Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 20 >> 

1Hi eo Mingku mepupulo ngkii, mobee–bengi-pidi, Maria Magdalena hilou hi daeo'. Rata hi ria, nahilo-hawo, watu po'unca-nae tederu'-mi ngkai wobo' daeo'.

2Pokeno-nami hilou hi Simon Petrus pai' ana'guru to hadua to nape'ahi' Yesus, na'uli'-raka: "Ra'ala'-mi-hana woto Pue' ngkai daeo', pai' uma ki'incai hiapa karatu'ua-na!"

3Hilou-ramo Petrus hante ana'guru to hadua toei hi daeo'.

4Roduaa-ra mokeno, aga meliu kagasi-na ana'guru to hadua ngkai Petrus, toe pai' ri'ulu-i-hana rata hi daeo'.

5Mengkabungku'-i mpelongi' hi rala-na, aga uma-i ulu mesua'. Nahilo-hawo kain to rahompui'-ki Yesus bate-na moto hi ree.

6Simon Petrus rata ngkabokoa', kaliliu mesua'. Nahilo wo'o-hawo kain hompu'-na hi ree.

7Aga kain to rapopohoo'-ki woo'-na Yesus, telulu pai' tetu'u ntani'.

8Ngkai ree, ana'guru to hadua, to ri'ulu rata hi daeo' we'i, mesua' wo'o-imi-hawo mpohilo, pai' napangala'-mi.

9Duu' rata hi eo toe, ko'ia oa' rapaha napa to te'uki' hi rala Buku Tomoroli' owi to mpo'uli': Yesus kana tuwu' nculii'.

10Oti toe, nculii'-ramo ana'guru to rodua toera hilou hi tomi-ra.

11Aga Maria Magdalena mokore hi mali daeo', ntora geo'. Bula-na geo', mengkabungku'-i melongi' hi rala daeo'.

12Nahilo-hawo rodua mala'eka, moheai to bula, mohura-ra hi karatu'ua woto-na Yesus wengi, hadua tono' hi woo'-na, to hadua tono' hi witi'-na.

13Mepekune' mala'eka toera hi Maria ra'uli': "Napa pai' geo'-ko?" Na'uli' Maria: "Apa' ra'ala'-imi Pue'-ku ngkai rei, pai' uma ku'incai hiapa karatu'ua-na."

14Ngkai ree, me'ili'-i Maria, nahilo-hawo hadua tauna mokore hi tilingkuria-na. Ntaa' Yesus-midi-hana, aga uma na'incai kaYesus-na.

15Mepekune' Yesus hi Maria: "Napa pai' geo'-ko totina? Hema to nupali'?" Na'uli'-hawo we'i Maria, pue' pampa moto to nahilo toe-e. Toe pai' na'uli'-ki: "Ane Iko Tuama to mpo'ala' woto-nae, tudo'-ka-kuwo hiapa pontu'ua-nu, bona ku'ala'-i."

16Na'uli' Yesus: "Maria." Pe'ili'-nami Maria hi Yesus, pai' na'uli' hi rala basa Yahudi: "Rabuni!" (batua-na: "Guru").

17Na'uli' Yesus mpo'uli'-ki Maria: "Neo'-a ulu nukamu, apa' ko'ia-a mengkahe' hilou hi Tuama-ku. Hilou-ko hi ompi'-ku, uli'-raka kahilou-ku hi Tuama-ku bo Tuama-ni, Alata'ala-ku bo Alata'ala-ni."

18Kahilou-nami Maria Magdalena mpohirua'-raka ana'guru-na Yesus pai' na'uli': "Kuhilo-imi-kuna Pue'!" Pai' naparata-raka hawe'ea to na'uli' Yesus.

19Ngkabengia eo Mingku toe, ana'guru-na Yesus morumpu hi tomi to tehohoki wobo'-na, apa' mpoka'eka'-ra topoparenta to Yahudi. Muu–mule' rata-imi Yesus mokore hi laintongo'-ra, pai' natabe-ra, na'uli': "Kalompea' rata hi koi'."

20Oti toe, natudo'-miraka pale pai' lumpeha-na. Uma-pi mowo kagoe'-ra mpohilo Pue'-ra.

21Na'uli' tena Yesus: "Kalompea' rata hi koi'. Hewa Tuama-ku mposuro-a, wae wo'o Aku' mposuro-koi."

22Oti toe, natuwui'-ramo hante inoha'-na pai' na'uli': "Doa-mokoi Inoha' Tomoroli'.

23Hema–hema to ni'ampungi jeko'-ra, Alata'ala to mpo'ampungi-ra. Ane uma ni'ampungi jeko'-ra, Alata'ala uma mpo'ampungi-ra."

24Tomas, hadua ngkai to hampulu' rodua ana'guru Yesus, to ra'atu Ntomoropa', uma-i-hana ria hante doo-na nto'u karata-na Yesus toe.

25Toe pai' doo-na ntora mpo'uli'-ki: "Kihilo-imi-kaina Pue'!" Na'uli' Tomas: "Ane ko'ia kuhiloi pakua' to hi pale-na pai' ku'unco' karawe-ku hi pakua' toe, pai' ane ko'ia ku'unco' pale-ku hi jaloa to hi lumpeha-na, bate uma kupangala'."

26Eo Mingku boko', morumpu wo'o-ramo ana'guru-na hi rala tomi. Nto'u toe, Tomas, ria wo'o-imi-hawo dohe-ra. Tehohoki omea wobo', aga nau' wae, muu–mule' rata-imi Yesus mokore hi laintongo'-ra, na'uli'-raka: "Kalompea' rata hi koi'."

27Oti toe, na'uli' mpo'uli'-ki Tomas: "Tu'u-mi karawe-nu hi rei, pai' hilo pakua' to hi pale-ku. Mai pale-nu, nupe'unco' hi rala jaloa to hi lumpeha-ku. Neo'-pi morara' nono-nu. Pangala'-mi!"

28Na'uli' Tomas: "Pue'-ku! Alata'ala-ku!"

29Na'uli' Yesus mpo'uli'-ki: "Mepangala'-ko apa' nuhilo-ama. Marasi'-ra tauna to mepangala' hi Aku', nau' ko'ia-a rahiloi."

30Wori'-pidi tanda mekoncehi to nababehi Yesus pai' to rasabii' ana'guru-na, aga uma te'uki' omea hi rala sura toi.

31Aga napa to ku'uki' hi rehe'i, ku'uki' bona nipangala' kaYesus-na Magau' Topetolo', Ana' Alata'ala, pai' bona mporata-koi katuwua' to lompe' duu' kahae–hae-na ngkai pepangala'-ni hi Hi'a.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel