Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TAA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 11 >> 

1Wali re’e togo mba’a tau to sintua’i to maroo nja’u kota Betania. Tau togo sintua’i etu samba’a to langkai, sanganya i Lasarus, pasi dua mba’a to we’a, sanganya i Marta sira dua i Maria. I Maria etu, ia semo to manga’angga kojo i Yesu see naka ia mangawubu minya to magaya waunya ri witi i Yesu seore pei mampalasika wayuanya. Wali re’e seore i Lasarus ia masaki.

2(11:1)

3Wali tempo i Lasarus masaki, i Maria sira dua i Marta mampokau tau yau resi i Yesu, damampakarebaka resi Ia mangkonong i Lasarus. Wali tau etu yau, panewa ojo karatanya resi i Yesu, pomakau etu manganto’o, “Pue, galung ngKomi to Nuporayang kojo, ia masaki si’i-si’i.”

4Wali ojo pangandonge i Yesu kareba etu Ia manganto’o, “Naka pei i Lasarus ia mawali masaki si’a see ia damate yau. Naka pei ia mawali masaki see tau boros damangkita kuasa i mPue Allah pasi mangabarong Ia. Apa yako palaong to etu see naka tau damangabarong kuasa to si Aku, Ana i mPue Allah.”

5Wali i Yesu mamporayang i Marta sira togo sintua’i i Maria pasi i Lasarus.

6Pei tempo Ia mangandonge kareba mangkonong i Lasarus ia masaki, Ia tawa yau mangampago. Ia maroo-roo dua mbengiwa wo’u nja’u lipu nakaroo etu.

7Roo see Ia manganto’oka kami to anaguruNya, “Anu kita mawolili muni njo’u propinsi Yudea yau mangalo’a i Lasarus.”

8Pei kami manganto’o, “Pa’a Guru, tawa masae to Yahudi nja’u ria rani mangantasoka Komi watu. Wali maka pei Komi rani mawolili muni njo’u ria?”

9Wali i Yesu mangansono, Ia mangaligi kami see kami damangansani tare anu to maja’a to damawali resi Ia ane tawa temponya. Wali Ia manganto’o, “Ponto eo re’e sampuyu pei dua jam to mareme. Wali tau to malinja tempo mareme etu, tau etu taa datisumpul, apa re’e to mampakareme lino see ia mayoas mangkita jaya.

10Pei ane ia malinja ri raya mburi ia datisumpul, apa taa mareme.”

11Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o ligi etu, Ia manganto’o wo’u, “Galung ngkita, i Lasarus, ia roomo nayore yau, pei Aku yau damangalike ia.”

12Wali kami to anaguruNya manganto’o, “Pue, matao kojo ane ia yore, apa ane ia yore ia damatao muni.”

13Ewa wetu nato’o mami apa kami mampobuuka yore to biasa to nato’o i Yesu etu. Pei kamonsonya batuanginya gombo i Yesu etu i Lasarus namatemo.

14Wali see naka i Yesu mampakanasaka kami, Ia manganto’o, “I Lasarus namatemo.

15Pei Aku masanang Aku taa siwaka pei ia tempo ia tawa mate etu apa ane ewa see Aku ojo mampakatao muni ia. Pei ia namatemo si’i-si’i, wali bae wo’u batuanginya resi komi, apa yako palaong to damawali see naka komi damaroso wo’u pangaya ngkomi resi Aku. Wali yaumo kita mangampago ia.”

16Wali i Tomas, to rato’oka seja “Tau Api” apa saba ia re’e apinya, i Tomas etu ia tiroo mampobuuka tau nja’u ria to rani mangantasoka i Yesu watu damampopate Ia. Wali ia manganto’oka kami to yununya to anaguru i Yesu seja, to’onya, “Anu kita mangalulu Ia see kita damate seja sindara-ndara pei Ia.” Wali kami yau.

17Wali ojo karata mami nja’u sambali ngkota Betania, re’e tau to manganto’oka kami i Lasarus roomo rapongkeli yau, pasi ia opo mbengimo ri raya nu dayo.

18Wali Betania etu taa longko kojo yako ri kota Yerusalem, ojo bara togo kilometer kalongkonya.

19See naka boros to Yahudi yako ndate ria to rata resi i Marta sira dua i Maria. Sira ma’i mampolindo raya ntau dua etu apa saba kapate ntua’i nsira.

20Wali ojo pangandonge i Marta i Yesu naratamo, ia yau mangantomu. Pei i Maria ojo marooroo ri raya banuanya.

21Ojo pangarata i Marta i Yesu ia manganto’o, “O Pue, ane bara re’i Komi seore, matantu tua’ingku taa namate yau.

22Pei aku kunsani nempo ia matem, tiroowa re’e to maya nuika ngKomi, apa nempo bara kesaa to nuporapi ngKomi resi i Pue Allah, Ia damangawaika resi Komi.”

23Wali i Yesu manganto’oka i Marta, “Tua’imu damambangu muni yako ri kapatenya.”

24Wali i Marta manganto’o, “Iya, aku kunsani ia damambangu muni ri kapuranya tempo to nawaika i mPue Allah tau maroo ri lino to tempo si’i. Tempo etu samparia tau darawangu muni yako ri kapatenya.”

25Wali i Yesu manganto’oka ia, “Aku semo to mangawangu muni tau yako ri kapatenya pasi to mangawai katuwu. See naka i sema tau to mangaya Aku, nempo ia tiroo mate yau pei yako etu ia tiroo datuwu.

26Pasi i sema tau to tuwu pasi to mangaya Aku, tau etu taa kojo damate toniinya. Wali wimba, korom bara mangaya gombongKu etu?”

27Wali i Marta manganto’o, “Iya Pue, aku mangaya Komi semo i Kerisitu, Ana i mPue Allah, to naparajanjika i mPue Allah dama’i ri lino si’i.”

28Wali ojo karoonya i Marta manganto’o gombo etu ia mawolili muni ri banua pei mampago tua’inya, i Maria. Ia mampojawaka i Maria, to’onya, “Guru ngkita re’imo, pasi Ia mampokio korom.”

29Wali ojo pangandonge i Maria gombo i Marta etu, ia majoli makore pei yau mangampago i Yesu.

30Tempo etu i Yesu tawa masua ri kota. Ia tiroowa nja’u ri tampa kanja’uNya tempo i Marta mangantomu Ia ngena.

31Wali tempo i Maria masuwu yako ri banuanya damangampago i Yesu, to Yahudi to mampolindo rayanya nja’u raya banua etu, sira mangkita ia majoli makore pei mayoko yau. Wali sira mangalulu ia apa sira mampondayaka ia yau njo’u dayo i Lasarus damangantangis tua’inya nja’u ria.

32Wali yako etu i Maria ratamo nja’u tampa nakanja’u i Yesu. Tempo ia mangkita i Yesu ia mamo’o yau ri wawo ntana ri tango mbitiNya pei manganto’o, “O Pue, ane bara re’i Komi seore, matantu a’ingku taa namate yau.”

33Wali i Yesu mangkita ia tumangi, pasi to Yahudi to ma’i sinjaya pei ia, sira tumangi seja. Wali tempo Ia mangkita sira tumangi etu Ia mawo kojo pasi masusa rayaNya.

34Wali Ia mampotanaka resi sira, “Imbare pampongkeli ngkomi ia?” Wali sira manganto’o, “Mai pei lo’a, Pue.”

35Wali i Yesu mangalulu sira yau njo’u dayo i Lasarus pasi ri raya mpalinjaNya etu Ia tumangi.

36See naka to Yahudi etu manganto’o, “Lo’a, Ia mamporayang kojo i Lasarus ta’anya!”

37Pei re’e sira to manganto’o, “Ia nampakatao mata ntau buta seore, wali maka pei Ia taa majoli ma’i pei mampakatao muni i Lasarus naka ne’e ia mate yau?”

38Wali i Yesu mawo wo’u rayaNya rata nja’u dayo i Lasarus. Dayo etu semo wayau ri woto mbatu to raba’aka yau watu to bae ri wombonya.

39Wali ojo karata i Yesu nja’u dayo etu, Ia manganto’oka tau, “Wewoka watu ba’a nu dayo etu.” Pei i Marta, tukaka ntau mate etu, ia manganto’o, “Pue, ia mawosimo si’i-si’i, apa opo mbengimo ia rapongkeli.”

40Wali i Yesu manganto’o, “Aku roomo manganto’oka korom, ane korom mangaya korom damangkita kuasa i mPue Allah pasi damangabarong Ia.”

41Wali yako etu re’e tau to mangawewoka watu ba’a nu dayo etu. Panewa i Yesu matingoa pei manganto’o, “Pa’a, Aku manganto’oka Komi tarima matao apa Komi roomo mampodongeka pokai-kaingKu.

42Kamonsonya Aku mangansani Komi sangkani mampodongeka pokaikaingKu. Pei Aku manganto’o gombo etu apa saba tau boros to makore ri awengKu si’i, see sira damangaya monso pu’u Komi semo to nampokau Aku.”

43Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o gombo etu, Ia maroso looNya kaboo, Ia manganto’o, “Lasarus, pasuwumo!”

44Wali tau mate etu mambangu muni yako ri kapatenya pei masuwu yako ri raya nu dayo etu. Tempo ia masuwu etu, ia tiroo rawungusika kain lena ri palenya pasi ri witinya. Pasi tiroowa re’e lenso mangabombong lionya. Wali i Yesu manganto’oka tau to nja’u ria, Ia manganto’o, “Ledesimo wungusinya etu see ia maya malinja muni njo’u banuanya.”

45Wali yako etu to Yahudi to mangalulu i Maria njo’u dayo pasi to mangkita palaong to naika i Yesu etu, boros sira to mangaya i Yesu.

46Pei re’e sira to yau resi to Yahudi to aliran Parisi pei mangansaritaka resi sira mangkonong palaong to naika i Yesu etu.

47See naka to Parisi pasi kepala-kepala nto pampue siromu sindara-ndara pei songonya to pobotus nto Yahudi. Sira manganto’o, “Kesaa to dataika? Apa boros kojo palaong to taa rapobiasa to naika ngKai etu.

48Wali ane kita ojo mangabiaka Ia mangika palaong to etu, samparia tau damangaya Ia pasi damangokotaka Ia damawali makole nsira. Wali ane ewa see, maja’a raya nto Roma to mamporentang kita, see naka sira damampokau tentaranya dama’i damampakaja’aka yau banua i mPue Allah pasi samparia tau ngkita.” Etu semo to nato’o ngkepala-kepala etu.

49Wali yako etu re’e samba’a sira, to sanganya i Kayapas, ia magombo. I Kayapas etu semo kepala nto pampue to bae angganya ri to’u etu. Wali ia manganto’o, “Gete! Komi taa mangansani bara kesaa!

50Wimba, bara taa manasa resi komi to tao-tao resi kita ane samba’aja tau to mate mangkapateka tau boros sakowa samparia tau ri bansa ngkita darapakaja’aka yau?”

51Ewa wetu nato’o i ngKayapas. Pei kamonsonya gombo to ia manganto’o etu si’a yako ri pampobuuka to si ia. Ia kepala nto pampue to bae angganya ri to’u etu, wali i Pue Allah semo to mangawaika ia pampobuuka to etu see naka ia manganto’o yami i Yesu damate mangkapateka samparia tau ri bansa nto Yahudi.

52Pasi si’a ojo to Yahudi to Ia damangkapateka, apa i Yesu damangkapateka seja samparia tau to tiga’a-ga’as ri sambawo lino. Ewa wetu Ia damangika see samparia tau to mangaya Ia, tau etu damawali ana i mPue Allah seja pasi sira darapasimba’a see mawali ewa samba’a koro.

53Wali yako etu tau to siromu etu mansongka damampopate yau i Yesu.

54See naka i Yesu tamo masuwu resi tau nja’u lipu nto Yahudi, pei Ia yau njo’u kota sanganya Epraim, to mosu ri pada bone. Wali Ia maroo-roo nja’u ria sindara-ndara pei kami to anaguruNya.

55Yako etu, daratamo temponya roa nto Yahudi to rato’oka Roa Paskah. Wali tempo etu boros kojo tau to yako ri kampu-kampu yau ndeku Yerusalem. Naka pei sira yau ndeku ria see damangalulu ada nu agama nsira mangkonong mampakayongo yami koro re’e katawanya Roa Paskah.

56Wali rata nda’a Yerusalem, tau boros etu mangaliwu i Yesu. Pasi tempo sira siromu nja’u banua i mPue Allah sira mampotanaka samba’a pei samba’a, sira manganto’o, “Wimba ane ewa pampobuuka ngkomi? I Yesu bara dama’i tempo roa, bara taa?”

57Naka pei sira manganto’o ewa wetu apa kepala-kepala nto pampue pasi to Yahudi to aliran Parisi roomo mamporentangika tau boros. Sira manganto’oka tau boros ane bara re’e tau to mangkita i Yesu, to tao-tao tau etu mampaponsanika sira see sira maya mangansoko Ia.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Yohanes 11):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran