Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Ezra 4 >> 

1'Adapawn tatkala segala musoh 'awrang Jehuda dan Benjamin 'itu dengar, bahuwa segala 'anakh kapindahan 'itu 'ada per`usah Kaszbah bagi Huwa 'Ilah 'awrang Jisra`ejl;

2Maka berdatanglah 'ija kapada Zerubabel, dan kapada segala kapala bapa-bapa, lalu katalah padanja; berilah kamij per`usah serta kamu karana seperti kamu lagi kamij 'akan mentjaharij 'Ilah kamu: lagipawn kamij 'ini sudah persombahkan sombileh-sombilehan padanja deri pada harij-harij 'Ejsar Hadawn Sulthan 'Asjur, jang sudah memudikhnja kamij kamarij.

3Tetapi Zerubabel, dan Jejsjuwasz, dan peninggal segala kapala bapa-bapa 'awrang Jisra`ejl 'itu berkatalah pada marika 'itu; tijada patut kamu serta kamij per`usah sawatu khobah bagi 'Ilah kamij: tetapi kami sendirij djuga 'akan per`usah bagi Huwa 'Ilah 'awrang Jisra`ejl, seperti Sulthan Kawresj Radja Faris 'itu sudah berpasan pada kamij.

4Hanja sasonggohnja 'adalah raszijat tanah 'itu melemahkan tangan-tangan khawm Jehuda, dan menjukarkan marika 'itu dalam per`usahannja.

5Saraja meng`upahkan babarapa 'awrang berbitjara lawan marika 'itu, 'akan menijadakan bitjaranja: sontokh sakalijen harij Kawresj Sulthan Faris, datang kapada karadja`an Darijusj Sulthan Faris 'itu.

6'Arkijen maka pada karadja`an 'Ahasjwejrawsj, pada permula`an karadja`annja 'itu, 'ija menjurat sawatu penukasan 'atas segala 'awrang jang mendudokij Jehuda dan Jerusjalejm.

7Sjahdan pada harij-harij 'Artahsjasjta menjuratlah Biljlam, Mitredat, THab`ejl, dan peninggal kapal-kapalnja kapada 'Artahsjasjta Sulthan Faris 'itu: 'adapawn surat tsahifah 'itu 'adalah tersurat dengan huruf 'Aramij, dan de`artikan deri pada lisan 'Aramij.

8Rehum Panghulu karkon, dan SJimsjaj DJuro tulis sudah menjurat saputjokh surat, 'akan berdjahat 'awrang 'isij Jerusjalejm, kapada 'Artahsjasjta Sulthan 'itu, seperti kamij lagi 'akan kata-kata.

9Demikijenlah kira-kira Rehum Panghulu karkon, dan SJimsjaj DJuro tulis, dan peninggal kapat-kapatnja, 'ija 'itu 'awrang Dinij, dan 'awrang 'Afarsatkij, 'awrang THarpelij, 'awrang 'Afarsakij, 'awrang 'Arkewij, dan 'awrang Babelij, 'awrang SJusjankij, 'awrang Dehawij, 'awrang Xejlamij:

10Dan peninggal segala 'umet, jang telah depindahkan 'Asnapar besar dan ternama 'itu, lalu dedudokhkannja marika 'itu didalam negerij 'awrang SJawmerawnij 'itu: lagi peninggal 'awrang jang 'ada disabelah sini deri pada sungej, sampej kotika sakarang.

11Bahuwa 'inilah noschat risalet 'itu, jang telah dekirimnja kapadanja, 'ija 'itu kapada Sulthan 'Artahsjasjta: hamba-hambamu segala laki-laki jang 'ada disabelah situ deri pada sungej, sampej kotika sakarang.

12'adalah kiranja katahuwan pada Sulthan, bahuwa 'awrang Jehudij, jang sudah ber`angkat deri padamu, 'itu sudah datang kapada kamij ka-Jerusjalejm, sambil per`usah negerij jang durhaka dan djahat 'itu sahingga dejwala-dejwala 'itu deganapinja, dan 'asas-asas 'itu de`ikatnja.

13Sakarang pawn 'adalah kiranja katahuwan pada Sulthan, djikalaw garangan negerij 'ini 'akan deper`usah, dan dejwala-dejwala 'itu 'akan deganapij, bahuwa 'awrang 'itu tijada 'akan memberij rahdarij, beja, dan charadjat; maka chazimah Kejanij 'angkaw 'akan merugikan djuga.

14Sakaranglah sebab pawn kamij makan musara maligej, dan tijada patut kamij melihat karugi`an Sulthan, sebab 'itu kamij sudah berkirim memberij tahu 'itu kamij sudah berkirim memberij tahu 'itu pada Sulthan.

15Sopaja 'awrang parikhsa didalam kitab tadzkirat bapa-bapamu, kalakh maka 'angkaw 'akan mendapat didalam kitab tadzkirat 'itu, dan meng`atahuwij, bahuwa negerij 'ini 'ada negerij jang durhaka, dan merugikan segala Sulthan-sulthan dan segala nagara-nagara, lagi 'awrang 'ada meng`ardjakan masztsijat didalamnja deri pada harij-harij purbakala: sebab 'itu negerij 'ini sudah terusakh.

16Kamij 'ini memaszumkan pada Sulthan, bahuwa djikalaw negerij 'ini 'akan diganapij, pada hal 'itu barang bahagijan disabarang sini sungej 'itu tijada 'akan 'ada padamu.

17Maka Sulthan pawn berkirimlah djawab kapada Rehum Panghulu karkon, dan SJimsjaj DJuro tulis, dan peninggal kapat-kapatnja jang dudokh di-SJawmerawn; dan peninggal 'awrang jang 'ada disabarang sini sungej 'itu: salam padamu sampej kotika sakarang.

18Bahuwa tsahifah, jang kamu sudah berkirim kapada kita, 'itu telah debatja njata-njata dihadapan hadlretku.

19Dan satelah deri pada fihakhku sudah tertantu khadla, maka 'awrang sudah memarikhsa, dan mendapat, bahuwa negerij 'itu djuga deri pada harij-harij purbakala sudah meng`atas-atas dirinja lawan segala Radja-radja, lagi durhaka dan masztsijat sudah de`adakan dalamnja 'itu.

20Lagipawn Radja-radja jang kawasa sudah 'ada didalam Jerusjalejm, jang sudah depertuwan di`atas segala sasawatu jang disabarang sana sungej 'itu: maka rahdarij, beja, dan charadjat sudah deberikan pada marika 'itu.

21Sakarang pawn tantukanlah khadla, 'akan perhentikan segala laki-laki 'itu, sopaja negerij 'itu djuga djangan deper`usah, hataj deri pada fihakhku 'akan tertantu khadla.

22Hendakhlah kamu 'ada bidjakhsana, djangan kamu berbowat salah dalam hal 'ini: sebab 'apa fasad 'akan bertambah-tambah mendjadi karugi`an Sulthan-sulthan?

23Tatkala 'itu, serta djuga naschat tsahifat Sulthan 'Artahsjasjta 'itu sudah dibatja dihadapan Rehum, dan SJimsjaj DJuro tulis 'itu, dan kapat-kapatnja, maka lalulah marika 'itu dengan bangatnja ka-Jerusjalejm kapada 'awrang Jehudij, perhentikan dija dengan langan dan gagah.

24Tatkala 'itu berhentilah perbowatan khobah 'Allah, jang dijam di-Jerusjalejm, behkan 'adalah 'itu berhenti sampej tahon jang kaduwa deri pada karadja`an Darijusj Sulthan Faris 'itu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ezra 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran