Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Samuel 1 : 19 >> 

TB: Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan TUHAN; kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, isterinya, TUHAN ingat kepadanya.


AYT: Keesokan harinya, mereka bangun pagi-pagi, lalu beribadah di hadapan TUHAN. Kemudian, mereka pulang ke rumah mereka di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan mengingatnya.

TL: Maka bangunlah mereka itu pagi-pagi, dipintanya doa di hadapan hadirat Tuhan, lalu kembali mereka itu sekalian pulang ke rumahnya di negeri Rama. Maka Elkana bersetubuhlah dengan Hanna, bininya, dan Tuhanpun ingat akan dia.

MILT: Dan mereka bangun pagi-pagi sekali dan beribadah di hadapan TUHAN (YAHWEH - 03068). Dan mereka pulang dan tiba di rumah mereka di Rama. Dan Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya; dan TUHAN (YAHWEH - 03068) mengingat Hana.

Shellabear 2010: Keesokan harinya, bangunlah mereka pagi-pagi lalu beribadah di hadirat ALLAH. Setelah itu mereka pulang dan tiba di rumah mereka, di Rama. Ketika Elkana menggauli Hana, istrinya, ALLAH mengingat perempuan itu.

KS (Revisi Shellabear 2011): Keesokan harinya, bangunlah mereka pagi-pagi lalu beribadah di hadirat ALLAH. Setelah itu mereka pulang dan tiba di rumah mereka, di Rama. Ketika Elkana menggauli Hana, istrinya, ALLAH mengingat perempuan itu.

KSKK: Keesokan harinya Elkana bangun pagi-pagi sekali dan beribadah kepada Tuhan bersama dengan istri-istrinya. Lalu mereka kembali ke rumah mereka di Rama. Di sana ketika Elkana bersetubuh dengan istrinya Hana, Tuhanpun menunjukkan belas kasihan-Nya kepada Hana,

VMD: Keesokan paginya bangunlah Elkana sekeluarga. Mereka sujud di hadapan TUHAN lalu pulang ke rumahnya di Rama. Elkana mengadakan hubungan suami istri dengan Hana dan TUHAN mengingat Hana.

TSI: Keesokkan harinya, ketika hari masih subuh, Elkana dan keluarganya bangun dan beribadah kepada TUHAN. Sesudah itu mereka kembali ke kota Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, TUHAN mengingat permintaan Hana untuk mempunyai seorang anak.

BIS: Keesokan harinya Elkana dan keluarganya bangun pagi-pagi, dan setelah beribadat kepada TUHAN, pulanglah mereka ke Rama. Maka Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya itu, dan TUHAN mengabulkan doa Hana.

TMV: Pada keesokan hari, Elkana dan keluarganya bangun pagi-pagi. Setelah mereka beribadat kepada TUHAN, mereka pulang ke Rama. Elkana bersetubuh dengan isterinya Hana, dan TUHAN mengabulkan doa Hana.

FAYH: Keesokan harinya segenap keluarga Elkana bangun pagi-pagi dan pergi ke Kemah Pertemuan untuk menyembah Allah sekali lagi. Setelah itu mereka kembali ke Rama, dan pada waktu Elkana tidur dengan Hana, TUHAN ingat akan permohonan Hana. Maka Hana pun mengandung. Ketika tiba saatnya, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel (artinya 'Diminta dari Allah') karena Hana berkata, "Aku telah meminta dia dari TUHAN."

ENDE: Keesokan harinja mereka bangun pagi2, bersembah-sudjud dihadapan hadirat Jahwe, lalu pulang dan tiba dirumahnja, jakni di Rama. Maka Elkana bersetubuh dengan Hana, isterinja, dan Jahwe ingat kepadanja.

Shellabear 1912: Maka bangunlah sekaliannya pagi-pagi hari lalu sembahyang di hadapan hadirat Allah maka pulanglah sekaliannya lalu sampai ke rumahnya di negri Rama maka Elkanapun mengenal akan istrinya, Hana, itu dan dikenangkan Allah akan dia.

Leydekker Draft: Komedijen bangonlah marika 'itu pagi-pagi pada dinharij, dan sombah sudjudlah 'ija kapada hadlret Huwa, lalu pulanglah 'ija, dan datanglah kapada rumahnja di-Rama: maka 'Elkhana berkenallah Hana bininja, dan Huwa pawn meng`enanglah dija.

AVB: Keesokan harinya, bangunlah mereka pagi-pagi lalu beribadat di hadapan TUHAN. Setelah itu, mereka pulang dan tiba di rumah mereka di Rama. Ketika Elkana meniduri Hana, isterinya, TUHAN mengingati perempuan itu.


TB ITL: Keesokan harinya <01242> bangunlah <07925> <00> mereka itu pagi-pagi <00> <07925>, lalu sujud menyembah <07812> di hadapan <06440> TUHAN <03068>; kemudian pulanglah <0935> <07725> mereka ke <0413> rumahnya <01004> di Rama <07414>. Ketika Elkana <0511> bersetubuh <03045> dengan Hana <02584>, isterinya <0802>, TUHAN <03068> ingat <02142> kepadanya.


Jawa: Esuke wayah umun-umun padha tangi nuli manembah ana ing ngarsane Sang Yehuwah, wasana banjur padha bali mulih menyang ing Rama. Nalika Elkana nunggal turu karo Hana, bojone, diengeti dening Sang Yehuwah.

Jawa 1994: Ing dina candhaké isih ésuk Èlkana lan brayaté wis padha tangi. Sawisé padha ngabekti marang Gusti Allah banjur padha mulih menyang Rama. Gusti Allah njurungi pandongané Hana, mulané

Sunda: Isukna Elkana sakulawarga harudang, tuluy sembahyang ka kersa PANGERAN, ti dinya marulang ka Ramah. Hana ku Elkana ditemahan, sarta PANGERAN ngabulkeun panuhunna.

Madura: Kalagguwanna Elkana ban saessena bengkona jaga gu-laggu, ban saellana abakte ka PANGERAN, kabbi padha mole ka bengkona e Rama. Elkana tedhung apolong ban Hana, binena, parnyo’onna Hana ekabbuli bi’ PANGERAN.

Bali: Benjangne palimunan pisan, dane sareng sami pada matangi raris mabakti ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sasampune punika dane raris mantuk ka Rama. Daweg Dane Elkana matemu semara ring Dane Hana rabin danene, Ida Sang Hyang Widi Wasa raris eling ring pangastawan Dane Hana.

Bugis: Pappa bajanana maéléni Elkana sibawa kaluwargana moto, napuranana massompa ri PUWANGNGE, lisuni mennang ri Rama. Nanasilurenna Elkana sibawa Hana, bainénaro, na PUWANGNGE tarimai sempajanna Hana.

Makasar: Ammukona, ambangung bari’basa’mi Elkana siagang kaluargana. Na le’ba’na assambayang ri Batara, ammotere’mi ke’nanga mange ri Rama. Assikatinroammi Elkana siagang Hana, anjo bainenna, siagang niturukiammi pappala’na Hana ri Batara.

Toraja: Tonna masiangna to millik kale’mi tu tau iato mai anna menomba dio oloNa Puang, anna sule lako banuanna dio Rama. Sangampa’mi Elkana tu Hana, bainena, sia Nakilalai dukamo PUANG.

Karo: Pepagina Elkana ras keluargana lampas keke, jenari kenca ersembah man TUHAN, mulih ia ku rumahna i Rama. Elkana ersada kula ras ndeharana Hanna, jenari ibegiken TUHAN pertoton Hanna.

Simalungun: Patarni ai girah ma ia puho laho marsombah i lobei ni Jahowa, dob ai mulak ma sidea hu rumah ni sidea i Rama. Iparayak si Elkana ma si Hanna parinangonni ai, jadi idingat Jahowa ma ia;

Toba: (III.) Tole manogotna i, sogot ma nasida hehe asa marsomba di jolo ni Jahowa, dung i mulak ma nasida muli tu jabuna di Rama. Dung i ditopot si Elkana ma si Hanna jolmana i, gabe marningot Jahowa di nasida.


NETBible: They got up early the next morning and after worshiping the Lord, they returned to their home at Ramah. Elkanah had marital relations with his wife Hannah, and the Lord remembered her.

NASB: Then they arose early in the morning and worshiped before the LORD, and returned again to their house in Ramah. And Elkanah had relations with Hannah his wife, and the LORD remembered her.

HCSB: The next morning Elkanah and Hannah got up early to bow and to worship the LORD. Afterwards, they returned home to Ramah. Then Elkanah was intimate with his wife Hannah, and the LORD remembered her.

LEB: Early in the morning Elkanah and his family got up and worshiped in front of the LORD. Then they returned home to Ramah. Elkanah made love to his wife Hannah, and the LORD remembered her.

NIV: Early the next morning they arose and worshipped before the LORD and then went back to their home at Ramah. Elkanah lay with Hannah his wife, and the LORD remembered her.

ESV: They rose early in the morning and worshiped before the LORD; then they went back to their house at Ramah. And Elkanah knew Hannah his wife, and the LORD remembered her.

NRSV: They rose early in the morning and worshiped before the LORD; then they went back to their house at Ramah. Elkanah knew his wife Hannah, and the LORD remembered her.

REB: Next morning they were up early and, after prostrating themselves before the LORD, returned to their home at Ramah. Elkanah had intercourse with his wife Hannah, and the LORD remembered her;

NKJV: Then they rose early in the morning and worshiped before the LORD, and returned and came to their house at Ramah. And Elkanah knew Hannah his wife, and the LORD remembered her.

KJV: And they rose up in the morning early, and worshipped before the LORD, and returned, and came to their house to Ramah: and Elkanah knew Hannah his wife; and the LORD remembered her.

AMP: The family rose early the next morning, worshiped before the Lord, and returned to their home in Ramah. Elkanah knew Hannah his wife, and the Lord remembered her.

NLT: The entire family got up early the next morning and went to worship the LORD once more. Then they returned home to Ramah. When Elkanah slept with Hannah, the LORD remembered her request,

GNB: The next morning Elkanah and his family got up early, and after worshiping the LORD, they went back home to Ramah. Elkanah had intercourse with his wife Hannah, and the LORD answered her prayer.

ERV: Early the next morning Elkanah’s family got up. They worshiped the LORD and then went back home to Ramah.Elkanah had sexual relations with his wife Hannah, and the LORD remembered Hannah.

BBE: And early in the morning they got up, and after worshipping before the Lord they went back to Ramah, to their house: and Elkanah had connection with his wife; and the Lord kept her in mind.

MSG: Up before dawn, they worshiped GOD and returned home to Ramah. Elkanah slept with Hannah his wife, and GOD began making the necessary arrangements in response to what she had asked.

CEV: Elkanah and his family got up early the next morning and worshiped the LORD. Then they went back home to Ramah. Later the LORD blessed Elkanah and Hannah

CEVUK: Elkanah and his family got up early the next morning and worshipped the Lord. Then they went back home to Ramah. Later the Lord blessed Elkanah and Hannah

GWV: Early in the morning Elkanah and his family got up and worshiped in front of the LORD. Then they returned home to Ramah. Elkanah made love to his wife Hannah, and the LORD remembered her.


NET [draft] ITL: They got up early <07925> the next morning <01242> and after worshiping <07812> the Lord <03068>, they returned <0935> <07725> to <0413> their home <01004> at Ramah <07414>. Elkanah <0511> had marital relations <03045> with his wife <0802> Hannah <02584>, and the Lord <03068> remembered <02142> her.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  1 Samuel 1 : 19 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel