Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 40 >> 

1Makkuwaniyé adanna Allataalamu, "Saléworiwi, saléworiwi bangsa-Ku!

2Pattennangngi atinna tau Yérusaléngngé, powadai makkedaé maccappa’ni angatangenna. Purani Uwaddampengeng asalanna mennang, dosa-dosana mennang purani Uhukkung leppi wékkaduwa."

3Engka sadda iya mangobbié, "Passadiyai lalengngé ri padang kessi’é untu’ PUWANGNGE. Pallempui lalengngé ri padang makkale-ale’é untu’ Allataalata!

4Tungke lompo’é harusu’i ritongko, bulu sibawa bulu-bulué riparatai. Tana mabbulu-bulué mancajiwi matu tanété, sibawa iya makkalebbong-kalebbongngé ripalengngoriwi.

5Naripannessai matu arajanna PUWANGNGE; sininna rupa tauwé nasabbingngi matu. Tongeng, Aléna PUWANGNGE pura majjanciyangngi!"

6Engka sadda iya makkedaé, "Abbirittangngi!" Makkutanaka, "Aga harusu uwabbirittang?" "Abbirittangngi makkedaé tolinoé pada-padai wellaé, pada-padai bunga iya cinampe’émmi bawang agellorenna.

7Mancaji marakkoi wellaé sibawa mancaji makelle’i bungaé, rékko nasseppungengngi PUWANGNGE anging iya mapellaé. Tongeng, iyaro bangsaé pada-padai wellaé.

8Mancaji marakkoi wellaé sibawa mancaji makelle’i bungaé, iyakiya saddanna Allataalata mattahangngi mannennungeng."

9Enré’ni ri tompo bulu iya matanré, sibawa appallebbangenno karéba madécéng lao ri Yérusalém! Angobbino sibawa sadda macenno, sibawa appallebbangenni karéba madécéngngé lao ri Sion! Powadani lao ri kota-kotana Yéhuda makkedaé poléi matu Allataalana mennang!

10Itai, poléi PUWANG Allataala sibawa akuwasang untu’ tinda sibawa barani. Ritinrosiwi risining tau iya puraé Napaleppe.

11Pada-padai séddié pakkampi Napiyarai ampi-Na; Aléna paddeppungengngi mennang. Nakokkongngi ana’-ana’ bimbala’é, nasibawang alemmang Natinrosiwi sining indo’-Na.

12Niga mola’i dolangengngé sibawa pale’limanna, iyaré’ga mukkuru’i bitaraé sibawa jakkai? Niga mola’i tanana linoé sibawa ola’ iyaré’ga timbangngi bulué nenniya bulu-bulué sibawa timbangeng?

13Niga pimpingngi PUWANGNGE, iyaré’ga paggurui Aléna selaku pappangaja-Na?

14Kégai makkutana PUWANGNGE kuwammengngi nalolongeng pangissengeng sibawa pappéjeppu? Niga mpéréngngi panunju untu’ tinda sibawa teppa?

15Untu’ PUWANGNGE bangsa-bangsaé pada-padai sitetti uwai ri laleng séro’é, pada-padai séddié awu ri timbangengngé; padai ringenna pulo-puloé sibawa awu manenné’é.

16Sininna olokolo’é ri ale Libanon dé’ nagenne untu’ mancaji akkarobangeng ritunu; céddé senna ajukajunna untu’ ripancaji aju apinna.

17Sininna bangsaé dé’ bettuwanna lao ri Aléna, samanna dé’gaga ri yolo-Na.

18Jaji nasibawang niga maéloko pappadaiwi Allataala? Niga muwangga sinrupa sibawa Aléna?

19Dé’ napada-pada dato-dato ébbuna tukangngé, dato-dato iya mallapi ulawengngé sibawa rilapikiyé péra’.

20Tau iya dé’é namampu melli ulaweng iyaré’ga péra’, napiléi aju iya dé’é namagampang masolang. Sappai panré iya maccaé untu’ mébbu dato-dato iya dé’é namagampang kédo-kédo.

21Masa dé’ muwissengngi sibawa dé’ muwéngkalingai, sibawa dé’ naripaissengiko sipongenna riyolo? Masa dé’ muwajeppuiwi polé ri pammulanna pékkugi pammula-mulanna linoé?

22Iya pancajiyéngngi makkarung ri tompona lébuna linoé, pabbanuwana paitai baiccu pada-pada incalé. Napallebba’i langié pada-pada kaingngé, sibawa pasangngi pada-pada kémaé untu’ riyonroi.

23Naébbui sining panguwasaé dé’ pakkullénna, sibawa sining tomarajaé ateddéngeng akuwasanna.

24Pada-padai mennanro tanet-taneng maloloé iya nappaé mammula tuwo ure’na. Rékko masseppungengngi anging PUWANGNGE, marakkoi mennang sibawa riluttureng pada-pada daramé.

25Niga muwangga sippada sibawa Allataala Iya Pommapaccingngé? Nasibawang niga maéloko pappadaiwi Aléna?

26Akkitano ri langié, sibawa pénessaiwi! Niga pancajiwi sining wéttowingngé? Aléna matoro’i mennang pada-pada pasukangngé, naisseng jumellana maneng mennang, sibawa mobbii tungke-tungke sibawa asenna. Dé’ muwi séddi teddéng, nasaba battowana akuwasanna PUWANGNGE!

27Jaji Israélié, magi mumaddaréké, samanna dé’ naissengngi PUWANG Allataalamu masussako? Samanna dé’ nabati-batiwi totomu, sibawa dé’ najampangiwi ha’mu?

28Masa dé’ muwissengngi sibawa dé’ muwéngkalingai? PUWANGNGE ritu Allataala iya mannennungengngé, iya pancajiyéngngi sininna linoé. Dé’ naengka naposo iyaré’ga matekko; pikkiran-Na dé’ nariyullé mpellungiwi.

29Napéwatangiwi tau iya posoé, nawéréngngi sumange iya dé’é pakkullénna.

30Sining tau maloloé mancaji posoi sibawa matekko ana’-ana’ mammulaé kallolo menrungngi tabbuttu.

31Iyakiya tau iya mattuwangngéngngi PUWANGNGE, lolongengngi matu awatangeng mabaru. Padai mennang kuwajangngé iya luttué matanré sibawa awatangeng pannina. Lariwi mennang sibawa dé’ naposo, joppai mennang sibawa dé’ namatekko.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 40 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel