Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yehezkiel 21 >> 

1Sabermula maka datanglah ferman Huwa kapadaku, sabdanja:

2Hej 'anakh 'Adam, tudjukanlah mukamu kapada Jerusjalejm, dan tiriskanlah togormu kapada segala makhdis, dan bernubuwetlah 'atas tanah Jisra`ejl.

3Dan berkatalah kapada tanah Jisra`ejl; demikijen baferman Huwa: bahuwa sasonggohnja 'akulah lawanmu; dan 'aku 'akan menghunus pedangku deri dalam sarongnja: dan 'aku 'akan menompas deri padamu 'awrang szadil dan 'awrang fasikh.

4'Awleh karana sebab 'aku 'akan menompas deri padamu 'awrang szadil dan 'awrang fasikh; tagal 'itu pedangku 'akan kaluwar deri dalam sarongnja melawan samowa daging, deri pada salatan sampej ka`awtara.

5Maka samowa daging 'akan meng`atahuwij, bahuwa 'aku 'ini Huwa sudah menghunus pedangku deri dalam sarongnja: 'itupawn tijada 'akan masokh kombali.

6'Adapawn 'akan 'angkaw, hej 'anakh 'Adam, hendakhlah meng`aloh: dengan penjakitan pinggang-pinggang, dan dengan kapahitan hendakhlah 'angkaw meng`aloh dihadapan mata-matanja.

7Maka djadi, 'apabila 'awrang 'itu 'akan berkata kapadamu; karana 'apa 'angkaw 'ini 'ada meng`aloh? bahuwa 'angkaw 'akan berkata; 'awleh karana penengaran, tagal datang 'itu: maka samowa hati 'akan 'antjor, dan sakalijen tangan 'akan djadi lemah, dan samowa njawa 'akan 'ada sasakh, dan sakalijen lutut 'akan pergi linnjap seperti 'ajer: bahuwa sasonggohnja 'itu 'ada datang dan 'akan djadi, baferman maha besar Tuhan Huwa.

8Pula datanglah ferman Huwa kapadaku, sabdanja:

9Hej 'anakh 'Adam, bernubuwetlah dan berkatalah; demikijen baferman Huwa: 'utjaplah 'awlehmu, pedang, pedang 'itu sudah ber`asah, dan lagi ter`upam.

10'Itu sudah ter`asah 'akan membantej sawatu pembantejan; 'itu sudah ter`upam, sopaja kilat 'ada padanja: 'antah kamikah 'akan termasa? 'itulah sapuw 'anakhku laki-laki jang menghinakan samowa kajuw-kajuwan.

11Dan 'ija sudah memberij dija 'itu 'akan de`upam, sopaja 'awrang pegang 'itu dengan tangan: pedang 'itu djuga sudah ter`asah, dan 'itu djuga sudah ter`upam, 'akan memberij 'itu pada tangan 'awrang pembunoh.

12Berterijakhlah dan rawonglah, hej 'anakh 'Adam, karana 'itu djuga 'akan 'ada lawan khawmku, 'itu djuga lawan sakalijen Panghulu Jisra`ejl: babarapa peng`adjutan deri karana pedang 'akan 'ada pada khawmku; sebab 'itu tamparlah pahamu.

13Tatkala 'adalah pertjawba`an, 'antah 'apatah gunanja? masakah kalakh bukan 'ada lagi barang sapuw jang menghinakan? baferman maha besar Tuhan Huwa.

14Tagal 'itu, hej 'anakh 'Adam, hendakhlah 'angkaw bernubuwet; dan bertapokhlah tangan dengan tangan: karana pedang 'itu 'akan de`ulang-ulang sampej tiga kali, jasznij pedang 'awrang jang 'akan 'ada tertjutjokh: 'itulah pedang 'awrang besar-besar jang 'akan 'ada tertjutjokh, jang 'akan melantjar kapadanja sampej kadalam bilikh-bilikh.

15'Aku sudah buboh hudjong pedang melawan sakalijen pintu gerbangnja, sopaja hati ter`antjor, dan kasontohan taperbanjakh: wah 'itulah terlangkap 'akan berkilat; 'itulah terbongkus 'akan membantej.

16Serbulah 'awlehmu, balikhlah dirimu kakanan, 'atorlah dirimu balikhlah dirimu kakirij, barang kamana mukamu 'ada tertudju.

17Maka 'aku 'ini lagi 'akan bertapokh tanganku dengan tanganku, dan perhentikan kahangatan 'amarahku: 'aku 'ini Huwa sudah baferman 'itu.

18Pula datanglah ferman Huwa kapadaku, sabdanja:

19'Adapawn 'akan 'angkaw, hej 'anakh 'Adam, tarohkanlah bagimu duwa djalan, sapandjang jang mana pedang Sulthan Babel 'akan datang, deri dalam sawatu djuga tanah kaduwanja 'itu 'akan terbit: dan pilehlah sabelah sawatu; pilehlah 'itu pada hulu djalan negerij.

20Hendakhlah 'angkaw tarohkan sawatu djalan, sapandjang jang mana pedang 'akan datang menjarang Raba benij Xamawn, 'ataw menjarang Jehuda, sampej kapada Jerusjalejm negerij jang berpagar togoh 'itu.

21Karana Sulthan Babel 'akan berdirij pada simpangan djalan, pada hulu kaduwa djalan 'itu, 'akan meng`adakan tanong-tanongan: 'ija 'akan meluntar 'ondej dengan tjampor 'anakh-anakh panah, 'ija 'akan bertanjakan Terafim, 'ija 'akan meng`amat-amatij hampedas.

22Tanong-tanongan 'akan 'ada pada kanannja 'arah ka-Jerusjalejm, 'akan djadjikan 'awrang kadjuruwan, 'akan membuka mulut 'antara membunoh, 'akan njaringkan sawara dengan surakh, 'akan menaroh batang penjawdakh pada pintu-pintu gerbang, 'akan menambon tanah mendjadi salejka, dan per`usah mandjanikh,

23Maka 'ini 'akan 'ada pada marika 'itu dalam mata-matanja seperti tanong-tanongan sija-sija, 'awleh karana 'ija sudah detogohkan dengan babarapa persompahan di`antara marika 'itu: tetapi 'ija djuga 'akan meng`enang kasalahan, sopaja marika 'itu tertangkap.

24Tagal 'itu demikijen baferman maha besar Tuhan Huwa: 'awleh karana kamu memberij meng`enang kasalahanmu, sedang segala kadurhaka`anmu denjatakan, sahingga dawsa-dawsamu kalihatan dalam sakalijen pakartimu: 'awleh karang 'awrang meng`enang 'akan kamu, maka dengan tapakh tangan kamu 'akan tertangkap.

25'Adapawn 'akan 'angkaw, hej parlentej jang nedjis dan fasikh, Panghulu 'awrang Jisra`ejl, jang harinja 'akan datang pada masa, tatkala kasalahannja sampej kapada hudjong.

26Demikijen baferman maha besar Tuhan Huwa; lalukanlah tongkulakh 'itu, dan 'angkatlah bowang makota 'itu: 'inilah tijada 'akan 'ada 'itu djuga; 'aku 'akan meninggikan 'awrang jang rindah, dan merindahkan 'awrang jang tinggij.

27Terbalikh, terbalikh, terbalikh 'aku 'akan djadikan makota 'itu, behkan tijada 'itu 'akan 'ada, sahingga datang 'ija, kapada sijapa 'ada hakh 'itu, maka padanja djuga 'aku 'akan sarahkan dija 'itu.

28'Adapawn 'akan 'angkaw, hej 'anakh 'Adam, bernubuwetlah dan berkatalah; demikijen baferman maha besar Tuhan Huwa 'akan benij Xamawn, dan 'akan katjela`annja: maka katalah 'awlehmu; pedang, pedang 'itu sudah terhunus, sudah ter`upam 'akan membantej, 'akan menghabiskan, 'akan berkilat.

29Samantara marika 'itu melihat kasija-sija`an bagimu, samantara marika 'itu bertanong meng`atakan perdusta`an bagimu: 'akan menaroh dikaw di`atas lejher segala 'awrang jang tertjutjokh 'awleh 'awrang fasikh-fasikh, jang harinja sudahlah datang pada masa, tatkala kasalahannja sampej kapada hudjong.

30Pulangkanlah pedang kadalam sarongnja; didalam tampat 'itu, dimana 'angkaw sudah dedjadikan, didalam tanah perdijamanmu 'aku 'akan menghukumkan dikaw.

31Maka 'aku 'akan menompah ngaranku ka`atasmu, 'aku 'akan bertijop ka`atasmu 'awleh 'apij garanku: dan 'aku 'akan sarahkan 'angkaw pada tangan 'awrang jang hangus, jang pandej berbowat karusakan.

32'Angkaw kalakh 'ada pada 'apij 'akan makanan, darahmu 'akan 'ada ditengah-tengah tanah: 'awrang tijada 'akan meng`enang 'angkaw; karana 'aku 'ini Huwa sudha baferman 'itu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yehezkiel 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran