Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 4 : 44 >> 

TB: Dan Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea.


AYT: Lalu, Yesus berkhotbah di sinagoge-sinagoge di Yudea.

TL: Maka Ia pun mengajarlah di dalam sekalian rumah sembahyang di Yudea.

MILT: Dan Dia terus berkhotbah di dalam sinagoga-sinagoga di Galilea.

Shellabear 2010: Demikianlah Isa memberitakan Injil di rumah-rumah ibadah di Yudea.

KS (Revisi Shellabear 2011): Demikianlah Isa memberitakan Injil di rumah-rumah ibadah di Yudea.

Shellabear 2000: Demikianlah Isa memberitakan Injil di tempat-tempat ibadah di Yudea.

KSZI: Jadi, Dia mengkhabarkan Injil di saumaah-saumaah di Yudea.

KSKK: Dan Ia memberitakan Injil dalam sinagoga-sinagoga di wilayah Yudea.

WBTC Draft: Kemudian Yesus memberitakan Kabar Baik di berbagai rumah pertemuan di Yudea.

VMD: Kemudian Dia memberitakan Kabar Baik di berbagai rumah pertemuan di Yudea.

AMD: Karena itu, Yesus terus berkhotbah di rumah-rumah ibadah orang Yahudi di wilayah Yudea.

TSI: Jadi Dia pun pergi dan memberitakan Kabar Baik itu di rumah-rumah pertemuan di propinsi Yudea.

BIS: Karena itu Yesus berkhotbah di dalam rumah-rumah ibadat di seluruh negeri Yudea.

TMV: Demikianlah Dia menyampaikan Berita Baik itu di rumah ibadat di seluruh Yudea.

BSD: Karena itu, Yesus pergi ke mana-mana di seluruh Yudea, negeri orang Yahudi dan memberitakan tentang bagaimana Allah memerintah.

FAYH: Demikianlah Ia pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk berkhotbah di rumah-rumah ibadat di seluruh Yudea.

ENDE: Lalu Ia pergi mengadjar dalam segala Sinagoga orang-orang Jahudi.

Shellabear 1912: Maka adalah ia mengajar orang dalam segala rumah tempat sembahyang di Galilea.

Klinkert 1879: Maka di-adjarnja dalam masdjid-masdjid diGalilea.

Klinkert 1863: Maka Toehan mengadjar dalem mesdjid-mesdjid Galilea.

Melayu Baba: Dan Isa ada mngajar orang dalam sgala rumah-smbahyang di Galil.

Ambon Draft: Bahgitupawn mengehot-b; atkanlah Ija di Kanisa-ka-nisa tanah Galilea.

Keasberry 1853: Maka diajarnyalah dalam kunisa kunisa diGalilia.

Keasberry 1866: Maka diajarnyalah dalam kŭnisa kŭnisa diGalilia.

Leydekker Draft: Maka 'adalah 'ija berchothbat didalam segala Kanisah ditanah DJalila.

AVB: Maka, Dia berkhutbah di saumaah di Yudea.

Iban: Nya alai Iya majak nusui Berita Manah dalam balai gempuru di serata menua Judea.


TB ITL: Dan <2532> Ia <1510> memberitakan Injil <2784> dalam <1519> rumah-rumah ibadat <4864> di Yudea <2449>.


Jawa: Panjenengane banjur memulang ana ing papan-papan pangibadah ing tanah Yudea.

Jawa 2006: Panjenengané banjur memulang ana ing papan pangibadah ing Yudéa.

Jawa 1994: Panjenengané iya banjur memulang ana ing sinagogé-sinagogé ing tanah Yudéa.

Jawa-Suriname: Gusti Yésus ya terus mulangi nang sinaguk-sinaguk nang bawah Yudéa.

Sunda: Ti dinya Anjeunna ngawulang di imah-imah ibadah di sakuliah daerah eta.

Sunda Formal: Lajeng Anjeunna nyumpingan tempat-tempat ibadah di Yudea, nya pikeun ngawulang tea.

Madura: Daddi Isa akotbah e kennengngan-kennengnganna kabakteyan e saantero nagara Yudea.

Bauzi: Lahame labi gagu neàdi Yesusat neo Yahudi dam labe ibi iho azihi bak ahebu num debu mei num debu mei lahadaha bak laba ab ladamam. Labi ladam di labe ame Yahudi damat ihimo ot vahiame im meedam num dozeadaha bak laba olidume ame Im Neàna lam ab vou vameatedume fi dedamam.

Bali: Ida raris midartayang Orti Rahayu ring perhyangan-perhyangane ring sakuub jagat Yudea.

Ngaju: Tagal te Yesus bahotbah intu kare huma sombayang hong hapus tanah Yuda.

Sasak: Keranaq nike Deside Isa nyampẽang Kabar Solah lẽman Allah lẽq selapuq balẽ-balẽ ibadah lẽq Yudea.

Bugis: Iyanaro saba’na nakkatobba Yésus ri laleng sining bola assompangngé ri sininna wanuwa Yudéa.

Makasar: Lanri kammana minjo Nakkato’ba Isa lalang ri sikamma balla’ sambayanga, ri sikontu pa’rasangang Yudea.

Toraja: Mangada’imi lan banua pa’kombongan dio lu tondok Yudea.

Duri: Iamo joo, namale Puang Isa llelei bola passambajangan mangngajahhi jio tana Yudea.

Gorontalo: Lapatao Tiyo ma helopotunggulo habari mopiyohe boyito to bele-beleyala hepotabiyala to lipu lo Yudeya.

Gorontalo 2006: Sababu uito ti Isa helo hutuba todelomo bebee-leyaalo potabiaala to ngoilanggubu lipu lo Yudea.

Balantak: Kasi i Ia nengelelekon Lele Pore na laigan bakitumpuan na libutan Yudea.

Bambam: Iya ulleleim pa'sambajanganna to Yahudi Puang Yesus dio lembäna Yudea ma'pa'guhu.

Kaili Da'a: Jadi nalaumo I'a nompatolele Kareba Belo ri sapo-sapo mpodade ri ngata-ngata nto Yahudi.

Mongondow: Manangka intua ki Yesus minaya-mayak makow im bayongan Baḷoi Pososambayangan kom butaí in Yudea bo nopoyaput in Habar Mopia tatua.

Aralle: Dahi le'ba' Puang Yesus unsamba ingkänna bohtona Yudea umpepainsangnging Kaheba Mapia tama di pa'sambayangang.

Napu: Hangko inditi, Yesu mopahawe Ngkora Marasa i sou-sou penombaa i humalele tamponda to Yahudi.

Sangir: Ual᷊ingu ene Mawu Yesus měngkawe měnẹ̌nasẹ̌ su manga kanisa su patikụ soan Yudea e.

Taa: Wali yako etu i Yesu mampakarebaka tau nja’u banuabanua to napampotunde nto Yahudi juku ri propinsi Yudea.

Rote: Hu ndia de Yesus tui-benga nai uma mamasok manai nusa Yudea lala'ena.

Galela: Kagena de Una wotagi so o habari qaloloha wosihabari o bi puji ma tahu ma rabaka o Yudea ma daera ma sigilolika.

Yali, Angguruk: Ari ibareg o Yudea wene uruk ibamen ap wene hiyag isaruk latfag.

Tabaru: Ge'enau so 'o Yesus wobobita 'o lo-lomu ma woa-woaka 'iso de 'o Yudeau ma daeraaka.

Karo: Emaka erkotbah Jesus i bas rumah-rumah persembahen i belang-belang daerah Judea.

Simalungun: Jadi laho ma Ia marambilan bani sagala parguruan ni halak Jahudi.

Toba: Jala marjamitai do Ibana di angka parguruan na di luat Galilea.

Dairi: Nai merjamita mo Ia i bages perguruun i suberri nagerri Juda.

Minangkabau: Dek karano itu mangkonyo Isa Almasih bakatubah di rumah-rumah ibadaik, dikasadonyo nagari di Yudea.

Nias: Bõrõ da'õ mangombakha Yesu ba nomo'omo wangandrõ ba zi sagõrõ tanõ Yudea.

Mentawai: Oto ei nia Jesus mungantoman ka senen uma paniddogat ka sangaliot laggai Judea.

Lampung: Ulih senodo Isa bekhotbah di lamban-lamban ibadah di seluruh negeri Yudea.

Aceh: Sabab nyan Isa geumeukhutubah didalam rumoh-rumoh iébadat nyang na bansaboh nanggroe Yudea.

Mamasa: Ulleleammi pa'sambayanganna to Yahudi Puang Yesus dio lembangna Yudea ma'pa'guru.

Berik: Ane Yesus gamjon ga nasipmini jena angtane Yahudimana aa jep ge betwebuwefaram, ona Yudeya seyafter gemerserem jebe.

Manggarai: Agu Hia wéro keréba di’a oné sanggéd mbaru ngaji oné tana Yudéa.

Sabu: Rowi do mina harre ke, ta peliba lii ke Yesus pa ammu-ammu hebhajha pa hari hewue ihi-rai Yudea.

Kupang: Ju Dia jalan dari satu kampong pi kampong laen ko mangajar di ruma-ruma sambayang di propinsi Yudea.

Abun: Sane Yefun Yesus mu kadit pe ne. Yefun Yesus mubot bur Yudea, ete An ki sukdu subot os ndo ne mo ye Yahudi bi nu ari bok ne sino mone.

Meyah: Erek koma jefeda Yesus ejefesij rot Allah oga gij mod rejrej monuh Yudea ojgomu.

Uma: Ngkai ree, Yesus hilou mpokeni Lolita Pue' hi tomi posampayaa hobo' hi tana' Yudea.

Yawa: Weti Yesus panya propinsijo Yudea raita, pananyaube no Yahudi awa yavaro sambaya rai.


NETBible: So he continued to preach in the synagogues of Judea.

NASB: So He kept on preaching in the synagogues of Judea.

HCSB: And He was preaching in the synagogues of Galilee.

LEB: And he was preaching in the synagogues of Judea.

NIV: And he kept on preaching in the synagogues of Judea.

ESV: And he was preaching in the synagogues of Judea.

NRSV: So he continued proclaiming the message in the synagogues of Judea.

REB: So he proclaimed the gospel in the synagogues of Judaea.

NKJV: And He was preaching in the synagogues of Galilee.

KJV: And he preached in the synagogues of Galilee.

AMP: And He continued to preach in the synagogues of Galilee.

NLT: So he continued to travel around, preaching in synagogues throughout Judea.

GNB: So he preached in the synagogues throughout the country.

ERV: Then Jesus told the Good News in the synagogues in Judea.

EVD: Then Jesus told {the Good News} in the synagogues in Judea.

BBE: And he was teaching in the Synagogues of Galilee.

MSG: Meanwhile he continued preaching in the meeting places of Galilee.

Phillips NT: And he continued proclaiming his message in the synagogues of Judaea.

DEIBLER: So he kept preaching in …the synagogues/Jewish worship places† in various towns in Judea province.

GULLAH: An Jedus gone an preach de Good Nyews een de Jew meetin house dem een Judea.

CEV: So he kept on preaching in the Jewish meeting places in Judea.

CEVUK: So he kept on preaching in the Jewish meeting places in Judea.

GWV: So he spread his message in the synagogues of Judea.


NET [draft] ITL: So <2532> he continued <1510> to preach <2784> in <1519> the synagogues <4864> of Judea <2449>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Lukas 4 : 44 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran