Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 119 >> 

1Bahwa berbahagialah segala orang yang sempurna jalannya, dan yang menurut jalan hukum Allah.

2Berbahagialah segala orang yang memeliharakan kesaksian-Nya, serta mencari akan Dia dengan sebulat-bulat hatinya.

3Bahkan tiada diperbuatnya barang yang tiada benar, melainkan diturutnya segala jalan Tuhan.

4Maka segala pesanan-Mu telah Engkau firmankan, supaya kami memeliharakan dia dengan usaha.

5Alangkah baiknya segala jalanku ditetapkan, supaya aku memeliharakan undang-undang-Mu!

6Maka apabila aku memperhatikan segala firman-Mu, barulah tiada aku mendapat malu.

7Maka aku hendak mengucap syukur kepada-Mu dengan tulus hatiku, tatkala aku belajar segala hukuman-Mu yang benar itu.

8Maka aku hendak memeliharakan undang-undang-Mu; janganlah kiranya Engkau semata-mata meninggalkan aku.

9Maka dengan apa gerangan kelak orang-orang muda akan menyucikan jalannya? Yaitu dengan memeliharakan dia menurut perkataan-Mu.

10Bahwa aku telah mencari akan Dikau dengan sebulat-bulat hatiku; janganlah kiranya Engkau beri aku sesat dari pada segala firman-Mu.

11Maka perkataan-Mu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepada-Mu.

12Segala puji bagi-Mu, ya Allah; ajarkanlah aku segala undang-undang-Mu.

13Maka dengan lidahku aku telah memasyurkan segala hukum yang keluar dari pada mulut-Mu.

14Maka gemarlah aku akan jalan segala kesaksian-Mu, sama seperti gemarku akan segala kekayaan.

15Maka aku akan memikirkan segala pesanan-Mu, serta memperhatikan segala jalan-Mu.

16Maka aku akan menyukakan diriku dalam undang-undang-Mu, dan tiada aku akan melupakan perkataan-Mu.

17Balaskanlah kiranya kebajikan kepada hamba-Mu, supaya aku hidup maka aku akan memeliharakan perkataan-Mu.

18Bukakanlah kiranya mataku, supaya dapat aku lihat beberapa perkara yang ajaib dalam hukum Taurat-Mu.

19Bahwa aku ini orang dagang di atas bumi; janganlah kiranya Engkau menyembunyikan dari padaku segala firman-Mu.

20Maka pecahlah hatiku oleh rindunya akan segala hukum-Mu pada sediakala.

21Maka Engkau telah menghardik orang sombong yang terkutuk, yang sesat dari pada segala firman-Mu.

22Hilangkanlah kiranya kecelaan dan kehinaan dari padaku; karena aku telah memeliharakan segala kesaksian-Mu.

23Maka beberapa penghulu pun telah duduk mengatai aku, tetapi hamba-Mu ini telah memikirkan undang-undang-Mu.

24Maka segala kesaksian-Mu pun menjadi kesukaanku, dan ialah pembicaraku.

25Bahwa jiwaku lekatlah pada debu; hiduplah kiranya aku menurut perkataan-Mu.

26Maka aku telah menyatakan segala jalanku, dan Engkaupun memberi jawab kepadaku. Ajarkanlah kiranya aku segala undang-undang-Mu.

27Berilah aku mengerti akan jalan segala pesanan-Mu; maka aku pun akan memikirkan segala perbuatan-Mu yang ajaib.

28Maka hancurlah hatiku oleh dukacita; kuatkanlah kiranya aku menurut perkataan-Mu.

29Jauhkanlah kiranya dari padaku jalan yang dusta, dan karuniakanlah kepadaku hukum Taurat-Mu.

30Maka aku telah memilih jalan ketulusan, dan segala hukum-Mu telah aku taruh di hadapanku.

31Maka tetaplah aku pada segala kesaksian-Mu; ya Allah, janganlah kiranya Engkau memberi aku malu.

32Maka aku hendak berlari pada jalan segala firman-Mu, tatkala Engkau meluaskan hatiku.

33Ya Allah, ajarkanlah kiranya aku jalan undang-undang-Mu; maka aku akan memeliharakan dia sampai pada kesudahannya.

34Berilah kiranya aku pengertian, maka aku akan memeliharakan hukum Taurat-Mu; bahkan aku akan memegang akan dia dengan sebulat-bulat hatiku.

35Berilah kiranya aku menurut jalan segala firman-Mu karena yaitulah kesukaanku.

36Cenderungkanlah kiranya hatiku kepada kesaksian-Mu, dan bukan kepada tamak.

37Lindungkanlah kiranya mataku dari pada memandang perkara yang sia-sia; dan hidupilah aku pada segala jalan-Mu.

38Teguhkanlah kiranya perkataan-Mu kepada hamba-Mu yang tetap dalam takut akan Dikau.

39Jauhkanlah kiranya kecelaanku yang kutakuti itu, karena segala hukum-Mu baiklah adanya.

40Bahkan rindulah aku akan segala pesanan-Mu; hidupilah kiranya aku dalam kebenaran-Mu.

41Maka biarlah kiranya kemurahan-Mu berlaku atasku, ya Allah, yaitu selamat-Mu menurut perjanjian-Mu.

42Maka dengan demikianlah dapat aku memberi jawab akan orang yang mencela aku, karena aku percaya akan perkataan-Mu.

43Dan janganlah Engkau semata-mata menjauhkan perkataan yang benar itu dari pada mulutku; karena aku telah haraplah akan segala hukum-Mu.

44Maka dengan demikianlah aku akan memegang hukum Taurat-Mu senantiasa, sampai selama-lamanya.

45Dan aku akan menurut jalan kebebasan, karena aku telah mencari segala pesanan-Mu.

46Dan lagi aku akan mengatakan segala kesaksian-Mu di hadapan raja-raja sekalipun, dengan tiada malu.

47Dan aku akan menyukakan diriku dalam segala firman-Mu, yang telah kukasihi akan dia.

48Maka aku akan menadahkan tanganku kepada segala firman-Mu yang telah kukasihi itu; dan aku akan memikirkan segala undang-undang-Mu.

49Ingatlah kiranya akan janji-Mu kepada hamba-Mu ini; sebab Engkau telah memberi aku harap.

50Bahwa inilah penghiburan bagiku dalam kesesakanku; karena perkataan-Mu telah menghidupi aku.

51Maka sangatlah aku diolok-olokkan oleh orang sombong, tetapi tiadalah aku menyimpang dari pada hukum Taurat-Mu.

52Bahwa teringatlah aku akan segala hukum-Mu yang dahulu kala itu, ya Allah, serta menghiburkan diriku.

53Maka geram yang amat sangat telah berlaku atasku, oleh sebab segala orang jahat yang meninggalkan hukum Taurat-Mu.

54Maka segala undang-undang-Mu telah menjadi nyanyi-nyanyianku, di rumah tempat aku menumpang.

55Maka aku ingat akan nama-Mu, ya Allah, pada malam hari; dan aku sedang memegang hukum Taurat-Mu.

56Maka demikianlah halku, oleh sebab aku telah memeliharakan segala pesanan-Mu.

57Bahwa Allah itu ialah bagianku, maka aku telah berjanji hendak memegang segala perkataan-Mu.

58Maka aku telah memohonkan karunia-Mu dengan sebulat-bulat hatiku; kasihanilah kiranya aku menurut perjanjian-Mu.

59Maka aku telah menimbang segala jalan-Mu, serta membalikkan kakiku menuju segala kesaksian-Mu.

60Maka bersegeralah aku dan tiada aku lengah memegang segala firman-Mu.

61Maka ikatan orang-orang jahat telah membelit aku; tetapi tiada aku melupakan hukum Taurat-Mu.

62Maka pada tengah malam kelak aku bangun mengucap syukur kepada-Mu oleh sebab segala hukum-Mu yang benar itu.

63Bahwa akulah tolan segala orang yang takut akan Dikau, dan yang memegang segala pesanan-Mu.

64Ya Allah, bumi ini penuhlah dengan kemurahan-Mu; ajarkanlah kiranya aku segala undang-undang-Mu.

65Bahwa Engkau telah berbuat baik kepada hamba-Mu, ya Allah, menurut perjanjian-Mu.

66Ajarkanlah kiranya aku budi bicara dan pengetahuan, karena aku telah percaya akan segala firman-Mu.

67Sebelum aku kena aniaya maka sesatlah aku; tetapi sekarang aku memegang perkataan-Mu.

68Bahwa baiklah Engkau dan Engkau pun berbuat baik; ajarkanlah kiranya aku segala undang-undang-Mu.

69Bahwa orang sombong telah mengadakan dusta melawan aku; tetapi aku hendak memeliharakan segala pesanan-Mu dengan sebulat-bulat hatiku.

70Adapun hati mereka itu gemuk seperti berlemak; tetapi aku ini gemar akan hukum Taurat-Mu.

71Maka baik juga aku telah kena aniaya supaya dapat aku pelajari segala undang-undang-Mu.

72Maka hukum Taurat yang keluar dari pada mulutmu itu terlebih baik bagiku dari pada emas perak yang beribu-ribu keping.

73Bahwa tangan-Mulah yang menjanjikan dan melengkapkan aku; berilah kiranya kepadaku pengertian supaya dapat aku pelajari segala firman-Mu.

74Maka segala orang yang takut akan Dikau akan melihat halku dengan sukacitanya, sebab aku telah haraplah akan perjanjian-Mu.

75Ya Allah, kuketahuilah akan segala hukum-Mu benar adanya, dan lagi dengan setia-Mu Engkau telah menyiksakan aku.

76Biarlah kiranya kemurahan-Mu menjadi penghiburanku, seperti yang telah Engkau janjikan kepada hamba-Mu.

77Biarlah segala rahmat-Mu berlaku atasku supaya aku hidup; karena hukum Taurat-Mu itulah kegemaranku.

78Biarlah kiranya segala orang sombong mendapat malu, sebab dijatuhkannya aku dengan dustanya; tetapi aku hendak memikirkan segala pesanan-Mu.

79Biarlah kiranya segala orang yang takut akan Dikau berpaling kepadaku; maka dengan demikian diketahuinyalah kelak akan segala kesaksian-Mu.

80Biarlah hatiku tetap pada segala undang-undang-Mu, supaya jangan aku mendapat malu.

81Bahwa pingsanlah hatiku sebab rindu akan selamat-Mu; tetapi aku haraplah akan perjanjian-Mu.

82Maka kaburlah mataku menantikan perjanjian-Mu, serta kataku: "Bilakah Engkau akan menghiburkan aku?"

83Karena aku telah menjadi seperti kulit yang tersalai; tetapi tiadalah aku melupakan segala undang-undang-Mu.

84Berapakah umur hambamu ini? Dan bilakah Engkau akan memutuskan hukum atas segala orang yang menganiaya aku?

85Maka orang sombong telah menggalikan pelubang bagiku, yang tiada setuju dengan hukum Taurat-Mu.

86Bahwa setialah segala firman-Mu; maka dianiayanya akan daku dengan dustanya; tolonglah kiranya aku.

87Maka nyaris dihilangkannya aku dari atas bumi; tetapi tiadalah aku meninggalkan segala pesanan-Mu.

88Hidupilah kiranya aku sekadar kemurahan-Mu; maka dengan demikian kelak aku memegang kesaksian yang terbit dari pada mulut-Mu.

89Ya Allah, tetaplah perjanjian-Mu di surga sampai selama-lamanya.

90Dan setia-Mu itu pun zaman berzaman; maka Engkau telah meneguhkan bumi ini, lalu tinggal tetap.

91Maka tetaplah sekaliannya pada masa ini, menurut takdir-Mu karena segala sesuatu itu menjadi hamba kepada-Mu.

92Maka jikalau kiranya hukum Taurat-Mmu itu bukan kesukaanku, niscaya binasalah aku dalam kesukaranku.

93Maka sekali-kali tiada aku akan melupakan segala pesanan-Mu; karena olehnya juga Engkau telah menghidupi aku.

94Bahwa akulah milik-Mu, selamatkanlah kiranya aku; karena aku telah menuntut akan segala pesanan-Mu.

95Maka orang-orang jahat telah menanti-nanti hendak membinasakan aku; tetapi aku hendak memperhatikan segala kesaksian-Mu.

96Maka akan segala perkara yang sempurna telah kulihat kesudahannya; tetapi firman-Mu itu amat luas adanya.

97Bagaimana besar kasihku akan hukum Taurat-Mu! Maka aku memikirkan dia pada sepanjang hari.

98Maka segala firman-Mu telah menjadikan aku lebih bijaksana dari pada segala seteruku, karena semuanya senantiasa besertaku.

99Dan lebih pengertianku dari pada segala guruku; karena segala kesaksian-Mu itulah yang aku memikirkan.

100Maka aku mengerti lebih dari pada orang tua-tua, sebab aku sudah memeliharakan segala pesanan-Mu.

101Maka aku telah menahani kakiku dari pada segala jalan yang jahat, supaya dapat aku memegang segala perkataan-Mu.

102Maka tiadalah aku menyimpang dari pada segala hukum-Mu, karena Engkaulah yang telah mengajar aku.

103Bagaimana sedap segala perkataan-Mu itu kepada tekakku; bahkan terlebih sedapnya kepada mulutku dari pada air madu.

104Maka oleh segala pesanan-Mu juga aku beroleh pengertian; itulah sebabnya aku benci akan segala jalan yang dusta.

105Adapun perkataan-Mu itu seperti suatu pelita bagi kakiku, dan seperti suluh pada jalanku.

106Maka aku telah bersumpah serta meneguhkan dia; bahwa aku hendak melakukan segala hukum-Mu yang benar itu.

107Maka sangatlah aku disiksakan; ya Allah, hidupilah kiranya aku menurut perjanjian-Mu.

108Terimalah kiranya segala persembahan lidahku, ya Allah, dan ajarkanlah aku segala hukum-Mu.

109Maka jiwaku senantiasa dalam tangan-Mu; tetapi tiada aku melupakan hukum Taurat-Mu.

110Maka orang-orang jahat telah memasang jerat bagiku; tetapi tiadalah aku sesat dari pada segala pesanan-Mu.

111Maka segala kesaksian-Mu telah aku ambil akan pusakaku yang kekal; karena yaitulah kesukaan hatiku.

112Maka aku telah mencenderungkan hatiku akan melakukan undang-undang-Mu, selama-lamanya, sampai kepada kesudahannya.

113Maka aku bencilah akan orang yang bercabang hati; tetapi aku mengasihi hukum Taurat-Mu.

114Maka Engkaulah tempat lindungan dan perisaiku, dan aku harap akan perjanjian-Mu.

115Undurlah dari padaku, hai kamu yang berbuat jahat, supaya dapat aku memeliharakan segala firman Tuhanku.

116Teguhkanlah kiranya aku menurut perjanjian-Mu, supaya aku hidup; dan jangan aku malu dari pada pengharapanku.

117Tetapkanlah kiranya aku, maka selamatlah aku kelak; dan senantiasa aku akan memperhatikan segala undang-undang-Mu.

118Maka Engkau telah menghinakan segala orang yang sesat dari pada undang-undang-Mu, karena sia-sialah segala tipu dayanya.

119Maka Engkau menghilangkan segala orang jahat dari atas bumi, seperti sampah; itulah sebabnya aku mengasihi segala kesaksian-Mu.

120Maka seramlah bulu romaku sebab takut akan Dikau; dan aku terkejut sebab segala hukum-Mu.

121Bahwa aku telah melakukan hukum dan keadilan janganlah kiranya Engkau menyerahkan daku kepada orang yang menganiaya aku.

122Jaminlah kiranya hamba-Mu ini dengan baiknya, dan jangan orang sombong menggagahi aku.

123Maka kaburlah mataku menantikan selamat-Mu, dan perjanjian-Mu yang benar itu.

124Lakukanlah kiranya hamba-Mu sekadar kemurahan-Mu, dan ajarkanlah aku segala undang-undang-Mu.

125Bahwa akulah hamba-Mu; berilah aku pengertian, supaya dapat aku mengetahui akan segala kesaksian-Mu.

126Maka telah sampailah ketikanya yang patut Allah bekerja; karena mereka itu telah melanggar hukum Taurat-Mu.

127Maka sebab itu aku mengasihi segala firman-Mu, terlebih dari pada emas, bahkan dari pada emas suci.

128Maka sebab itu pesananmu dari hal segala sesuatu aku bilangkan benar, dan aku bencilah segala jalan yang dusta.

129Maka ajaiblah segala kesaksian-Mu; sebab itu dijiwaku memeliharakan dia.

130Maka kenyataan segala perkataan-Mu menerangkan orang; bahkan kepada orang bodoh pun diberi-Nya pengertian.

131Maka aku telah mengangakan mulutku sambil termengah-mengah; karena rindulah aku akan segala firman-Mu.

132Tiliklah kiranya akan daku dan kasihanilah aku, seperti kelakuan-Mu yang dahulu kepada orang yang mengasihi nama-Mu itu.

133Tetapkanlah segala langkahku menurut perjanjian-Mu, dan janganlah aku diperintahkan oleh barang sesuatu kejahatan.

134Tebuslah kiranya aku dari pada aniaya manusia; maka aku akan memegang segala pesanan-Mu.

135Biarlah kiranya muka-Mu bercahaya atas hamba-Mu, dan ajarkanlah aku segala undang-undang-Mu.

136Maka air mataku mengalir seperti air sungai, sebab tiada orang memegang hukum Taurat-Mu.

137Ya Allah, Engkaulah yang benar; dan segala hukum-Mu itu pun betul.

138Maka segala kesaksian-Mu telah Engkau firmankan dengan kebenaran, dan dengan sangat setia-Mu.

139Maka aku termakan oleh cemburuku; sebab segala seteruku telah melupakan perjanjian-Mu.

140Maka perkataan-Mu pun amat suci; sebab itu hamba-Mu ini mengasihi akan dia.

141Maka aku ini kecil, lagi hina; tetapi tiada aku lupa akan segala pesanan-Mu.

142Adapun kebenaran-Mu itulah kebenaran yang kekal; dan hukum Taurat-Mu itu benar adanya.

143Maka kesesakan dan sengsara telah berlaku atasku; tetapi segala firman-Mu itulah kesukaanku.

144Maka benarlah segala kesaksian-Mu sampai selama-lamanya; berilah aku kiranya pengertian, maka aku akan hidup.

145Maka aku telah berseru dengan segenap hatiku; berilah kiranya jawab kepadaku, ya Allah! Maka aku akan memeliharakan segala undang-undang-Mu.

146Bahkan aku telah berseru kepada-Mu; selamatkanlah kiranya aku! Maka aku akan memegang segala kesaksian-Mu.

147Maka sebelum terbit fajar, aku telah berseru, dan aku harap akan segala perjanjian-Mu.

148Maka mataku pun mendahului segala waktu jaga pada malam, supaya dapat aku memikirkan perkataan-Mu.

149Dengarlah kiranya akan suaraku sekadar kemurahan-Mu; ya Allah, hidupilah kiranya aku sekadar segala hukum-Mu.

150Maka orang yang menuntut kejahatan itu telah hampirlah; maka jauhlah ia dari pada hukum Taurat-Mu.

151Ya Allah, Engkaupun hampirlah; dan segala firman-Mu itu benarlah adanya.

152Maka dari dahulu aku telah mengetahui dari dalam kesaksianmu, bahwa Engkau telah menetapkan dia sampai selama-lamanya.

153Tiliklah kiranya siksaku dan lepaskanlah aku; karena tiada aku lupa akan humum Taurat-Mu.

154Benarkanlah kiranya halku dan tebuslah aku; hidupilah kiranya aku menurut perjanjian-Mu.

155Maka jauhlah selamat itu dari pada orang jahat, karena tiada dicarinya akan undang-undang-Mu.

156Maka sangatlah rahmat-Mu, ya Allah. Hidupilah kiranya aku menurut segala hukum-Mu.

157Maka banyaklah orang yang menganiaya dan yang melawan aku; tetapi tiada aku menyimpang dari pada segala kesaksian-Mu.

158Maka aku telah melihat segala orang yang berbuat khianat, sehingga dukacitalah aku, sebab tiada mereka itu memegang perkataan-Mu.

159Ingatlah kiranya bagaimana aku mengasihi segala pesanan-Mu; ya Allah, hidupilah kiranya aku sekadar kemurahan-Mu.

160Adapun jumlah perkataan-Mu itu setia; dan segala hukum-Mu yang benar itu kekal selama-lamanya.

161Maka beberapa penghulu telah menganiayakan aku dengan tiada semena-mena, tetapi hatiku takutlah akan segala perkataan-Mu.

162Maka sukalah aku akan perjanjian-Mu, seperti orang yang beroleh banyak rampasannya.

163Maka akan dusta itu aku benci dan meluat; tetapi aku kasihi akan hukum Taurat-Mu.

164Maka tujuh kali dalam sehari aku memuji Engkau, sebab segala hukum-Mu yang benar itu.

165Maka orang yang mengasihi hukum Taurat-Mu itu sangat sentosa, dan tiada sesuatu yang memberi ia terantuk.

166Maka aku telah harap akan selamat-Mu, ya Allah, dan aku sudah melakukan segala firman-Mu.

167Maka jiwaku telah memegang segala kesaksian-Mu, dan aku mengasihi dia terlalu sangat.

168Maka aku telah memegang segala pesanan dan kesaksian-Mu; karena segala jalanku adalah di hadapan hadirat-Mu.

169Biarlah kiranya teriakku sampai kepada hadirat-Mu, ya Allah, dan berilah aku pengertian menurut perjanjian-Mu.

170Biarlah kiranya permintaanku sampai kepada hadirat-Mu, dan lepaskanlah aku menurut perjanjian-Mu.

171Biarlah bibir mulutku menyebutkan puji-pujian; karena Engkau mengajarkan aku segala undang-undang-Mu.

172Biarlah lidahku menyanyikan perkataan-Mu, karena segala firman-Mu itu benar adanya.

173Biarlah kiranya tangan-Mu bersedia akan menolong aku; karena aku telah memilih segala pesanan-Mu.

174Maka aku telah rindu akan selamat-Mu, ya Allah; dan hukum Taurat-Mu itulah kesukaanku.

175Hidupilah kiranya jiwaku, maka dipujinya kelak akan Dikau; dan biarlah segala hukum-Mu menolong aku.

176Maka aku telah sesat seperti domba yang hilang: carilah kiranya akan hamba-Mu ini; karena tiada aku lupa akan segala firman-Mu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 119 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran