurban obaran ajegan.

4Wedhus kang siji kaolaha ing wayah esuk, lan sijine kaolaha ing wayah sore.

5Iku kanthenana glepung gandum pilihan saprasepuluh efa kacampur lenga dheplokan saprapat hin minangka kurban dhaharan.

6Iku kurban obaran ajegan kang anggone kaolah sakawit ing gunung Sinai minangka ganda kang gawe renaning panggalih, kurban genenan kang kasaosake marang Sang Yehuwah.

7Dene kang kanggo kurban unjukan iku anggur saprapat hin kanggo wedhus siji; sira ngesokna omben-omben kang mendemi minangka kurban unjukan kagem Sang Yehuwah ana ing pasucen.

8Dene wedhus sijine sira olaha ing wayah sore, anggonira ngolah iku padha kaya kurban dhaharan ing wayah esuk, lan kaya kurban unjukan minangka kurban genenan, kang gandane gawe renaning panggalihe Pangeran Yehuwah.”

Kurban Sabat lan kurban ing tanggal sapisan

9“Ing dina Sabat, wedhus gembel loro kang umur sataun kang tanpa cacad, kakanthenana glepung gandum pilihan rong prasepuluh efa, kaolah kalawan lenga, minangka kurban dhaharan sarta kabarengna karo kurban unjukan.

10Iku kurban obaran Sabat ing saben dina Sabat, kajaba kurban obaran ajegan lan kurbane unjukan.

11Ing saben wiwitane sasinira sira padha nyaosna kurban obaran marang Sang Yehuwah arupa sapi lanang nom loro, wedhus gibas lanang siji, lan wedhus gibas kang tanpa cacad kang umur sataun pitu;

12lan uga glepung gandum pilihan telung prasepuluh efa kaolah kalawan lenga kanggo sapi lanang siji, minangka kurban dhaharan; wedhuse gibas lanang siji iku kakanthenana glepung gandum pilihan rong prasepuluh efa kaolah kalawan lenga kanggo kurban dhaharan;

13sarta wedhuse iku siji-sijine kakanthenana glepung gandum pilihan saprasepuluh efa kaolah kalawan lenga kanggo kurban dhaharan; iku dadi kurban obaran, ganda kang gawe rena, kurban genenan kagem Sang Yehuwah.

14Dene kurban-kurbane unjukan iku saben sapi siji kakanthenana anggur satengah hin, wedhuse gibas lanang siji anggure sapratelon hin, dene wedhuse nyaprapat hin. Iku kurban obaran saben tanggal sapisan ing saben sasi sajroning sataun.

15Karomaneh anaa wedhus berok siji kang kaolah minangka kurban pangruwating dosa, konjuk marang Sang Yehuwah kakanthenan kurban unjukan; iku kajaba kurban obaran ajegan.”

Bab kurban ing dina-dina riyaya

16“Ing sasi kapisan tanggal patbelas iku Paskahe Pangeran Yehuwah,

17lan ing tanggale limalas sasi iku dina riyaya; pitung dina lawase wong padha mangana roti tanpa ragi.

18Ing dinane kang kapisan sira nganakna pasamuwan suci, sarta sira aja nindakake pagawean kang abot;

19sarta sira padha nyaosna kurban genenan, iya kurban obaran konjuk marang Sang Yehuwah arupa sapi lanang nom loro, wedhus gibas lanang siji lan wedhus kang umur sataun pitu; kabeh kang tanpa cacad.

20Minangka kurbane dhaharan glepung gandum pilihan kaolah kalawan lenga, telung prasapuluh efa kanggo sapi siji, lan kanggo wedhus lanang siji rong prasapuluh efa;

21sarta wedhus kang pitu iku siji-sijine kacawisana saprasapuluh efa.

22Sabanjure wedhus berok siji minangka kurban pangruwating dosa, kanggo nganakake pirukun tumrap sira.

23Kajaba kurban obaran esuk, kang klebu kurban obaran ajegan, kabeh iku kudu sira saosake.

24Kaya mangkono anggonira saben dina padha nyaosake kurban dhaharan awujud kurban genenan kang gandane gawe renaning panggalihe Pangeran Yehuwah, nganti pitung dina lawase; iku kajaba kurban obaran ajegan lan kurban unjukan.

25Ing dina kang kapitune sira nganakna pasamuwan suci lan aja nindakake pagawean kang abot.

26Ing dina wiwitaning panen, samangsa sira padha ngladekake kurban dhaharan anyar marang Pangeran Yehuwah, ing riyaya Pungkasaning Pitung Minggu sira padha nganakna pasamuwan suci, sarta aja nindakake pagawean kang abot.

27Ing dina iku sira padha nyaosna kurban obaran minangka ganda kang gawe renaning panggalihe Sang Yehuwah: sapi lanang nom loro, wedhus gibas lanang siji lan wedhus kang umur sataun pitu.

28Karo kurbane dhaharan arupa glepung gandum pilihan, kaolah kalawan lenga; saben sapi siji kakanthenana telung prasapuluh efa, kanggo wedhuse kang lanang rong prasapuluh efa,

29lan kanggo wedhus kang pitu iku, saben wedhus siji saprasapuluh efa.

30Karomaneh wedhus berok siji kagawe nganakake pirukun tumrap sira.

31Kurban obaran ajegan, sarta kurban dhaharan apadene kurban-kurban unjukan, iku kudu sira saosake kabeh. Sira padha miliha kewan kang tanpa cacad.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Bilangan 28 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran