Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 17 >> 

1Sabermula maka bersabdalah 'ija kapada murid 2 nja; tadapat tijada babarapa sjak datang: tetapi wa`j bagi 'awrang jang 'awlehnja datang 'itu.

2Lebehlah berguna padanja, djikalaw sasawatu batu kisaran dekenakan pada lejhernja, dan 'ija debowangkan kadalam lawut, deri pada 'ija memberij sjak pada sa`awrang deri pada segala 'awrang kitjil 'ini.

3Paliharakanlah dirij kamu: dan djikalaw sudaramu laki 2 berdawsa kapadamu, togorlah dija; dan djikalaw 'ija menjasal, 'amponilah padanja.

4Dan djikalaw tudjoh kali pada saharij 'ija berdawsa kapadamu, dan tudjoh kali pada saharij 'ija kombali kapadamu, meng`atakan; bejta menjasal: horas 'angkaw meng`amponij padanja.

5Maka sombahlah segala Rasul 'itu pada Tuhan: tambahilah kiranja 'iman pada kamij.

6Maka bersabdalah Tuhan: djikalaw pada kamu 'ada 'iman sakijen besar seperti sabidjij sasawij, nistjaja kamu 'akan kata pada pohon tut 'ini, bajiklah tertjabow 'akarmu, dan tertanam didalam lawut: maka 'ija kalakh dengar 2 an 'akan kamu,

7'Antah sijapatah deri pada kamu, jang padanja 'ada sa`awrang hamba jang menanggala 'ataw menggombala jang segarah 'akan berkata padanja, tatkala 'ija masokh datang deri pada bendang, marilah dudokh pada hidangan?

8Tetapi bukankah 'ija 'akan berkata padanja: sadijakanlah barang xasja jang kumakan, dan 'ikatlah pinggangmu, lalu berchidmetlah padaku, sahingga 'aku habis makan dan minom: dan komedijen deri pada demikijen 'itu makanlah dan minomlah 'angkaw 'ini?

9'Adakah 'ija tarima kaseh kapada hamba 'itu djuga, sebab telah debowatnja barang jang sudah terpasan padanja? 'aku sangka, bukan.

10Bagitu lagi kamu, manakala kamu sudah berbowat pada sakalijen jang telah terpasan pada kamu, hendakhlah kamu berkata; bahuwa kamij 'ada hamba 2 jang tijada berguna: karana kamij sudah membowat djuga barang jang kamij berhutang membowat.

11Sabermula djadi tatkala 'ija pergi berdjalan kapada Jerusjalejm, bahuwa 'ija melintas ditengah SJawmerawn dan DJalila.

12Dan tatkala 'ija masokh kadalam djadjahan 'anuw, bertemulah dengan dija 'itu sapuloh 'awrang laki 2 berkusta, jang berdirilah deri djawoh.

13Maka marika 'itu menjaringkanlah sawaranja, sombahnja: ja Xisaj, ja DJondjongan, kasijankanlah kamij.

14Dan serta delihatnja dija, bersabdalah 'ija pada marika 'itu: pergilah pertondjokhkan dirij kamu pada 'Imam 2. Maka djadi, sedang marika 'itu pergi berdjalan, bahuwa 'ija dethahirkan.

15Maka sa`awrang deri pada marika 'itu, demi delihatnja bahuwa sudah 'ija desombohkan, 'itu kombalilah sambil memulijakan 'Allah dengan sawara njaring.

16Maka djatohlah 'ija tersongkor ka`atas mukanja menjombah kaki 2 nja, sambil meng`utjap sjukur padanja: maka 'ija 'ini 'adalah 'awrang SJawmerawnij.

17Maka sahutlah Xisaj, dan sabdalah: bukan kasapuloh 'awrang 'itu sudah dethahirkan? 'antah dimanatah kalakh kasembilan 'itu?

18Bukankah sudah kadapatan barang 'awrang jang sudah kombali, mawu memberij hhormat pada 'Allah, melajinkan sa`awrang kaluwaran 'ini?

19Maka bersabdalah 'ija padanja; bangonlah, dan pergilah berdjalan: 'imanmu sudah memaliharakan dikaw.

20Dan satelah sudah 'ija detanjakan 'awleh 'awrang Farisij, manakala garang 'akan datang karadja`an 'Allah, maka sahutlah 'ija pada marika 'itu, dan sabdalah: tijada datang karadja`an 'Allah dengan 'upatjara.

21Dan tijada 'awrang 'akan berkata; lihatlah desini, 'ataw lihatlah disana: karana bahuwa sasonggohnja karadja`an 'Allah 'ada didalam kamu.

22Maka bersabdalah 'ija kapada murid 2: nistjaja harij 2 'akan datang, manakala kamu 'akan 'ingin melihat sawatu deri pada segala harij 'Anakh 'Insan: maka tijada kamu 'akan melihat 'itu.

23Dan 'awrang 'akan berkata pada kamu; lihatlah desini, 'ataw lihatlah disana: djanganlah kamu pergi berdjalan, dan djanganlah kamu meng`ikot.

24Karana seperti kilat, jang berkilat deri pada sawatu hudjong langit, sambil taperling kapada sawatu hudjong langit: bagitu lagi 'akan 'ada 'Anakh 'Insan pada harinja.

25Tetapi saharosnja 'ija dihulu merasa banjakh sangsara, dan debowangkan 'awleh bangsa 'ini.

26Maka seperti sudah djadi pada harij 2 Nohh, bagitu lagi 'akan 'ada pada harij 2 'Anakh 'Insan.

27Marika 'itu makanlah, minomlah, kahawinlah, deberilah kahawin, sampej kapada harij 'itu, pada jang mana Nohh sudah masokh kadalam Bahtara: maka datanglah 'ampuhan, dan menghilangkanlah sakalijennja.

28Sabagej lagi, seperti sudah djadi pada harij 2 Lawth: marika 'itu makanlah, minomlah, bililah, djuwallah, tanamlah, per`usahlah:

29Tetapi pada harij 'itu, pada jang mana Lawth sudah kaluwar deri dalam Sedawm, berhudjanlah 'apij dan balirang deri dalam langit, dan menghilangkanlah sakalijennja.

30Bagitu djuga 'akan 'ada pada harij 'itu, pada jang mana 'Anakh 'Insan 'akan denjatakan.

31Pada harij 'itu djuga, sijapa jang 'ada di`atas 'atap rumah, djanganlah 'ija turon meng`ambil dija 'itu: dan sijapa jang pada bendang, sabagejnja djanganlah 'ija pulang kapada barang jang dibalakangnja.

32Terkenanglah kamu 'akan 'isterij Lawth.

33DJikalaw barang sijapa 'akan suka memalihara djiwanja, 'ija 'akan menghilang dija 'itu: dan djikalaw barang sijapa 'akan menghilang dija, 'ija 'akan menghidop dija 'itu.

34'Aku bersabda pada kamu; pada malam 'itu djuga duwa 'awrang 'akan 'ada di`atas sawatu djuga kasur: saleh sawatu 'akan desambotkan, dan jang lajin 'akan detinggalkan.

35Duwa parampuwan 'akan 'ada berkisar sama 2: saleh sawatu 'akan desambotkan, dan jang lajin 'akan detinggalkan.

36Duwa 'awrang 'akan 'ada pada bendang, saleh sawatu 'akan desambotkan, dan jang lajin 'akan detinggalkan.

37Maka sahutlah marika 'itu, dan sombahlah padanja: dimana ja Tuhan? Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: barang dimana bangkej, kasana djuga burong 2 Nasar 'akan dehimponkan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran