Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 84 >> 

Ngape

1Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Wisesa, ambate meled manah titiange ring Perhyangan Agung Palungguh IRatune.

2Titiang meled pisan mangda titiang prasida irika! Titiang meled mangda titiang wenten ring Perhyangan Agung Ida Sang Hyang Widi Wasa. Antuk bayu sabda idep titiange, titiang makidung saha bungah muji Ida Sang Hyang Widi Wasa sane jumeneng langgeng.

3Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Wisesa, Ratun titiange miwah Widin titiange! Yadiastuja paksi perite sampun makarya sebun miwah paksi sesapine sampun makarya umahipune, nanging ipun taler pada matiningin panak-panakipune ring sisin genah pamorboran aturan druene.

4Ambate bagian anake sane magenah ring Perhyangan Agung Palungguh IRatune, tur tan mari makidung muji Palungguh IRatu.

5Ambate bagian jadmane sane kakuatanipune saking Palungguh IRatu rauhnya, sane tansah meled mapeed ngaturang bakti ka Gunung Sion.

6Rikalaning ipun nglintang ring Lebak Bakane, lebake punika dados genah toya empul, tur sabehe sane pangawit ring masan sabehe, ngebekin lebake punika antuk tlaga.

7Rikalaning ipun mamargi, ipun dados sayan siteng, tur ipun jaga pada ngeton Widin paradewatane ring Sion.

8Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Wisesa, pirengangja pangastawan titiange. Duh Ratu Widin Yakube, pirengangja!

9Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, mertaninja ratun titiange, sang prabu sane sampun selik Palungguh IRatu.

10Arahina magenah ring Perhyangan Agung Palungguh IRatune, punika becikan yen imbangang ring siu rahina magenah ring genahe sane lianan. Becikan titiang majujuk ring gapuran purin Widin titiange, imbangang titiang magenah ring umah jadmane sane dursila.

11Ida Sang Hyang Widi Wasa punika dados pasayuban miwah ratun iragane sane luih. Ida ngamertanin iraga antuk sih kapiolasan miwah kaluihan. Ida nenten nulak sakancan paindikan sane becik marep ring anake sane malaksana patut.

12Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Wisesa, ambate bagianipun jadmane sane pracaya ring Palungguh IRatu!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 84 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran