Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [JAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Yohanes 2 : 21 >> 

Jawa: Anggonku nulis layang marang kowe, iku ora marga kowe ora sumurup ing kayekten, nanging malah marga kowe sumurup marang bab iku lan marga saka kowe wus padha nyumurupi uga, yen sabarang kang goroh iku ora ana kang asale saka ing kayekten.


AYT: Aku menulis kepadamu bukan karena kamu belum mengetahui kebenaran, melainkan karena kamu mengetahuinya dan karena tidak ada kebohongan yang berasal dari kebenaran.

TB: Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui, bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran.

TL: Bukannya aku menulis kepadamu sebab kamu tiada mengetahui keadaan yang benar, melainkan sebab kamu mengetahui dia, dan sebab tidak ada dusta keluar daripada keadaan yang benar.

MILT: Aku telah menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, sebaliknya, karena kamu telah mengetahuinya dan karena setiap dusta bukanlah berasal dari kebenaran.

Shellabear 2010: Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, melainkan karena kamu mengetahuinya, dan bahwa tidak ada satu kebohongan pun yang berasal dari kebenaran.

KS (Revisi Shellabear 2011): Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, melainkan karena kamu mengetahuinya, dan bahwa tidak ada satu kebohongan pun yang berasal dari kebenaran.

Shellabear 2000: Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, melainkan karena kamu mengetahuinya, dan bahwa tidak ada satu kebohongan pun yang berasal dari kebenaran.

KSZI: Aku menulis kepadamu bukan kerana kamu tidak mengenal kebenaran tetapi kerana kamu mengenalnya. Kamu juga tahu bahawa yang dusta tidak berasal daripada yang benar.

KSKK: Aku menulis kepadamu bukan karena kurangnya pengetahuanmu tentang kebenaran, tetapi karena kamu telah mengetahuinya, dan dusta tidak ada hubungannya dengan kebenaran.

WBTC Draft: Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahui kebenaran itu, dan tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran.

VMD: Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran.

AMD: Aku menulis surat ini bukan karena kamu tidak tahu kebenaran. Kamu tahu kebenaran. Karena itu, kamu tahu tidak ada kebohongan yang berasal dari kebenaran.

TSI: Saya tuliskan ini kepada kalian bukan karena kalian tidak mengenal ajaran benar, tetapi justru karena kalian mengenalnya. Dan kalian juga tahu bahwa tidak ada kebohongan di dalam ajaran benar itu.

BIS: Jadi saya menulis ini kepadamu bukannya karena kalian tidak mengenal ajaran yang benar, tetapi malah karena kalian sudah mengenalnya, dan kalian juga tahu bahwa tidak ada dusta dalam ajaran yang benar itu.

TMV: Aku menulis kepada kamu, bukan kerana kamu tidak mengenal ajaran yang benar; tetapi justeru kerana kamu mengenalnya. Kamu juga tahu bahawa tidak ada dusta dalam ajaran yang benar itu.

BSD: Jadi, saya menulis kepadamu bukan karena kalian tidak mengenal ajaran yang benar, melainkan karena kalian sudah mengenalnya. Kalian juga tahu bahwa tidak ada kebohongan di dalam ajaran yang benar itu.

FAYH: Jadi, surat ini saya tulis kepada Saudara bukan seolah-olah kepada orang yang tidak mengenal kebenaran, melainkan sebagai peringatan kepada Saudara yang dapat membedakan yang benar dari yang salah.

ENDE: Karena itu aku menulis surat kepada kamu, bukan karena kamu seperti tidak mengetahui kebenaran, tetapi aku menulis surat kepada kamu sebagai kepada orang jang telah mengetahui kebenaran itu; karena dusta bukan berasal dari kebenaran.

Shellabear 1912: Maka bukannya aku menyurat kepadamu sebab tiada kamu mengetahui akan yang benar, melainkan sebab kamu mengetahui dia, dan sebab yang bohong itu satu pun tiada asalnya dari pada yang benar.

Klinkert 1879: Boekan akoe menjoerat bagaimoe sebab tidak kamoe tahoe akan benar itoe, melainkan sebab kamoe tahoe akandia dan sebab tiada doesta dalam benar itoe.

Klinkert 1863: Maka boekan akoe menoelisken bagi kamoe, sebab tidak kamoe taoe sama jang bener itoe, melainken sebab kamoe soedah taoe itoe, dan tidak barang djoesta dalem jang bener.

Melayu Baba: Bukan-nya sahya tulis k-pada kamu sbab kamu ini ta'tahu kbtulan itu, ttapi sbab kamu tahu, dan sbab t'ada satu bohong pun yang asal-nya deri-pada kbtulan itu.

Ambon Draft: B/eta sudah tijada tulis pada kamu, sa; awlch-awlch kamu tijada tahu kabenaran, tetapi kamu tahu itu, dan kamu tahu bajik-bajik, jang tijada barang dusta datang deri dalam kabenaran.

Keasberry 1853: Maka bukannya aku tulah munuliskan kapadamu subab tiada kamu mungataui bunar itu, tutapi subab kamu tulah mungataui itu, maka tiadalah barang bohong dalam bunar itu.

Keasberry 1866: Maka bukannya aku tŭlah mŭnuliskan kapadamu, sŭbab tiada kamu mŭngatahui bŭnar itu, tŭtapi sŭbab kamu tŭlah mŭngatahui itu, maka tiadalah barang bohong dalam bŭnar itu.

Leydekker Draft: Sudah tijada 'aku menjurat kapada kamu, sebab kamu tijada meng`atahuwij tahhkhikh, tetapi sebab kamu meng`atahuwij dija 'itu, dan sebab barang dusta bukan 'ada deri pada tahhkhikh.

AVB: Aku menulis kepadamu bukan kerana kamu tidak mengenal kebenaran tetapi kerana kamu mengenalnya. Kamu juga tahu bahawa yang dusta tidak berasal daripada yang benar.

Iban: Aku nulis ngagai kita, ukai laban kita enda nemu pemendar, tang laban kita nemu pemendar, lalu kita nemu, nadai pemula kala datai ari pemendar.


TB ITL: Aku menulis <1125> kepadamu <5213>, bukan <3756> karena <3754> kamu <1492> <0> tidak <3756> mengetahui <0> <1492> kebenaran <225>, tetapi <235> justru karena <3754> kamu mengetahuinya <1492> <846> dan <2532> karena <3754> kamu juga mengetahui, bahwa tidak <3756> ada <1510> dusta <5579> yang berasal dari <1537> kebenaran <225>. [<3956>]


Jawa 2006: Aku nulis marang kowé iku ora marga kowé padha ora sumurup marang kayektèn, nanging iya marga kowé padha sumurup marang bab iku, lan uga marga kowé padha sumurup yèn sakèhing goroh iku ora ana kang asalé saka kayektèn.

Jawa 1994: Enggonku nulis layang iki marang kowé ora merga kowé ora nglakoni kersané Gusti Allah, nanging malah merga kowé padha nglakoni kersané Gusti Allah, lan uga merga kowé ngerti yèn samubarang kang goroh kuwi asalé ora saka Gusti Allah.

Jawa-Suriname: Aku nulis layang iki ora jalaran aku mikir nèk kowé ora ngerti marang pitutur sing bener, ora. Aku nulisi kowé, awit kowé ngerti marang pitutur sing bener. Kowé uga ngerti nèk barang goroh kuwi tekané ora sangka Gusti Allah.

Sunda: Jadi bapa nulis ieu teh lain ku sabab maraneh can nyaraho kana eta kayaktian, malah ku sabab geus nyaraho kana hal eta, geus nyaraho oge yen anu bener mah moal ngabohong.

Sunda Formal: Jadi, disuratan soteh, ku simkuring, lain ku sabab aranjeun can ngarti kana eta kayaktian. Malah sabalikna, nya eta ku lantaran geus ngalarti kana hal eta; tur ngarti, yen ti nu sayakti mah pamohalan bijil bohong.

Madura: Daddi kaula noles sorat paneka banne polana sampeyan ta’ kennal ka pangajaran se lerres, nangeng la’-mala’ polana sampeyan ampon oneng, ban sampeyan jugan ampon oneng ja’ pangajaran se bendher ganeka tadha’ lecegga.

Bauzi: “Um Alat Aba Aho modi fi zeam bitoho im imbona lam biem damat modem bak,” lahame eho labi ozome toedume uba oluhu vabak. Um gi amu ozobohudi fi gatei neàdehe labe eho sunit nim ozahit vi toedume uba oluhu bak. Labi laha, “Ame Alam im imbona meit vahokemna lam ba im giomimda laba vi tau vameadam vabak,” laham bak lam um laha ozobohudi neàdehe labe eho gi ame bak lam ozobohuna gi ozahit sunit nim vi toedume uba oluhu bak.

Bali: Tiang nyuratang ring semeton, boyaja malantaran semeton tan uning ring kasujatian. Tungkalikanipun, santukan semeton uning ring kasujatian, tur taler uning, mungguing tan wenten paindikan sane mobab sane kawitnyane saking kasujatian.

Ngaju: Jadi aku manyurat jetoh akan keton dia awi keton dia mangasene ajar je bujur, tapi awi keton katawan haream, tuntang keton kea katawan je huang ajar je bujur te jaton tanjaro.

Sasak: Jari, tiang nulis niki tipaq side pade ndẽqne lantaran side pade ndẽq kenal kebenaran, laguq malahan lantaran side pade sampun kenal hal nike, dait side pade ẽndah nenaoq bahwe ndẽq araq duste saq asalne lẽman kebenaran.

Bugis: Jaji uwokii iyaé lao ri iko tenniya nasaba dé’ muwissengngi pappagguruwang iya tongengngé, iyakiya mala nasaba muwissenni, sibawa muwisseng toni makkedaé pappagguruwang iya tongengngéro dé’ naengka nadé’ gaga bellé ri lalenna.

Makasar: Jari kutulisiki anne suraka mae ri kau ngaseng teai lanri tenanapa nanuassengi pangngajarang tojenga, mingka ba’lalo lanri nuassennamo; siagang nuassenna tommo angkanaya anjo pangngajarang tojenga tale’bakai a’balle-balle.

Toraja: Tae’ra kusurasangkomi, belanna tae’ mitandai tu kamanapparan, sangadinna belanna mitandaimo sia belanna tae’ apa tang tongan lu dio mai kamanapparan.

Duri: Jaji kuukiran kamu' tee sura' te'da kumua tangmiissenpi to pangngajaran tongan, apa sibalikannari. Miissen toomo kumua te'da pangnguraga lan joo pangngajaran tongan.

Gorontalo: Wolo uodito, wau loluladeyi tulade boti ode olimongoli, dila sababu timongoli dipo motota lo u banari, bo sababu timongoli ma motota lo u banari wawu nga'amila u yimbulo asaliliyo dila lonto u banari.

Gorontalo 2006: Oditolio watia loluladei utie olimongoli diila kalana timongoli diila motota lo pongaajali u otutu; bo tumbao̒ sababu timongoli malotota mao̒, wau otaawa limongoli olo deu̒ diaaluo yimbulo todelomo pongaajali u otutu boito.

Balantak: Yaku' nuntulis kani'i bo ko'omuu taasi'po se' i kuu sian minginti'i pisiso' men kana'. Kasee i kuu daa ninginti'imo, ka' i kuu minginti'i se' sianta sa'angu'po men borek mimpu'u na pisiso' men kana'.

Bambam: Illaam inde suha' kutulasangkoa', tä' kuua tää'napia' muissam indo kaheba kamaloloam, sapo' setonganna muissammia' kaheba kamaloloam ia too. Anna muissam toia' muua tä' deem kaheba tatappa' la buttu illaam mai.

Kaili Da'a: Aku nantulisi tesa e'i ka komi da'a sabana nipekiriku komi da'a nangginjani pepatuduki to nakonona. Tapi nitulisiku ka komi sabana pepatuduki etu mpu'u-mpu'u ninjani komimo. Pade ninjani komi wo'umo da'a naria tesa dawa riara pepatuduki to nakonona.

Mongondow: Pinaisku in na'a ko'i monimu de'emanbií lantaran mo'ikow diaípa nonota'au kon totunduí inta nobanar, ta'e lantaranbií kinota'auandon monimu in totunduí tatua bo kinota'auandon monimu kon diaíbií in uboḷ kon totunduí inta nobanar tatua.

Aralle: Yaling inde di suha' kuuki'ingkoa', dai kuoate dake'a' ungnginsang yato kaheba katahpa'ang, ampo' setonganna ungnginsammia' yato kaheba katahpa'ang. Anna ungnginsang toia' ungngoate dai aha kaheba ang dai tahpa' la sule yaling mai.

Napu: Mewali, tunggaiaku moukiakau sura ide bara anti kadana niisa paturo au tou. Kuukiakau sura ide, lawi niisami paturo au tou, hai niisa worimi kadana ara paturo au bara tou au hangko i Pue Ala au manoto.

Sangir: Kụ iạ namohẹ u ini si kamene wal᷊inewe ual᷊ingu i kamene wẹ̌gawen těntiro kahěngang, kaiso kawe seng ual᷊ingu masingkạ dingangu i kamene mal᷊aing masingkạ u tawẹ apa konti su ral᷊ungu těntiro kahěngang.

Taa: Wali naka pei aku mangantulisika komi sura si'i si'a apa komi taa nunsani anu to monso. Naka pei aku mangantulisika komi apa komi mangansani anu to monso. Wali aku ojo mampatiendoka komi apa komi nunsani tare wuti to pu'unya anu to monso.

Rote: Hu ndia de, au sulak fe emi susulak ia, ta hu ka nde emi beita malelak nanoli ndoo sa fa, te hu ka nde emi malela kana so, boema emi bubuluk boeo, ta hapu masapepeko-masandandalik nai nanoli ndoos sila la dalek fa.

Galela: Tanu ngini nianako ma diai o surati manena tolefo nginika, upa nitemo ngini o Gikimoi Awi dodoto itotiai gena nianako waasi. Duma ngohi tolefo sababu ngini gena nianakoka Una Awi dodoto itetero de lo nianakoka o dodoto ikokulai gena ma moi waasi ma sihino o dodoto itotiaino.

Yali, Angguruk: Tem toho uruk ane hit henepeleg ulug anden suwesingga aru emberuk lahi fug, honoluk teg lahep ulug emberuk lahi. Tem toho uruk ane inowen si ane urukon wilip am fug teg ane ari hit honoluk.

Tabaru: So ngoi tinidutulisi ne'ena ko ma desonguwa 'ato konianakowasi 'o do-dotoko 'iti-tiai, so 'ena sababu nianakokau. De nianakokau mita 'o do-dotoko 'iti-tiaioka koi'iwa ma ngeluku.

Karo: Dage kubahan surat enda man bandu, labo erdandanken la ietehndu ketuhu-tuhun e, tapi erdandanken ietehndu nge. Janah kam pe ietehndu maka i bas pengajaren si benar e, la terdat kata bual.

Simalungun: Hubahen pe surat hubani nasiam, sedo halani na so ibotoh nasiam hasintongan in, tapi halani domma ibotoh nasiam in, anjaha halani sagala ladung seng humbani hasintongan in.

Toba: Hubahen pe surat tu hamu, ndada ala so diboto hamu hasintongan i, ala naung diboto hamu i tahe, jala ndang sian hasintongan nasa gabus.

Dairi: Jadi kutengesken surat ènda mendahi kènè, oda kerna mak dèng itandai kènè sukuten situhunna bai Dèbata idi nai, tapi kumarna enggo itandai kènè i ngo janah ibettoh kènè ngo, ukum Dèbata idi oda pennah merluap.

Minangkabau: Jadi, ambo mambuwek surek ko kabake kalian, bukannyo dek karano, kalian indak tawu jo ajaran nan bana tu doh, tapi malah, dek karano kalian lah mangatawuinyo, nan kalian lah tawu pulo, baraso indak ado doh duto dalam ajaran nan bana tu.

Nias: Tobali, usura da'e khõmi tenga me lõ saboto ba dõdõmi wamahaõ sindruhu, no sindruhu aboto ba dõdõmi, ba no aboto ba dõdõmi gõi wa lõ falimosa ba wamahaõ sindruhu andrõ.

Mentawai: Oto akugalai suratku néné ka tubumui, tá te kalulut taiagaimui kolounia ngantoman bulat sibulatnia, tápoi kalulut kolou aagaimui nia lé, samba anuagaian leú et kam tatá nia pabokoat ka bagat ngantoman bulat sibulatnia néné.

Lampung: Jadi nyak nulis inji jama niku lain hak mani keti mak kenal jama ajaran sai benor, kidang malah mani keti radu kenal jama ia, rik keti juga pandai bahwa mak ngedok buhung delom ajaran sai benor udi.

Aceh: Ngon lagée nyan, ulôn tuléh surat keu gata kon lé sabab gata hana taturi ajaran nyang beutôi, teuma sabab lé gata ka taturi, dan gata pih ka tateupeue bahwa hana nyang sulet lam ajaran nyang beutôi nyan.

Mamasa: Dadi tae' kukua ta'pokoa' ummissanan pepa'guruan tongan kupolalan ummukisangkoa' inde sura'e, sangngadinna innang muissanammia'. Muissanan toia' duka' kumua tae' dengan tula' tatongan buttu illaan mai itin pepa'guruan tonganno.

Berik: Ai surta aaiserem ibe isa ajes tulisulminirim, jeke isa enggalem temawer ai tulisulmini aamei taterisi bunarsusfer aaiserem Uwa Sanbagirmana ijama towaswebiyene jewerserem. Wowo. Jengga enggam aamei taterisi bunarsusfer aaiserem imsama towaswebili. Ane aamei imsama towaswena, taterisi afaf-afafaiserem jam jelyan taterisi Uwa Sanbagirmana bunarsusfer aaiserem jemniwer.

Manggarai: Tulis daku ho’o, toé landing toé pecing le méu toing molor hitu, maik ali poli pecingn. Agu baé le méu oné toing molor hitu, toé manga nggopétn.

Sabu: Hakku bhuke ri ya ne huri nadhe tu mu adho taga tari do dho toi dae ri mu ne liajha do petu ne, tapulara taga tari do toi ke ri mu, jhe do toi lema ke ri mu ta adho do era ne lua do pote pa dhara liajha do petu do naanne.

Kupang: Bosong kira beta tulis ini surat, tagal beta sangka bosong sonde tau apa yang batúl? Sonde! Te bosong su tau na! Bosong su mangarti mana yang batúl, deng mana yang putar-balek.

Abun: Ji krom surat ré wa suma ne? Ji krom surat ré we nin yo jam sukduno gato sangge ne nde bado? Sane nde, wo nin jam sukduno gato sangge ne it. Nin jam do, sukduno gato sangge ne, sukdu mone mwa ne sino sangge sor, kwa yo gato sukkidar yo mo nde.

Meyah: Noba didif dugu surat egens kef gu iwa jeska iwa ijginaga rot oida Allah efen oga bera erek tenten ojgomu. Noba iwa tein ijginaga rot oida mar ongga rusnok enjgineg rucuwei mar gij bera enen jeska Allah efen oga ongga tenten jinaga guru.

Uma: Jadi', uma-hawo patuju-ku mpo'uki'-kokoi tohe'i-e, ba monguli' wae ka'uma-na ni'incai tudui' to makono. Ku'uki'-kokoi toi-e, apa' lawi' ni'inca moto-mi tudui' to makono, pai' ni'inca wo'o ka'uma-na ria boa' to mehupa' ngkai to makono.

Yawa: Weapamo wapantukambe ayao tugae rai ma jewena, yara wadaen to, muno wapo ayao tugae raenamo aruriate ma inta no rai ramu. Wemi mbewar syo ratoe ore wasai.


NETBible: I have not written to you that you do not know the truth, but that you do know it, and that no lie is of the truth.

NASB: I have not written to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie is of the truth.

HCSB: I have not written to you because you don't know the truth, but because you do know it, and because no lie comes from the truth.

LEB: I have not written to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because every lie is not of the truth.

NIV: I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it and because no lie comes from the truth.

ESV: I write to you, not because you do not know the truth, but because you know it, and because no lie is of the truth.

NRSV: I write to you, not because you do not know the truth, but because you know it, and you know that no lie comes from the truth.

REB: It is not because you are ignorant of the truth that I have written to you, but because you do know it, and know that lies never come from the truth.

NKJV: I have not written to you because you do not know the truth, but because you know it, and that no lie is of the truth.

KJV: I have not written unto you because ye know not the truth, but because ye know it, and that no lie is of the truth.

AMP: I write to you not because you are ignorant {and} do not perceive {and} know the Truth, but because you do perceive {and} know it, and [know positively] that nothing false (no deception, no lie) is of the Truth.

NLT: So I am writing to you not because you don’t know the truth but because you know the difference between truth and falsehood.

GNB: I write you, then, not because you do not know the truth; instead, it is because you do know it, and you also know that no lie ever comes from the truth.

ERV: Do you think I am writing this letter because you don’t know the truth? No, I am writing because you do know the truth. And you know that no lie comes from the truth.

EVD: Why do I write to you? Do I write because you don’t know the truth? No! I write this letter because you do know the truth. And you know that no lie comes from the truth.

BBE: I have not sent you this letter because you have no knowledge of what is true, but because you have knowledge, and because that which is false has nothing in common with that which is true.

MSG: I haven't been writing this to tell you something you don't know, but to confirm the truth you do know, and to remind you that the truth doesn't breed lies.

Phillips NT: I write because your eyes are clear enough to discern a lie when you come across it.

DEIBLER: I am writing this letter to you, not because you do not know what is God’s true message, but because you do know what it is. You also know that no false message originates/comes from God, who is the source of all truth.

GULLAH: So A ain write oona cause oona ain know de trute. No, A write cause oona know de trute, an oona know dat dey ain no lie wa kin come fom de trute.

CEV: I did not need to write you about the truth, since you already know it. You also know that liars do not belong to the truth.

CEVUK: I did not need to write to you about the truth, since you already know it. You also know that liars do not belong to the truth.

GWV: I’m writing to you because you know the truth, not because you don’t know the truth. You know that no lie ever comes from the truth.


NET [draft] ITL: I have <1125> not <3756> written <1125> to you <5213> that <3754> you do <1492> not <3756> know <1492> the truth <225>, but <235> that <3754> you do know <1492> it <846>, and <2532> that <3754> no <3756> lie <5579> is <1510> of <1537> the truth <225>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Yohanes 2 : 21 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran