Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 15 >> 

1Sabermula maka 'adalah samowa 'awrang pentjokej, dan 'awrang berdawsa menghampir kapadanja, hendakh menengar dija.

2Maka sungutlah 'awrang Farisij dan Katib 2, 'udjarnja: bahuwa 'ija 'ini menjambot 'awrang berdawsa, dan makan sertanja 'itu.

3Maka dekatakannja kapada marika 'itu per`upama`an 'ini, sabdanja:

4Sijapa manusija deri pada kamu, jang mempunja`ij saratus 'ejkor deri padanja 'itu, tijada 'akan membejarkan sembilan puloh sembilan 'ejkor 'itu pada padang bel`antara, lalu pergi mentjaharij domba jang hilang, sahingga dedapatnja 'itu?

5Maka satelah sudah dedapatnja, demowatnja 'itu di`atas bahu 2 nja dengan suka tjitanja.

6Dan satelah sudah 'ija datang masokh rumahnja, maka depanggilnja segala laki 2 tulannja, dan segala laki 2 sakampongnja berhimpon, 'udjarnja kapadanja: bersuka 2 anlah sertaku, karana 'aku sudah mendapat dombaku jang hilang 'itu.

7'Aku bersabda pada kamu, bahuwa demikijen 'akan 'ada kasuka`an didalam sawrga 'akan sa`awrang berdawsa jang tawbat, lebeh deri pada 'akan sembilan puloh sembilan 'awrang xadil, jang tijada 'usah 'akan tawbat.

8'Ataw sijapa parampuwan jang menaroh sapuloh derham, djikalaw 'ija menghilang sawatu derham, tijada 'akan memasang sawatu dijan, dan menjapuw rumahnja, dan mentjaharij radjin 2, sahingga dedapatnja dija 'itu?

9Dan satelah sudah dedapatnja 'itu, maka depanggilnja segala parampuwan tulannja, dan segala parampuwan sakampongnja berhimpon, 'udjarnja: bersuka 2 anlah sertaku, karana 'aku sudah mendapat derham 'itu, jang sudahlah 'aku menghilang.

10'Aku bersabda pada kamu, demikijen 'akan 'ada kasuka`an dihadapan segala Mela`ikat 'Allah 'akan sa`awrang berdawsa jang tawbat.

11Bermula dekatakannja pada sa`awrang manusija 'adalah duwa 'anakh laki 2:

12Maka berkatalah jang bongsuw deri pada marika 'itu pada bapanja: ja bapa, berilah padaku bahagijan harta jang tantu. Maka debahagikannja pada marika 'itu hidop 2 an.

13Dan tijada komedijen deri pada babarapa harij lamanja, maka 'anakh jang bongsuw 'itu sudah kamiskan segala sasawatu, lalu ber`angkat kaluwar kapada tanah jang djawoh: maka disana 'ija sudah memburuskan hartanja, sambil hidop dengan berlebeh 2 an.

14Dan satelah sudah 'ija menghabiskan segala sasawatu, maka datanglah kasukaran kalaparan jang besar pada benowa 'itu djuga: maka 'ija djuga memula`ij rasa kakurangan.

15'Arkijen maka pergilah 'ija persakejkan dirinja kapada sa`awrang deri pada segala 'awrang negerij dalam benowa 'itu djuga: maka desurohnja dija 'itu pergi kapada bendang 2 nja 'akan menggombalakan babi 2.

16Maka 'inginlah 'ija meng`isij purutnja dengan hampas, jang babi 2 bejasa makan: maka sa`awrang pawn tijada memberij 'itu padanja.

17Dan satelah sudah 'ija ter`ingat 'akan sendirinja, maka berkatalah 'ija: barapa 'awrang 'upahan bapaku 'itu limpah rawtinja, maka bejta 'ini hilang kena lapar?

18Bejta 'akan bangon dan pergi kapada bapaku, lalu berkata padanja: ja bapa, patek sudah berdawsa kapada sawrga, dan dihadapanmu.

19Dan tijada lagi patek 'ada mustahhakh disebut 'anakhmu: djadikan kiranja patek saperij sa`awrang deri pada segala 'awrang 'upahanmu.

20'Arkijen maka bangonlah 'ija, lalu pergilah kapada bapanja. Dan tatkala 'ija djawoh lagi, maka bapanja melihatlah dija, dan berpilulah: dan larilah 'ija memelokh lejhernja, dan meng`utjopilah dija 'itu.

21Maka sombahlah 'anakh 'itu padanja: ja bapa, patek sudah berdawsa kapada sawrga, dan dihadapanmu, dan tijada lagi patek lagi 'ada mustahhakh disebut 'anakhmu.

22Tetapi bersabdalah bapa kapada hamba 2 nja: kaluwarkanlah badju pandjang jang ter`utama, dan berpakejkanlah dija 'itu, dan bubohlah tjintjin pada tangannja, dan kasut 2 pada kaduwa kakinja:

23Dan bawalah lembuw muda jang bertambon, lalu bantejlah 'itu: dan bejarlah kamij makan, lalu berameh 2 an.

24Karana 'anakhku 'ini sudah 'ada mati, dan sudah hidop pula: lagi sudah 'ada hilang, dan sudah terdapat. Maka baharu berameh 2 anlah marika 'itu.

25Maka 'anakhnja jang tuwah 'itu 'adalah pada bendang, dan serta 'ija datang menghampir kapada rumah, maka dengarlah 'ija nobat, dan penarijan.

26Dan satelah sudah depanggilnja sa`awrang deri pada segala budakh datang hampir, maka bertanjalah 'ija: 'apa 'ada garang segala 'ini?

27Maka sombahlah 'ija padanja: bahuwa 'adekhmu sudah datang: maka bapamu sudah membantej lembuw muda jang bertambon 'itu, sebab 'ija sudah menjambot dija 'itu pula dengan njamannja.

28Tetapi gusarlah 'ija, dan tijadalah 'ija mawu masokh. Sebab 'itu maka kaluwarlah bapanja menjapa dija masokh.

29Tetapi sahutlah 'ija, dan katalah pada bapanja: bahuwa sasonggohnja babarapa tahon lamanja patek sudah deperhamba kabawahmu, dan bulom penah patek melaluwij titahmu, hanja pada patek bulom penah kawberij sa`ejkor kambing, sopaja patek berameh 2 an dengan tulan 2 ku.

30Tetapi manakala sudah datang 'anakhmu 'ini, jang sudah mentjekekh hidop 2 anmu dengan sondal 2 maka 'angkaw sudah membantej padanja lembuw muda jang bertambon 'itu.

31Maka bersabdalah 'ija padanja: ja 'anakh, pada sedekala wakhtu 'angkaw 'ada sertaku, dan segala sasawatu jang 'aku punja 'itu 'angkaw punja.

32Maka kalakh sudah 'ada haros berameh 2 an, dan bersuka 2 an; karana 'adekhmu 'ini sudah 'ada mati, dan sudah hidop pula: lagi sudah 'ada hilang, dan sudah terdapat.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran