Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 9 >> 

1Makkedai PUWANGNGE lao ri Musa, "Laono mangolo ri arungngé, namupowadangngi makkedaé PUWANG, Allataalana tau Ibranié, makkeda: ‘Leppessanni umma’-Ku lao kuwammengngi weddingngi mennang massompa lao ri Iyya.

2Rékko dé’ mumaélo leppessangngi mennang,

3maélo-Ka papolé sai iya maseroé lao ri sininna olokolo’mu, anyarang, kaleddé, unta, saping, bimbala sibawa bémbé’mu.

4Upasilaingengngi matu olokolo’na tau Israélié sibawa olokolo’na tau Maséré’é. Polé ri olokolo’na tau Israélié dé’ muwi séddi iya maté.

5Iyya, PUWANG, pattentui esso bajaé untu’ pogau’i gau’éro.’"

6Pappa bajana essoé napogau’ni PUWANGNGE pada-pada iya puraé Napowada. Sininna olokolo’na bangsa Maséré’é maténi, iyakiya olokolo’na bangsa Israélié muwi sikaju dé’to gaga maté.

7Nakkutananni arungngé aga pura kajajiyang, naricuritanna makkedaé olokolo’na tau Israélié dé’ muwi sikaju iya maté. Iyakiya matedde atiwi arungngé sibawa dé’ namaélo leppessangngi iyaro bangsaé lao.

8Makkedani PUWANGNGE lao ri Musa sibawa Harun, "Alano siyagangngaré kemmona awu polé ri onrong attunungngé. Ri yolona arungngé, harusu’i nassiyamporeng Musa iyaro awué ri yelle’é.

9Natassiyana matu iyaro awué ri sininna tana Maséré. Napaompona matu iyaro awué sining lettang iya mabbettué mancaji lo mannana ri tauwé sibawa olokolo’é."

10Nanalana awu Musa sibawa Harun, namangolo ri arungngé. Nassiyamporenni Musa iyaro awué ri yelle’é. Naompona sining lettang iya mabbettué mancaji lo mannana ri tauwé sibawa olokolo’é.

11Sining ahli passéhéré’é dé’na naulléi mangolo ri Musa nasaba sininna watakkaléna mennang pennoni lettang pada-pada sining tau Maséré laingngé.

12Iyakiya PUWANGNGE pancajiwi arungngé matedde ati, sibawa pada-pada iya pura napowadaé PUWANGNGE, dé’ namaélo arungngé bati-batiwi ada-adanna Musa sibawa Harun.

13Nakkeda PUWANGNGE lao ri Musa, "Laono baja maélé senna mangolo ri arungngé, namupalettukengngi makkedaé makkedai PUWANG, Allataalana tau Ibranié: ‘Leppessanni umma’-Ku kuwammengngi weddingngi mennang lao massompa ri Iyya.

14Iyaé sisengngé Upapoléi matu abalaé tenniya banna risining pejaba’é sibawa ra’ya’é bawang, iyakiya laoto ri iko, kuwammengngi muwissengngi makkedaé dé’gaga padak-Ku ri sininna linoé.

15Akkalarapanna maélo-Ka hukkukko silaong ra’ya’mu sibawa lasa, mattentuni cappu manenno.

16Iyakiya Uleppessakko tuwo kuwammengngi weddik-Ka mappaitangngi akuwasak-Ku lao ri iko, angkanna tarompo asek-Ku ri sininna linoé.

17Namuni makkuwaro, matanré ati mupo sibawa dé’ mumaélo palaloi umma’-Ku lao.

18Baja éléé, ri wettu iya padaé, maélo-Ka papolé bosi ése iya maseroé, iya dé’éppa naengka nakajajiyang ri Maséré riyolo lettu makkekkuwangngé.

19Apparéntanni kuwammengngi nasininna olokolo’é sibawa sininna appunnangemmu iya engkaé ri saliweng naritiwi ri onrong iya amangngé. Sininna tauwé sibawa olokolo iya engkaé ri saliweng sibawa dé’ nallinrung matéi matu nakenna bosi ése.’"

20Siyagangngaré ri yelle’na sining pejaba’é métau ri ada-adanna PUWANGNGE. Natiwini mennang ata-atanna sibawa olokolo’na muttama ri lalempola kuwammengngi nallinrung.

21Iyakiya iya laingngé dé’ najampangiwi iyaro papparéngngerangngé nanasalaiwi ata-atanna sibawa olokolo’na ri padangngé.

22Nanakkeda PUWANGNGE lao ri Musa, "Akkani limammu liyasé, nanateppa matu bosi ése’é risininna Maséré. Iyaro bosié nakennai matu tauwé, olokolo’é sibawa sininna tanet-tanengngé ri dare’é."

23Nakkani tekkenna Musa liyasé, nanapapoléna PUWANGNGE guttu sibawa bosi ése, sibawa letté kennai linoé. Napapoléni PUWANGNGE

24bosi ése iya maseroé nasibawang letté siyanré-anré. Iyanaro bosi ése iya kaminang maseroé ri laleng sejarana Maséré.

25Ri sininna wanuwaé iyaro bosi ése’é napaccappui sininna séuwa-séuwaé ri dare’é, muttama’ni tauwé sibawa olokolo’é. Sininna tanet-tanengngé ri dare’é masolang sibawa aju-kajungngé naléttung.

26Banna daéra Gosyén, onrong naonroiyé sining tau Israélié, dé’ nakennai bosi ése.

27Nariyobbina Musa sibawa Harun ri arungngé, sibawa makkeda, "Madosana’. PUWANGNGE ritu tongeng, iyya sibawa ra’ya’ku pasalani.

28Assempajanno lao ri PUWANGNGE; genne’ni anrasa-rasatta nasaba guttu sibawa bosi ése’éwé. Maéloka leppessakko lao. Aja’na muwonrona kuwaé."

29Nakkeda Musa lao ri arungngé, "Lettu’ku muwa ri saliweng kota, uwakkai matu limakku untu’ massempajang ri PUWANGNGE. Mappésauwi matu guttué sibawa soroi matu bosi ése’é, kuwammengngi naissengngi Puwakku makkedaé iyaé linoé appunnangenna PUWANGNGE.

30Iyakiya uwisseng makkedaé Puwakku sibawa sining pejaba’é dé’topa namétau ri PUWANG Allataala."

31Namaté manenna ramié sibawa caddukué, nasaba mattengngangngi mpunga ramié, na caddukué mattengngangngi mallise.

32Iyakiya gandongngé sibawa lise’-lise’é dé’ namasolang nasaba tenniyapa wettunna.

33Nanasalaini Musa arungngé nalao ri saliweng kota; kuwaniro nakka limanna untu’ massempajang lao ri PUWANGNGE. Iyatoro wettué nappésau guttué, bosi ése’é sibawa bosié.

34Wettunna naita arungngé aga iya kajajiyangngé, madosasi paimeng. Aléna sibawa sining pejaba’na tette’i matedde ati.

35Pada-pada iya pura napowadaé PUWANGNGE naolai Musa, dé’ namaélo arungngé palaloi tau Israélié lao.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Keluaran 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran