Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Bilangan 5 >> 

1Makkedai PUWANGNGE lao ri Musa,

2"Abbéréngngi iyaé paréntaé lao ri tau Israélié: Sininna tau iya nakennaé lasa oli iya mabbahayaé, iyaré’ga malasa katawangngé, iyaré’ga iya puraé géssa uju, harusu’i ripassu polé ri akkémanna tau Israélié.

3Harusu’i mennang risuro lao, kuwammengngi dé’ napanajisi’i akkémangngé, iya Uwonroiyé silaong umma’-Ku."

4Napogau’i tau Israélié iyaro paréntaé sibawa passui sininna tau iya pada-padaéro polé ri akkémangngé.

5Nabbéréyangngi PUWANGNGE lao ri Musa

6iyaé sining peraturangngé untu’ tau Israélié: Rékko séddié tau dé’ namatinulu lao ri PUWANGNGE sibawa mébbui asalang lao ri tau laingngé,

7iyaro tauwé harusu’i nangakui dosana enrengngé mpajai paccéra’na sibawa sukku, ritambai duwappulo paresséng, lao ri tau iya naparogiyé.

8Iyakiya rékko tau iya naparogiyéro maténi nadé’ nappunnai sumpulolo macawé’é, iyaro paccéra’é harusu’i riwéréng PUWANGNGE, sibawa mancajiwi bagiyanna imangngé. Iyaro paccéra’é dé’ nauttama bimbala laié untu’ upacara palledda dosaé lao ri tau iya pasalaéro.

9Polé ri agi-agi iya nakkasuwiyangengngé tau Israélié lao ri PUWANGNGE, pakkasuwiyang ripallaingngé mancajiwi bagiyanna imangngé iya tarimaéngngi iyaro pakkasuwiyangngé.

10Aga iya nakkasuwiyangengngé séddié tau lao ri PUWANGNGE, mancaji mutowi bagiyanna iyaro tauwé. Banna aga iya nabbéréyangngé lao riséddié imang, mancajiwi bagiyanna iyaro imangngé.

11PUWANGNGE suroi Musa

12mabbéréyangngi iyaé sining peraturangngé lao ri tau Israélié. Wedding jaji séddié worowané bata-bataiwi bainéna. Nasengngi iyaro bainéna dé’ namatinulu ri aléna sibawa rotakiwi aléna nasaba kédosalai sibawa worowané laingngé. Iyakiya iyaro lakkaié dé’ nappunnai attentung, nasaba iyaro gau’é napogau’i bainéna sibawa massubbu-subbu; dé’ gaga sabbinna, sibawa dé’ naripoléiwi maggau’. Iyaré’ga, wedding jaji séddié lakkai bata-bataiwi bainéna, padahal iyaro bainéna dé’ nakédosala.

13(5:12)

14(5:12)

15Ri laleng iya duwa gau’éro, iyaro lakkaié harusu’i natiwi bainéna lao ri imangngé. Harusu towi tiwi pakkasuwiyang iya riyapparelluwangngé, iyanaritu séddi kilo labbu gandong. Iyaro labbu’é dé’ nawedding ribolo minnya zaitun iyaré’ga riguguri dupa, nasaba maddupai pakkasuwiyang abbaratang sibawa akkattana untu’ tanrangiwi engkanna abata-abatanna lakkainna lao ri bainéna.

16Harusu’i imangngé suroi iyaro makkunraié lao ri yolona mézbaé sibawa tettong mangolo ri PUWANGNGE.

17Nainappa imangngé harusu mala séddi mangko’ tana sibawa tirikiwi céddé uwai mapaccing ri lalenna. Purairo harusu’i mala céddé awu polé ri témbo’na Kémana PUWANGNGE sibawa naputtama’i ri laleng uwaiéro.

18Nainappa harusu’i nalara gemme’na iyaro makkunraié, sibawa nataroi labbu pakkasuwiyang abata-batangngé ri laleng limanna, na aléna imangngé makkatenning uwai mapai iya mappapolé abusungeng.

19Purairo harusu’i imangngé mattanro sibawa méllauwi iyaro makkunraié situjuiwi. Harusu’i imangngé makkeda, "Rékko dé’ mumalaweng, dé’ nakennako abusungeng iya napapolé iyaé uwaiéwé.

20Iyakiya rékko purako malaweng,

21tennapodo PUWANGNGE mébbui asemmu mancaji tanro abusungeng ri yelle’na bangsamu. Tennapodo naébbui katawammu cakkikki sibawa babuwamu maggempung.

22Uwai iya mappapolé abusungengngé muttama’i matu ri laleng babuwamu sibawa mébbui maggempung nenniya pacakkikkii katawammu." Iyaro makkunraiyé harusu’i mappébali, "Usitujui; tennapodo PUWANGNGE mébbui makkuwaro."

23Nainappa iyaro imangngé harusu mokii iyaro tanroé ri karettasa lulungngé nainappa naledda sibawa uwai mapaiéro.

24Nasuroni imangngé iyaro makkunraié ménungngi uwai mapai iya mappapolé abusungeng. Rékko riyénungngi, iyaro uwai mappapoléi pappénedding mapeddi.

25Harusu’i imangngé malai iyaro pakkasuwiyang labbu’é, nanappaitangngi ri yolona PUWANGNGE, nainappa natiwi ri yasé’na mézbaé.

26Nainappa harusu’i mala sikemmo labbu selaku tanrang makkedaé sininna iyaro labbu’é purani riyakkasuwiyangeng, nainappa natunu ri yasé’na mézbaé. Paccappurenna iyaro uwai ripainungengngi iyaro makkunraié.

27Akkalarapanna iyaro makkunraié purai malaweng, iyaro uwai nassabariwi namapeddi senna; maggempungngi babuwana sibawa cakkikki katawanna. Mancaji tanro abusungengngi matu asenna ri yelle’na bangsana.

28Iyakiya akkalarapanna dé’ napasala, dé’ nakennai abusungeng sibawa naullé mupa mémmana.

29Makkuwaniro peraturanna rékko séddié lakkai mangémpuru sibawa bata-bata makkedaé kédosalai bainéna sibawa carépaiwi aléna. Iyaro worowané harusu’i pangoloi iyaro bainéna ri PUWANGNGE sibawa imangngé harusu pogau’i iyaro peraturangngé ri aléna.

30(5:29)

31Iyaro worowané leppe’i polé ri asalangngé, iyakiya bainéna, rékko manessai pasala, harusu’i natanggung addimonrinna.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Bilangan 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran