Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 3 >> 

1Ompi'–ompi', bula-ku dohe-ni wengi, uma-koi kupololitai hewa mpololitai tauna to mporata-mi Inoha' Tomoroli'. Kupololitai-koi hewa tauna to mpotuku' konoa nono-ra to dada'a-pidi. Apa' nto'u toe, ko'ia monoto pepangala'-ni hi Kristus, hewa ana'lei-pidi-koi hi rala pepangala'-ni.

2Ane ana'lei to ntii'-pidi, uma lompe' rawai' koni' to mokara. Wae wo'o koi', owi kutudui'-koi tudui' to natao hi tauna to ko'ia monoto pepangala'-ra, ko'ia kutudui'-koi tudui' to natao hi tauna to monoto-mi pepangala'-ra, apa' ko'ia nikulei' mpotarima. Hiaa' duu' tempo toi-e, ko'ia oa'-di nikulei' mpotarima-e,

3apa' mpotuku' konoa nono-ni to dada'a oa'-pidi-koi. Apa' ane ria hingi' rala nono-ni pai' momehono'-koi, ha bela tohe'e-mi to mpakanoto kampotuku'-ni konoa nono-ni to dada'a, hewa tauna to ko'ia mpo'incai Pue'?

4Hadua mpo'uli': "Aku' tono' hi Paulus-a." To hadua mpo'uli': "Aku' tono' hi Apolos." Ha uma tohe'e-mi kehi tauna to ko'ia mpo'incai Pue'?

5Ane aku' pai' Apolos-le, pahawaa' Alata'ala-wadi-ka-kaiwo, to mpotete'-koi bona mepangala' hi Pue' Yesus. Kai' hore–hore mpobago bago to napopokoloi-kakai Pue'.

6Aku' to mpohawu', Apolos to mpobowohi, Alata'ala to mpopotuwu'.

7To mpohawu' pai' to mpobowohi, bela hira' poko-na. To poko-nale, Alata'ala-hana, apa' Hi'a to mpopotuwu'.

8To mpohawu' pai' to mpobowohi, hibalia-ra-wadi. Butu dua-ra mporata gaji'-ra ntuku'-ki katomo bago-ra.

9Kai'-le hampobagoa lau-wadi-kai ngkamu bago Alata'ala, pai' koi' ompi' ma'ala rarapai'-ki bonea Alata'ala. Koi' ma'ala rarapai'-ki tomi Alata'ala.

10Ngkai kabula rala-na Alata'ala, na'ongko'-a jadi' suro-na, pai' aku'-mi to lomo'-na mpokeni Kareba Lompe' hi koi'. Ma'ala-mi ta'uli', aku' hewa topobabehi tomi to pante, aku'-mi to lomo'-na mpohu'a parawatu, pai' to ntani'-na mpokaliliu mpowangu hi lolo parawatu to kuhu'a-mi toe. Aga butu dua tauna kana mpelompehi pobago-na mpokamu bago Pue', hewa hadua topobabehi tomi kana mpelompehi beiwa-i mpowangu tomi.

11Apa' uma ria ohea ntani'-na jadi' ntodea Alata'ala, muntu' mepangala' hi Yesus Kristus. Ma'ala-mi ta'uli', Yesus Kristus Hi'a-mi parawatu to nahu'a Alata'ala, uma ria ntani'-na.

12Ane ria topobago Pue' to lompe' pongkamu-ra bago Pue', hira' ma'ala rarapai'-ki topobabehi tomi to mpowangu tomi hante wori' nyala rewa to lompe', rapa'-na bulawa, salaka' pai' watu to masuli' oli-na. Ane ria to uma lompe' pongkamu-ra bago Pue', hira' hewa topobabehi tomi to mpowangu tomi mpake' to uma ncako lompe', hewa kaju, kowo' pai' deami.

13Jadi', ane rapa'-na mampu tomi toe, incana moto mpai' rewa to lompe' pai' rewa to uma lompe', apa' rewa to lompe' ntaha moto, tapi' rewa to uma lompe' mampu omea. Wae wo'o, pobago butu dua topobago Pue' incana mpai' hi karata-na nculii' Pue'. Hi eo toe mpai', Pue' mpoparesa' pobago butu dua tauna, kalompe'-na ba ka'uma-na.

14Ane pobago tau hadua ntaha hi pomparesa'-na Pue', mporata-i mpai' parasee.

15Ane pobago-na uma ntaha pomparesa'-na Pue', bate rugi-i mpai'. Batua-na, tebahaka moto-i ngkai huku' jeko'-na, aga uma-i mporata parasee ngkai pobago-na. Hi'a ma'ala rarapai'-ki tauna to mampu tomi-na: hawe'ea rewa-na moronto, woto-na mara-damo to uma nakoni' apu.

16Ha uma ni'incai ompi': koi'-le hewa tomi to napo'ohai' Alata'ala. Inoha' Alata'ala mo'oha' hi laintongo'-ni.

17Ane hema to mpogero kahintuwuaa' ntodea-na Alata'ala, Alata'ala wo'o mpai' mpohuku'-i. Apa' po'ohaa' Alata'ala, moroli'-hana. Hiaa' koi'-mi ompi', tomi po'ohaa' Alata'ala-e.

18Neo'-koi mpobagiu woto-ni moto. Ane ria hi laintongo'-ni to mpo'uli' pante moto-ra hi poncilo manusia', agina jadi' wojo-ra hi poncilo manusia' bona jadi' pante mpu'u-ra hi poncilo Pue'.

19Apa' napa to ra'uli' manusia' kapantea, kawojoa lau-wadi hi poncilo Alata'ala. Te'uki' hi rala Buku Tomoroli' owi hewa toi: "Nau' hewa apa-mi kapante-ra manusia' pai' po'akala-ra, bate nadagi oa'-ra Pue' Ala."

20Ria wo'o te'uki': "Pue' Ala mpo'inca pekiri tauna to pante, ka'uma-na ria tuju-na."

21Jadi', toe pai' kuperapi' ompi': neo'-pi ria to mpoperaha petuku'-ra hi manusia'. Apa' hawe'ea to niparaluu, nawai'-mikokoi Alata'ala nipobagia:

22Apolos, Petrus, aku', nawai'-mikokoi omea Alata'ala bona mpotulungi-koi. Nawai'-mokoi katuwua' to bo'u, nabahaka-koi ngkai kamatea. Hawe'ea to hi dunia' tohe'i, hawe'ea to jadi' tempo toi, hawe'ea to jadi' hi eo mpeno-na, bate na'atoro' bona mpowai'-koi kalompea'. Hawe'ea toe bate bagia-ni ompi'.

23Pai' koi' bagia-na Kristus, pai' Kristus bagia-na Alata'ala.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Korintus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran