Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 4 >> 

1Timotius! Paresa'-ku toi ku'uli' ngkai nono-ku mpu'u. Rata mpai' tempo-na Pue' Yesus rata nculii' jadi' Magau' hi dunia' toi, pai'-i mpohurai kara–kara hawe'ea tauna, lompe' to tuwu'-pidi, lompe' to mate-ramo. Toe pai' hi rala hanga' Alata'ala pai' Kristus Yesus kuparesai'-ko:

2Parata-mi Lolita Alata'ala. Kana sadia-ko mpoparata Lolita-na hi tempo to lompe' ba hi tempo to dada'a. Ewa-ra to mpokeni tudui' to sala', tagi-ra to dada'a po'ingku-ra, apui nono-ra bona lompe' po'ingku-ra. Mosabara ncuu-ko mpotudui'-ra.

3Apa' rata mpai' tempo-na, uma-rapa dota mpe'epei tudui' to makono. Mpopali'-ra wori' guru to mpotudui'-ra lolita to mpakagoe' nono-ra, bona ma'ala-ra mpotuku' kahinaa nono-ra moto.

4Mengkawongo-ra ane mpo'epe-ra tudui' to makono, pai' rata'a tilinga-ra ane mpo'epe-ra tudui' to ratamangko-wadi.

5Toe pai' kuparesai'-ko Timotius: pakanoto nono-nu bona sadia-ko nau' napa–napa-mi to jadi', ntaha-ko mpokolo kaparia, mobago-ko mpopalele Kareba Lompe' hi tauna to ko'ia mpo'epei, posipolea hawe'ea pobago to nawai'-koko Pue'.

6Kuwai'-ko paresa'-ku toi, apa' ku'inca uma-apa mahae hi dunia' toi, neo' rata-mi ioa'-ku. Pai' ane rapatehi-apa mpai', kutonu katuwu'-ku toi hi Alata'ala, hewa pepue'-ku hi Hi'a.

7Kutuku' lompe'-mi ohea to napakatantu-ka Pue'. Kuposipolea-mi pobago-ku. Uma mogego' pepangala'-ku duu' hi ka'omea-na.

8Jadi' hewa toe lau, rodo-mi parasee pedagia-ku hi suruga, apa' kutuku'-mi konoa Pue'. Nawai'-a parasee toe hi Eo Kiama, nto'u napohurai kara–kara hawe'ea tauna hante kanoa'–noa'-na. Pai' uma muntu' aku'-wadi to mporata parasee toe-e. Nawai' wo'o-ra hawe'ea tauna to mpoka'ahi'-i pai' to mpopea karata-na nculii'.

9Timotius, kuperapi' bona sohi'-ko tumai mpencuai'-a.

10Apa' neo' uma-pi hema to mpo'emai'-a hi rei. Demas, napalahii-ama-kuna, apa' mpokahina-i katuwu'-na hi dunia' toi. Hilou-i hi Tesalonika. Ane Kreskes, hilou-i hi Galatia. Titus hilou hi Dalmatia.

11Muntu' Lukas-damo to hi rehe'i dohe-ku. Ane tumai-ko mpai', taraliu-ka-kuwo Markus nupo'ema'-i tumai dohe-nu, apa' ma'ala-i mpongawa'-a hi rala bago-ku.

12Tikhikus kuhubui tilou hi Efesus.

13Kuperapi' wo'o bona nukeni-ka-kuwo baju lengi'-ku, to kubahaka hi ngata Troas hi tomi Karpus. Keni wo'o buku-ku to hi retu. To kuparaluu mpu'u, buku to rababehi ngkai kuliba.

14Mo'inga'-ko hi Aleksander, topante mpobabehi rewa ngkai ngkala tetui, apa' na'ewa mpu'u-ta bona neo' ria tauna to mpopangala' tudui'-ta. Wori' gau'-na to dada'a hi aku'. Pue' moto mpai' mpohiwili-ki gau'-na.

15(4:14)

16Lomo' rapohurai kara–kara-ku wengi, uma-pi haduaa to tono' hi aku'. Rapalahii omea-ama-kuna. Mekakae-a hi Pue' bona neo' napehawai kehi-ra toe.

17Aga nau' uma ria doo-ku to mpodohei-a, Pue' tida oa' mpodohei-a. Nawai'-a karohoa mpohudu bago-ku mpopalele Kareba Lompe', bona hawe'ea tauna to bela-ra to Yahudi ma'ala mpo'epe. Ka'omea-na, nabahaka-a ngkai pale-ra to doko' mpopatehi-a.

18Wae wo'o mpai' to jadi' tempo toi. Nau' ba rapatehi mpu'u-a mpai', Pue' bate mpobahaka-a ngkai hawe'ea to dada'a, pai' nakeni-a mesua' hi rala Kamagaua'-na hi suruga hante uma kura' napa–napa. Tapomobohe-mi hanga'-na duu' kahae–hae-na. Amin!

19Parata-ka-kuwo tabe-ku hi Priska pai' Akwila, pai' hi ompi'-na Onesiforus.

20Erastus, ria-i-pidi hi ngata Korintus. Trofimus kupalahii hi Miletus apa' peda'-i.

21Nupesahui-e' tumai kako'ia-na rata tempo lengi'! Wori' tabe ngkai hira' Ebulus, Pudes, Linus pai' Klaudia, pai' ngkai hawe'ea ompi' hampepangalaa' to hi rehe'i.

22Pue' mpodohei-ko, Timotius. Pai' Pue' mpogane'-koi omea. Hudu rei.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Timotius 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran