Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ERV]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 10 : 15 >> 

ERV: An ax is not better than the one who cuts with it. A saw is not better than the one who uses it. Is a stick stronger than the one who picks it up? It can’t do anything to the person who is using it to punish someone!


AYT: Akankah kapak menyombongkan diri terhadap orang yang memakainya? Akankah gergaji meninggikan diri terhadap orang yang menggerakkannya? Seakan-akan rotan menggerakkan orang yang mengangkatnya, seakan-akan tongkat mengangkat dia yang bukan kayu!

TB: Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu!

TL: Adakah kapak bermegah-megah kepada orang yang menetak dengan dia? adakah gergaji membesarkan dirinya kepada orang yang menarik dia? seolah-olah tongkat menggerakkan orang yang mengangkat dia, seolah-olah tongkat yang diangkat bukan lagi kayu adanya!

MILT: Akankah kapak memuliakan dirinya sendiri melebihi dia yang memakainya? Atau akankah gergaji membesarkan dirinya sendiri melebihi dia yang menggerakkannya? Seolah-olah sebuah cambuk dapat menggerakkan dirinya tanpa mereka yang mengangkatnya! Seolah-olah sebuah tongkat dapat mengangkat dirinya seperti jika dia bukan kayu!

Shellabear 2010: Masakan kapak memegahkan diri terhadap orang yang mengayunkannya? Masakan gergaji membesarkan diri terhadap orang yang menggerakkannya? Seolah-olah rotan menggerakkan orang yang mengangkatnya, seolah-olah tongkat mengangkat orang, yang tentu bukan kayu!

KS (Revisi Shellabear 2011): Masakan kapak memegahkan diri terhadap orang yang mengayunkannya? Masakan gergaji membesarkan diri terhadap orang yang menggerakkannya? Seolah-olah rotan menggerakkan orang yang mengangkatnya, seolah-olah tongkat mengangkat orang, yang tentu bukan kayu!

KSKK: Adakah kapak lebih dibanggakan daripada orang yang memakainya? Adakah gergaji lebih dibesarkan daripada orang yang menggunakannya? Ini sama seperti sebatang tongkat menggunakan orang yang mengangkatnya; adakah seorang manusia yang tidak terbuat dari kayu, dapat dikuasai oleh sebatang pentung?

VMD: Kampak tidak lebih baik daripada orang yang memotong dengan kampak itu. Gergaji tidak lebih baik daripada orang yang memakainya. Tongkat tidak lebih berkuasa daripada orang yang mengambilnya lalu memakainya menghukum orang.

BIS: Tetapi TUHAN berkata, "Dapatkah kapak membanggakan diri terhadap orang yang memakainya? Apakah gergaji lebih penting dari orang yang menggunakannya? Bukan pentung yang mengangkat orang, melainkan oranglah yang mengangkat pentung."

TMV: Tetapi TUHAN berfirman, "Dapatkah sebilah kapak memegahkan diri terhadap orang yang menggunakannya? Adakah sebilah gergaji lebih penting daripada orang yang menggunakan gergaji itu? Bukan belantan yang mengangkat orang, sebaliknya orang yang mengangkat belantan."

FAYH: (Tetapi TUHAN berfirman,) "Pantaskah kapak menyombongkan kekuatannya lebih daripada orang yang membuat kapak itu? Apakah gergaji lebih hebat daripada orang yang menggunakannya? Dapatkah gada memukul, kalau tidak ada tangan yang menggerakkannya? Dapatkah tongkat berjalan sendiri?"

ENDE: Ber-megah2kah kapak terhadap jang menebang dengannja? Adakah gergadji membesarkan diri kepada jang meng-gerak2kannja? Se-akan2 tongkat mengajunkan dia jang mengangkatnja, dan se-olah2 batang kaju mengangkat dia jang bukan kaju adanja!

Shellabear 1912: Masakan beliung itu memegahklan dirinya kepada orang yang menetapkan dia masakan gergaji itu membesarkan dirinya kepada orang yang menarik dia seolah-olah rotan menggerakkan orang yang mengangkat dia atau seolah-olah tongkat mengangkat barang yang bukannya kayu.

Leydekker Draft: 'Adakah kapakh menggahkan dirinja kapada 'awrang jang menatakh dengan dija? 'adakah girgadji membesarkan dirinja dihadapan 'awrang jang menarik dija? sa`awleh-awleh tongkat menggarakhkan 'awrang jang meng`angkat dija? manakala 'awrang meng`angkat batang, bukankah 'itu kajuw?

AVB: Masakan kapak memegahkan diri terhadap orang yang mengayunkannya? Masakan gergaji membesarkan diri terhadap orang yang menggerakkannya? Seolah-olah rotan menggerakkan orang yang mengangkatnya, seolah-olah tongkat mengangkat orang, yang tentu bukan kayu!


TB ITL: Adakah kapak <01631> memegahkan diri <06286> terhadap <05921> orang yang memakainya <02672>, atau <0518> gergaji <04883> membesarkan diri <01431> terhadap <05921> orang yang mempergunakannya <05130>? seolah-olah gada <07626> menggerakkan <05130> orang yang mengangkatnya <07311>, dan seolah-olah tongkat <04294> mengangkat <07311> orangnya yang bukan <03808> kayu <06086>!


Jawa: apa ana wadung kang ngatonake gumunggunge marang wong kang nganggo, utawa graji kang ngegungake dhiri ana ing sangarepe kang nganggo? Lah kok kaya gada kang ngobahake wong kang nyolahake, lan kaya teken kang ngangkat wonge kang dudu kayu!

Jawa 1994: Nanging Gusti Allah ngandika, "Wadung apa kena gemunggung ana ing ngarepé sing madung? Graji apa luwih unggul ketimbang karo sing migunakaké? Rak dudu penthung sing ngangkat wong, nanging wong sing ngangkat penthung!"

Sunda: Tapi dawuhan PANGERAN, "Ari kampak bisaeun ngaku leuwih gede ti batan anu makena? Ragaji naha leuwih penting ti batan nu ngaragaji? Lain jelema anu diulangkeun ku panggitik, tapi panggitik, anu diulangkeun ku jelema."

Madura: Tape PANGERAN adhabu, "Ba’ bisa’a kapak ngandellagi aba’na ka oreng se ngangguy kapak jareya? Apa gargaji reya apentingan dhari orengnga se ngangguy? Banne thong-penthong se ngangka’ oreng, tape oreng se ngangka’ thong-penthong."

Bali: Nanging pangandikan Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: “Bisake kapake nyumbungang dewek marep teken sang ane mrabotang ia? Apake gergajine ento majian teken anake ane nganggon gergajine ento? Dongja pentonge ane nigtigang jlemane, nanging jlemane ane nigtigang pentonge.”

Bugis: Iyakiya makkedai PUWANGNGE, "Naulléga wasé mabbangkakengngi aléna lao ri tau iya pakééngngi? Aga lebbi pentingngiga garagajié naiya tau iya makkégunangngéngngi? Tenniya tarasulué makkai tauwé, sangadinna tauwé ritu makkai tarasulué."

Makasar: Mingka Nakana Batara, "Maka akkullei napattampoang kalenna pangkuluka mae ri tau ampakei ammangkulu’? Maka la’bi paralluangangi garagajia na tau ampagaragajiai? Teai palu-palua angngangkaki taua, passangalinna tauaji angngangkaki palu-palua."

Toraja: Denraka tu uase madongnga’ lako to umpemba’tanni? Denraka tu gare’ge’ matampo lako to ussorongi? Butung to pebamba umpopangayo to untoei; butung to tekken unnangka’i tu tangia kayu.

Karo: Tapi nina TUHAN, "Banci kin ikataken kapak belinen ia asa si makesa? Pentingen kin gaji asa kalak si nggajikenca? Perpalu labo banci ngawatken jelma; jelma nge ngawatken perpalu."

Simalungun: Mintor manggagah ma tangkei dompak halak na manahahonsi, atap mangunsagah ma sihit dompak halak na manariksi? Tungkot ma gakni mangangkat halak na manjolomsi, atap simambu ma gakni manjomput halak, na so hayu ai?”

Toba: Tung maneleng ma tangke dompak jolma na manallikhon? Manang manenga gargaji dompak jolma na manait? Hira na dilibas batahi do jolma angka na mangalibashon; manang hira na dijomput tungkot do jolma na martungkothon.


NETBible: Does an ax exalt itself over the one who wields it, or a saw magnify itself over the one who cuts with it? As if a scepter should brandish the one who raises it, or a staff should lift up what is not made of wood!

NASB: Is the axe to boast itself over the one who chops with it? Is the saw to exalt itself over the one who wields it? That would be like a club wielding those who lift it, Or like a rod lifting him who is not wood.

HCSB: Does an ax exalt itself above the one who chops with it? Does a saw magnify itself above the one who saws with it? As if a staff could wave those who lift it! As if a rod could lift what isn't wood!

LEB: Can an ax attack the person who cuts with it? Can a saw make itself greater than the person who saws with it? A rod cannot move the person who lifts it. A wooden stick cannot pick up a person.

NIV: Does the axe raise itself above him who swings it, or the saw boast against him who uses it? As if a rod were to wield him who lifts it up, or a club brandish him who is not wood!

ESV: Shall the axe boast over him who hews with it, or the saw magnify itself against him who wields it? As if a rod should wield him who lifts it, or as if a staff should lift him who is not wood!

NRSV: Shall the ax vaunt itself over the one who wields it, or the saw magnify itself against the one who handles it? As if a rod should raise the one who lifts it up, or as if a staff should lift the one who is not wood!

REB: Will the axe set itself up against the hewer, or the saw claim mastery over the sawyer, as if a stick were to brandish him who raises it, or a wooden staff to wield one who is not wood?

NKJV: Shall the ax boast itself against him who chops with it? Or shall the saw exalt itself against him who saws with it? As if a rod could wield itself against those who lift it up, Or as if a staff could lift up, as if it were not wood!

KJV: Shall the axe boast itself against him that heweth therewith? [or] shall the saw magnify itself against him that shaketh it? as if the rod should shake [itself] against them that lift it up, [or] as if the staff should lift up [itself, as if it were] no wood.

AMP: Shall the ax boast itself against him who chops with it? Or shall the saw magnify itself against him who wields it back and forth? As if a rod should wield those who lift it up, or as if a staff should lift itself up as if it were not wood [but a man of God]!

NLT: Can the ax boast greater power than the person who uses it? Is the saw greater than the person who saws? Can a whip strike unless a hand is moving it? Can a cane walk by itself?

GNB: But the LORD says, “Can an ax claim to be greater than the one who uses it? Is a saw more important than the one who saws with it? A club doesn't lift up a person; a person lifts up a club.”

BBE: Will the axe say high-sounding words against him who is using it, or the blade be full of pride against him who is cutting with it? As if a rod had the power of shaking him who is using it, or as if a stick might take up him who is not wood.

MSG: Does an ax take over from the one who swings it? Does a saw act more important than the sawyer? As if a shovel did its shoveling by using a ditch digger! As if a hammer used the carpenter to pound nails!

CEV: King of Assyria, can an ax or a saw overpower the one who uses it? Can a wooden pole lift whoever holds it?

CEVUK: King of Assyria, can an axe or a saw overpower the one who uses it? Can a wooden pole lift whoever holds it?

GWV: Can an ax attack the person who cuts with it? Can a saw make itself greater than the person who saws with it? A rod cannot move the person who lifts it. A wooden stick cannot pick up a person.


NET [draft] ITL: Does an ax <01631> exalt <06286> itself over <05921> the one who wields <02672> it, or a saw <04883> magnify <01431> itself over <05921> the one who cuts <05130> with it? As if <0518> a scepter <07626> should brandish <05130> the one who raises <07311> it, or a staff <04294> should lift up <07311> what is not <03808> made of wood <06086>!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 10 : 15 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran