Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yehezkiel 18 >> 

1Sabermula maka datanglah ferman Huwa kapadaku, sabdanja:

2'apatah kahendakh kamu, bahuwa kamu pakej peng`ata 'ini 'akan tanah Jisra`ejl, sambil 'udjarmu bapa-bapa sudah makan bowah 'angawr jang mantah, maka gigij 'anakh-anakh sudah ngiluw?

3Hidop 'aku, baferman maha besar Tuhan Huwa; tijada 'akan 'ada pada kamu lagi senang 'akan pakej peng`ata 'ini dalam Jisra`ejl!

4Bahuwa sasonggohnja samowa dirij 'awrang punjaku 'adanja: seperti dirij bapa, bagitu lagi dirij 'anakh laki-laki punjaku 'adanja: dirij 'awrang jang berdawsa 'itu djuga 'akan mati.

5'Adapawn djikalaw barang sa`awrang 'ada szadil, lagi berbowat 'intsaf dan szadalet;

6Tijada makan di`atas gunong-gunong, dan tijada meng`angkat mata-matanja kepada Dejwata-dejwata tahij 'isij rumah Jisra`ejl, dan tijada menedjiskan 'isterij tamannja, dan tijada menghampir kapada barang parampuwan jang dudokh berkurong 'awleh tjamar kajinnja:

7Dan tijada memintjakhkan barang sa`awrang, meng`ombalikan gadejnja pada 'awrang berhutang, tijada merampas rampasan, memberij rawtinja pada 'awrang berlapar, dan menudong 'awrang talandjang dengan pakejan:

8Tijada memberij derhamnja makan rubijat, dan tijada meng`ambil ganda berganda, menahan tangannja deri pada 'anjaja; melakukan hukum jang benar di`antara sa`awrang dengan sa`awrang.

9Berdjalan turut 'ondang-ondangku, dan memaliharakan hukum-hukumku 'akan berbowat kabenaran: 'awrang szadil 'itu djuga songgoh-songgoh 'akan hidop, baferman maha besar Tuhan Huwa.

10'Adapawn djikalaw 'ija sudah per`anakh sawatu 'anakh laki-laki jang ganas, jang menompah darah, dan jang berbowat pada sudaranja sawatu deri pada segala perkara 'ini:

11Dan jang tijada berbowat samowa perkara 'ini; hanja lagi makan di`atas gunong-gunong, dan menedjiskan 'isterij tamannja,

12Memitjahkhkan fakhir dan miskin, merampas babarapa rampasan, tijada meng`ombalikan gadej, dan meng`angkat mata-matanja kapada Dejwata-dejwata tahij, berbowat kagilijan,

13Memberij derhamnja makan rubijat, dan meng`ambil ganda berganda: 'antah 'ijakah 'akan hidop? tijada 'ija 'akan hidop: samowa kagilijan 'ini 'ija sudah berbowat; songgoh-songgoh 'ija 'akan mati debunoh: darahnja 'akan 'ada di`atasnja.

14Maka bahuwa sasonggohnja, djikalaw 'ija sudah per`anakh sawatu 'anakh laki-laki, jang melihat sakalijen dawsa bapanja, jang debowatnja: dan 'ingat, sahingga tijada 'ija berbowat sabagejnja;

15Tijada maka di`atas gunong-gunong, dan tijada meng`angkat mata-matanja kapada Dejwata-dejwata tahij 'isij rumah Jisra`ejl, tijada menedjiskan 'isterij tamannja:

16Dan tijada memitjakhkan barang sa`awrang, tijada memegang gadej, dan tijada merampas rampasan, memberij rawtinja pada 'awrang berlapar, dan menudong 'awrang talandjang dengan pakejan,

17Menahan tangannja deri pada meng`anjaja fakhir, tijada meng`ambil rubijat 'ataw ganda berganda, melakukan hukum-hukumku, dan berdjalan turut 'ondang-ondangku; 'awrang 'itu tijada 'akan mati 'awleh kasalahan bapanja, songgoh-songgoh 'ija 'akan hidop.

18'Akan bapanja, tagak 'ija sudah menggagahij dengan berbowat gagah, sudah merampas rampasan sudaranja laki-laki, dan sudah berbowat barang jang tijada bajik ditengah-tengah khawmnja: maka bahuwa sasonggohnja 'ija 'akan mati 'awleh kasalahannja.

19Tetapi kamu berkata; butapa? bukankah 'anakh laki-laki menanggong kasalahan bapanja? sahadja 'anakh laki-laki 'itu, jang sudah berbowat 'intsaf dan szadalet, dan sudah memaliharakan sakalijen 'ondang-ondangku, dan melakukan dija 'itu, songgoh-songgoh 'akan hidop.

20Dirij 'awrang jang berdawsa 'itu djuga 'akan mati: 'anakh laki-laki tijada 'akan menanggong kasalahan bapanja, dan bapa tijada 'akan menanggong kasalahan 'anakhnja laki-laki: szadalet 'awrang szadil 'akan 'ada di`atasnja 'itu, dan susukh 'awrang fasikh 'akan 'ada di`atasnja 'itu.

21Tetapi manakala 'awrang fasikh 'itu tawbat deri pada sakalijen dawsanja jang telah debowatnja, dan memaliharakan sakalijen 'ondang-ondangku, dan berbowat 'intsaf dan sza

22Samowa kadurhaka`annja, jang telah debowatnja, tijada 'akan de`ihtisabkan padanja: 'awleh szadaletnja, jang telah debowatnja, 'ija 'akan hidop.

23Barang saperkarakah 'aku 'akan berkenankan mawt 'awrang fasikh? baferman maha besar Tuhan Huwa: bukankah 'ada, manakala 'ija tawbat deri pada djalan-djalannja, bahuwa 'ija 'akan hidop?

24Tetapi manakala 'awrang szadil balikh deri pada szadaletnja, dan berbowat 'anjaja, sambil berbowat turut sakalijen kagilijan, jang 'awrang fasikh 'ada berbowat; 'ijakah 'akan hidop? sakalijen szadaletnja, jang telah debowatnja, tijada 'akan demadzkurkan: 'awleh kalangkahannja, jang 'awlehnja 'ija sudah berlangkah, dan 'awleh 'ija sudah berdawsa, 'awlehnja 'itu 'ija 'akan mati.

25Dan hanja sasonggohnja kamu berkata; djalan maha besar Tuhan 'itu tijada betul: dengarlah sakarang, hej 'isij rumah Jisra`ejl, bukankah djalanku 'itu betul? bukankah djalan-djalanmu 'itu tijada betul?

26'Apabila 'awrang szadil balikh deri pada szadaletnja, dan berbowat kasalahan, dan mati dalamnja 'itu: 'awleh kasalahannja, jang telah debowatnja, 'ija 'akan mati.

27Tetapi bilamana 'awrang fasikh tawbat deri pada fusukhnja, jang telah debowatnja, dan berbowat 'intsaf dan szadalet, 'ija djuga 'akan menghidop djiwanja:

28'Awleh karana 'ija 'ingat, lalu tawbat deri pada sakalijen kadurhaka`annja, jang telah debowatnja, songgoh-songgoh 'ija 'akan hidop, tijada 'ija 'akan mati.

29Dan hanja sasonggohnja 'isij rumah Jisra`ejl berkata; djalan maha besar Tuhan 'itu tijada 'ada betul: bukankah djalan-djalanku 'itu betul, hej 'isij rumah Jisra`ejl? bukankah djalan-djalanmu 'itu tijada betul?

30Sebab 'itu 'aku 'akan menghukumkan kamu, hej 'isij rumah Jisra`ejl, masing-masing sa`awrang membalas djalan-djalannja, baferman maha besar Tuhan Huwa: kombalilah 'awleh kamu, dan tawbatlah deri pada sakalijen kadurhaka`anmu, maka kasalahan tijada 'akan 'ada pada kamu 'akan kasontohan.

31Bowangnlah deri pada kamu sakalijen kadurhaka`anmu, jang 'awlehnja kamu sudah durhaka, dan 'adakanlah bagi kamu hati baharuw dan njawa baharuw: 'antah karana 'apa garang kamu 'akan mati, hej 'isij rumah Jisra`ejl?

32Karana tijada 'aku berkenankan mawt 'awrang jang mati, baferman maha besar jang mati, baferman maha besar Tuhan Huwa; tagal 'itu tawbatlah kamu, lalu hidoplah.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yehezkiel 18 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran