Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 1 : 79 >> 

TB: untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera."


AYT: untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan yang berada dalam bayang-bayang maut, untuk menuntun kaki kita menuju ke jalan damai sejahtera.”

TL: akan memberi terang kepada orang yang diam di dalam gelap dan bayang-bayang maut, akan menujukan kaki kita kepada jalan sejahtera."

MILT: untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam bayang-bayang maut, untuk menuntun kaki kita ke jalan damai sejahtera."

Shellabear 2010: untuk menyinari orang yang hidup dalam kegelapan dan yang berada dalam bayang-bayang maut, serta mengarahkan langkah kita kepada jalan kesentosaan."

KS (Revisi Shellabear 2011): untuk menyinari orang yang hidup dalam kegelapan dan yang berada dalam bayang-bayang maut, serta mengarahkan langkah kita kepada jalan kesentosaan."

Shellabear 2000: untuk menyinari orang yang hidup dalam kegelapan dan yang berada di dalam bayang-bayang maut, serta mengarahkan langkah kita kepada jalan kesentosaan.”

KSZI: untuk menerangi orang yang tinggal dalam kegelapan dan bayang maut, serta memimpin kita ke jalan damai.&rsquo;

KSKK: menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera".

WBTC Draft: Allah akan menolong mereka yang hidup dalam gelap, dalam ketakutan bayangan maut. Dia akan menuntun kita ke jalan yang menuju damai sejahtera."

VMD: Allah akan menolong mereka yang hidup dalam gelap, dalam ketakutan bayangan maut. Dia akan menuntun kita ke jalan yang menuju damai sejahtera.”

AMD: Cahaya itu akan menerangi orang-orang yang hidup dalam kegelapan dan yang hidup dalam bayang-bayang kematian, untuk menuntun kaki kita ke jalan yang penuh damai.”

TSI: Dengan demikian, Allah akan menolong kita yang hidup dalam kegelapandan dalam cengkeraman kuasa kematian. Cahaya TUHAN itu akan menuntun kita ke jalan-Nya, supaya kita hidup dengan tenang dalam perlindungan-Nya.”

BIS: demikianlah Ia memberikan terang-Nya kepada semua orang yang hidup di dalam kegelapan dan ketakutan. Ia membimbing kita pada jalan yang menuju kedamaian."

TMV: (1:78)

BSD: Ia datang untuk memberi terang-Nya kepada semua orang yang hidup dalam kegelapan dan takut akan kematian. Ia datang untuk membimbing kita supaya kita dapat hidup dengan sejahtera.”

FAYH: untuk menerangi orang-orang yang duduk di dalam kegelapan dan di dalam bayang-bayang maut, dan membimbing kita ke jalan damai."

ENDE: untuk menjinari orang jang duduk dalam kegelapan dan bajangan maut, dan mengarahkan langkah-langkah kita pada djalan damai.

Shellabear 1912: Hendak menerangkan orang yang duduk dalam gelap, dan dalam bayang-bayang maut; dan hendak membetulkan kaki kita pada jalan sentosa."

Klinkert 1879: Akan mendjadi njata kapada mareka-itoe,jang doedoek dalam gelap dan dalam bajang-bajang maut dan akan membetoelkan kaki kita pada djalan salamat.

Klinkert 1863: {Yes 9:1; 42:7; 43:8; 49:9; 60:1} Sopaja kasih trang sama orang, jang doedoek didalem glap dan didalem bajang-bajang kamatian; sopaja ditoentoen kaki kita di-atas djalan slamat.

Melayu Baba: Mau trangkan orang-orang yang dudok dalam glap dan bayang- bayang kmatian; Spaya btulkan kaki kita masok jalan sntosa."

Ambon Draft: Akan djadi kalihgatan bagi sakaljen awrang i; tu, jang ada dudok di dalam ka-kamatian, akan menghenbtar kaki-kaki kami di djalan per-dane; an.

Keasberry 1853: Akan mumbri trang kapada marika itu yang duduk dalam gulap, dan dalam bayang bayang kamatian, akan mumimpin kaki kami kudalam jalan slamat.

Keasberry 1866: Akan mŭmbri trang kapada marika itu yang dudok dalam gŭlap, dan dalam bayang bayang kŭmatian; akan mŭmimpin kaki kami kŭdalam jalan slamat.

Leydekker Draft: 'Akan bersinar pada segala 'awrang jang dudokh dalam kalam dan bajang mawt: 'akan betulkan kaki 2 kamij kapada djalan salamet.

AVB: untuk menerangi orang yang tinggal dalam kegelapan dan bayang maut serta memimpin kita ke jalan damai.”

Iban: ngambika meri penampak ngagai orang ke diau dalam pemetang enggau dalam kelemayang pemati, lalu ngiring kaki kitai ngagai jalai pemaik."


AYT ITL: untuk menyinari <2014> mereka yang <3588> tinggal dalam <1722> kegelapan <4655> dan <2532> yang berada <2521> dalam bayang-bayang <4639> maut <2288>, untuk menuntun <2720> kaki <4228> kita <2257> menuju ke <1519> jalan <3598> damai sejahtera <1515>."

TB ITL: untuk menyinari <2014> mereka yang diam dalam <1722> kegelapan <4655> dan <2532> dalam naungan <4639> maut <2288> untuk mengarahkan <2720> kaki <4228> kita <2257> kepada <1519> jalan <3598> damai sejahtera <1515>." [<2521>]

TL ITL: akan memberi terang <2014> kepada orang yang diam di <1722> dalam gelap <4655> dan <2532> bayang-bayang <4639> maut <2288>, akan menujukan <2720> kaki <4228> kita <2257> kepada <1519> jalan <3598> sejahtera <1515>."

AVB ITL: untuk menerangi <2014> orang yang <3588> tinggal dalam <1722> kegelapan <4655> dan <2532> bayang <4639> maut <2288> serta memimpin <2720> kita <2257> ke <1519> jalan <3598> damai <1515>.” [<2521> <4228>]


GREEK WH: επιφαναι τοις εν σκοτει και σκια θανατου καθημενοις του κατευθυναι τους ποδας ημων εις οδον ειρηνης

GREEK WH Strong: επιφαναι <2014> <5658> {V-AAN} τοις <3588> {T-DPM} εν <1722> {PREP} σκοτει <4655> {N-DSN} και <2532> {CONJ} σκια <4639> {N-DSF} θανατου <2288> {N-GSM} καθημενοις <2521> <5740> {V-PNP-DPM} του <3588> {T-GSM} κατευθυναι <2720> <5658> {V-AAN} τους <3588> {T-APM} ποδας <4228> {N-APM} ημων <2257> {P-1GP} εις <1519> {PREP} οδον <3598> {N-ASF} ειρηνης <1515> {N-GSF}

GREEK SR: ‘ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις’, τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης.”

GREEK SR Srong: ‘ἐπιφᾶναι <2014> {V-NAA} τοῖς <3588> {R-DMP} ἐν <1722> {P} σκότει <4655> {N-DNS} καὶ <2532> {C} σκιᾷ <4639> {N-DFS} θανάτου <2288> {N-GMS} καθημένοις’, <2521> {V-PPMDMP} τοῦ <3588> {R-GNS} κατευθῦναι <2720> {V-NAA} τοὺς <3588> {E-AMP} πόδας <4228> {N-AMP} ἡμῶν <1473> {R-1GP} εἰς <1519> {P} ὁδὸν <3598> {N-AFS} εἰρήνης.” <1515> {N-GFS}


Jawa: karsa madhangi sakabehing wong kang padha andhok ing pepeteng lan ana ing wayanganing pati, apadene ngenerake sikil kita marang dalaning karahayon.”

Jawa 2006: kagem madhangi sakèhing wong kang manggon ing pepeteng lan ana ing ayang-ayanganing pati, apadéné ngeneraké sikil kita marang dalaning karahayon."

Jawa 1994: mengkono Panjenengané bakal madhangi marang saben wong, sing padha urip ana ing pepetenging dosa lan tansah krasa wedi. Gusti Allah nuntun kita marang dalaning katentreman."

Jawa-Suriname: Kaya srengéngé mletèk ing wayah ésuk, mengkono Gusti bakal madangi kabèh wong sing ana ing pepeteng lan sing tansah krasa wedi. Gusti Allah nuntun awaké déwé marang dalan katentreman.”

Sunda: sina sumorot ti sawarga, nyaangan ka sakur anu araya dina poekna kalangkang maot, baris nungtun lengkah urang ka jalan nu aman santosa."

Sunda Formal: pikeun nyaangan sugri anu kumelip di alam poek anu dikungkung ku almaot sarta memener lengkah urang sina nyorang jalan anu aman tur santosa.”

Madura: Salerana nyonare sakabbiyanna oreng se odhi’ e dhalem papetteng ban katako’en. Nonton sengko’ ban ba’na e jalan se nojju ka kataremtemman."

Bauzi: (1:77)

Bali: muah teken sakancan anake ane nongos di wewengkon sang patine, tur nuntun pajalan iragane nuut rurunge ane sutrepti.”

Ngaju: kalote kea Ie manenga kalawae akan kakare oloh je belom huang kakaput tuntang huang kikeh. Ie mangagalan itah huang jalan je manintu akan kasanang."

Sasak: maraq nike Ie ngicanin cahaye-Ne tipaq selapuq dengan saq idup lẽq dalem peteng dait ketakutan. Ie pimpin ite tipaq langan damẽ sejahtere."

Bugis: Makkuwani ritu mabbéréyangngi tajan-Na lao ri sininna tauwé iya tuwoé ri laleng apettangengngé sibawa amétaurengngé. Napimpikki ri laleng iya mattujué ri adaméngengngé."

Makasar: kammaminjo na Nasingari sikontu taua niaka lalang ri sassang siagang kamallakkang. Nauluki’ mange ri oloang a’lampa mangea ri kabajikanga."

Toraja: anna kaanan lako to lan kamalillinan sia naonganni bayo-bayo kamatean, sia la umpate’teki’ mata kalambanan lako lalan kasalamaran.

Duri: la nnarrangngi sininna tau, to tuo lan kamalillinan na kamalajatan. Napatujuki' lako lalan to nanii kasikalinoan."

Gorontalo: Tiyo ma mongohi mayi tilang-Iyo ode ta hetumula wolo pikirangi modiolomo wawu heyilapita lo mawutu. Tiyo ma mopotunu mayi olanto dalala ode tutumula udame.”

Gorontalo 2006: odieelo mola Tio mongohi mai baangio to ngoa̒amila tau tahitumula todelomo u modio̒lomo wau hiwoohea. Tio modelo olanto ode dalalo udulu-dulunga ode odudame."

Balantak: koiya'a uga' i Ia bo mintingkari giigii' mian men tumuo' na kapintungan ka' layaonkon lapus, kasi momosalan i kita na salan men ma'amat.”

Bambam: la muindo ingganna hupatau to tubo illaam kamalillingam anna illaam lembäna kamateam, la napatinanda lako lalam kamasannangam.”

Kaili Da'a: Nasimbayu ewa eo neonga nombawanta karumauna, iwetu wo'u karatana. I'a marata mompakabelo tau-tau to nasilaka to natuwu nompopea jala nggamate ira. I'a marata mompakasalama kita pade mombanini kita mpaka ri jala kabelona."

Mongondow: natua in Sia monimbayag kom bayongan intau inta nobiag kon sindip bo inta umuran mo'ondok. Sia in nodia ko'i naton mayak mongin daḷan inta mopobayak in tampat inta mopia."

Aralle: Noanto kasuleanna sihapang mata allo ang unsilo ingkänna tau ang tohho yaling di kamalillingang anna kamahea'ang. La natehteingkea' pano di lalang kamasahkeang."

Napu: Lawi nodo alo mosimbaki dunia au makaindi ide, nodo wori Pue mowangkahi tauna au tuwo i lalu kakaindiana hai au mampokalanga kapate. Ia ina moninike bona molambike roa ngkatuwo."

Sangir: kerene i Sie nangonggọu tualag'E waugu patikụ taumata e kụ měbẹ̌biahẹ̌ su ral᷊ungu kararěndung dingangu katatakụ. I Sie měngẹ̌ngahạ i kitẹ sural᷊eng mětẹ̌timona pẹ̌darame."

Taa: Apa Ia damampakareme kita to ewa tau to maroo ri raya ngkawuri, to mampokeka kapate. Ia damampotundeka kita see kita damangansani ewa wimba daraika ane rani masingkatao pei i Pue Allah. Wali palaong to danaika nto Pansompo etu maya raporapaka ewa mampakaremeka kita jaya to kita damangalulu.” Wali ungkanyamo gombo i nSakharia.

Rote: leondiak boe, Ana fe mangale'do na neu basa hataholi fo laso'da nai makahatu ka dalek ma bibii-namata'u ka. Ana hela-nole ita leo enok fo manaleo mole-dame neu."

Galela: Una wahino la o bubutu ma rabaka wodisiwa, gena o nyawa manga siningaka, la o sone gena ona foloi yomodo. Una wonasidumu ngoneka o ngeko, kiaka isikahika o oho isosanangika. Sidago kagena."

Yali, Angguruk: Mo lahap nisa waharukmu o hik teg ambeg wereg inap men warehon laruk ambeg hag toho wereg inap men fahet mo asinandi umbagpag tuhu. Umbagpag tuhumu seli roho welam fug angge nit mangno roho wereg lit kebunggalem fanowon nunuyug fam sobit-sobit lahuk," ulug Zakharian Allah wel tibag.

Tabaru: 'Una wokula 'awi darangi 'o nyawa 'iodumika gee yo'ahu 'o darusoka de gee yakimodo-modongo yosongene. 'Una wonasingekomo posikaika 'isa-sanangika."

Karo: Janah isal-salina pe ku kerina kalak si ringan i bas kegelapen e me awih kematen, Ia mabai kita erdalan ku bas kegeluhen si dame."

Simalungun: laho manondangi halak na hundul ibagas hagolapan ampa linggom ni hamatean, anjaha patuduhkon langkahta bani dalan hadameion.”

Toba: laho sumondangi angka na hundul di bagasan haholomon, angka na nilinggoman ni hamatean, patongonhon langkanta tu dalan hadameon.

Dairi: Bagi ngo Iberrèken bindellaNa taba karinana singgelluh ibas kegellapen janah buradan. Iteggu ngo kita mi dalan kedamèen."

Minangkabau: bakcando itulah Baliau mambarikan tarang-Nyo, untuak kasadonyo urang, nan iduik di nan kalam, sarato jo nan katakuik-an. Baliau mambimbiang kito, ka jalan nan manuju kadamaian."

Nias: si manõ Ia, Ibe'e haga-Nia ba niha fefu si so ba zogõmigõmi awõ zi so ba wa'ata'u. Ifasao ita ba lala saekhu ba wa'ohahau dõdõ."

Mentawai: kisedda leú te ikau patónia ka sangamberi sirimanua sikukuddu ka tei ailiggou pugepgeman sambat pulolotó. Ipalulu sita ka enungan sieei ka paabanan."

Lampung: injuk renodo Ia ngeniko terang-Ni jama unyinni jelma sai hurik delom kekelaman rik kerabaian. Ia nuntun neram di renglaya nuju kedamaian."

Aceh: meunan kheueh Gobnyan geubri trang geuhnyan ubak mandum manusia nyang udeb lam seupôt lom teumakot raya. Gobnyan geubimbéng geutanyoe ubak rot ueh nyang teutuju bak keudaméan."

Mamasa: la ummarrang angganna to nakala' kamalillinan anna to natondon kamatean, la natette lako kamasakkean anna kamalinoan.”

Berik: Angtane jeiserem nafa se golmini angtane seyafter gemerserem aa jei naawenaram gwinibe, ane tere aa jei ne erebilirim. Ane Jei nei nes gas aftabifele nele samfer aa jei folbanaram."

Manggarai: latang te gérak isét ka’éng oné nendep, agu ata gonggém moséd, kudut tito wa’i dité nggere oné salang hambor-meler.”

Sabu: mina harre ke ne pekelale ri No ne weo nga kana No pa hari-hari ddau do muri mada pa dhara lua kerabba nga lua meghighi-meda'u. Do ta bhau ta bhata ke di ri No pa loro jhara do petuje la dhara lua pedhuri-pemira."

Kupang: (1:78)

Abun: Ye gato ma ne tepsu sukru sye, An ben pe gato rer ku yé gato kem mo ndendu. Yé gato kem mo ndendu ne ben sato kwop, we án jam nde Yefun, wo Ye gato ma ne tepsu sukru sye gato kadum os gato ndo wa men subere men si Yefun Allah kem ndo su yu."

Meyah: Beda Ofa efen eisa emesenin noba ejinten rusnok nomnaga ongga ringker gij motkobah. Beda Ofa omocunc moroju egens gu mimif fogora oroun mimif skoita eiteij ah ongga eskeiramera."

Uma: Tumai-i mpobajahi nono tauna to hi rala kabengia-na pai' to me'eka' mpoka'eka' kamatea. Natete'-ta hi ohea to mpotoa' kalompea' tuwu'."

Yawa: Apa vare mbaro vatano una no kaumure ama uga muno ujanivo wene raije mansai. Po unanuijo to no saumane rarorono wansai.”


NETBible: to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace.”

NASB: TO SHINE UPON THOSE WHO SIT IN DARKNESS AND THE SHADOW OF DEATH, To guide our feet into the way of peace."

HCSB: to shine on those who live in darkness and the shadow of death, to guide our feet into the way of peace.

LEB: to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, to direct our feet into the way of peace.

NIV: to shine on those living in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace."

ESV: to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace."

NRSV: to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace."

REB: to shine on those who live in darkness, under the shadow of death, and to guide our feet into the way of peace.”

NKJV: To give light to those who sit in darkness and the shadow of death, To guide our feet into the way of peace."

KJV: To give light to them that sit in darkness and [in] the shadow of death, to guide our feet into the way of peace.

AMP: To shine upon {and} give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, to direct {and} guide our feet in a straight line into the way of peace.

NLT: to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, and to guide us to the path of peace."

GNB: and to shine from heaven on all those who live in the dark shadow of death, to guide our steps into the path of peace.”

ERV: It will bring light to those who live in darkness, in the fear of death. It will guide us into the way that brings peace.”

EVD: God will help the people that live in darkness, in the fear of death. He will lead us in the way that goes toward peace.”

BBE: To give light to those in dark places, and in the shade of death, so that our feet may be guided into the way of peace.

MSG: Shining on those in the darkness, those sitting in the shadow of death, Then showing us the way, one foot at a time, down the path of peace.

Phillips NT: to shine on those who lie in darkness and under the shadow of death, and to guide our feet into the path of peace."

DEIBLER: People who do not know God [MET] are like those who sit in the darkness. They are afraid [MTY] that they will soon die. But when the Messiah tells us God’s message, it will be like causing such people to see a bright light. He will guide us [SYN] so that we will be living peacefully.”

GULLAH: Dat light gwine shine on all de people wa lib een de daak shada ob det. E gwine hep we waak a peaceable way.”

CEV: On us who live in the dark shadow of death this light will shine to guide us into a life of peace.

CEVUK: On us who live in the dark shadow of death this light will shine to guide us into a life of peace.

GWV: He will give light to those who live in the dark and in death’s shadow. He will guide us into the way of peace."


KJV: To give light <2014> (5658) to them that sit <2521> (5740) in <1722> darkness <4655> and <2532> [in] the shadow <4639> of death <2288>_, to guide <2720> (5658) our <2257> feet <4228> into <1519> the way <3598> of peace <1515>_.

NASB: TO SHINE<2014> UPON THOSE<3588> WHO SIT<2521> IN DARKNESS<4655> AND THE SHADOW<4639> OF DEATH<2288>, To guide<2720> our feet<4228> into the way<3598> of peace<1515>."

NET [draft] ITL: to give light <2014> to those who sit <2521> in <1722> darkness <4655> and <2532> in the shadow <4639> of death <2288>, to guide <2720> our <2257> feet <4228> into <1519> the way <3598> of peace <1515>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  Lukas 1 : 79 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel