Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [WBTCDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 5 : 24 >> 

WBTC Draft: Lalu Yesus pergi bersama dengan dia. Sangat banyak orang mengikut mereka. Mereka berdesak-desakan di sekeliling Yesus.


AYT: Lalu Yesus pergi bersama Yairus. Ada sangat banyak orang yang mengikuti Yesus dan mengerumuni-Nya.

TB: Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekat-Nya.

TL: Lalu pergilah Yesus sertanya, maka banyaklah orang mengikut dan mendesakkan Dia.

MILT: Dan Dia pergi bersamanya. Dan kerumunan orang banyak terus mengikuti Dia dan mendesak-desak Dia.

Shellabear 2010: Kemudian Isa pergi bersamanya. Sejumlah besar orang mengikuti Dia sambil berdesak-desakan di sekeliling-Nya.

KS (Revisi Shellabear 2011): Kemudian Isa pergi bersamanya. Sejumlah besar orang mengikuti Dia sambil berdesak-desakan di sekeliling-Nya.

Shellabear 2000: Kemudian pergilah Isa bersamanya. Sejumlah besar orang mengikuti Dia sambil berdesak-desakan di sekeliling-Nya.

KSZI: Isa pun pergi bersama Yairus. Begitu ramainya orang yang mengikut Isa sehingga Dia diasak dari semua pihak.

KSKK: Pergilah Yesus bersama dia dan banyak orang mengikuti Dia sehingga berdesak-desakan sekeliling-Nya.

VMD: Ia pergi bersama dia, dan sangat banyak orang mengikut mereka. Mereka berdesak-desakan di sekeliling-Nya.

AMD: Maka, Yesus pun pergi bersama Yairus, dan banyak orang mengikuti Yesus dan berdesak-desakan di sekeliling-Nya.

TSI: Lalu Yesus dan murid-murid-Nya pergi bersamanya. Tetapi waktu mereka mau pergi, banyak orang mengikuti mereka bahkan sampai saling berdesakan di sekeliling Yesus.

BIS: Maka Yesus pun pergi bersama Yairus. Banyak orang mengikuti Dia dan mendesak-Nya dari semua jurusan.

TMV: Yesus pun pergi bersama-sama Yairus. Orang yang mengikut Yesus amat banyak sehingga Dia diasak dari semua sisi.

BSD: Lalu Yesus pergi dengan Yairus. Orang-orang yang berjalan mengikuti mereka banyak sekali. Orang-orang itu berdesak-desak di sekeliling Yesus.

FAYH: Yesus pergi dengan dia, dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti mereka.

ENDE: Lalu pergilah Jesus bersama dia, dan banjak sekali orang mengiring hingga berdesak-desakan kelilingNja.

Shellabear 1912: Maka pergilah Isa sama-sama dengan dia; dan banyak orang mengikut dia, dan mengasak dia.

Klinkert 1879: Maka Isapon pergilah dengan dia dan banjak orang ada mengiringkan dan mendesakkan dia.

Klinkert 1863: Lantas Toehan toeroet sama dia, dan satoe pakoempoelan besar ikoet dan sesekken sama Toehan.

Melayu Baba: Dan Isa pergi sama-sama dia; dan banyak skali orang ikut, dan krumunkan dia.

Ambon Draft: Maka pergilah Tuhan JESUS bersama-sama dengan diga dan awrang banjak-ba-njak basertanja, sampe dija awrang bowat sasak padanja.

Keasberry 1853: Maka purgilah Isa dungan dia; surta banyaklah orang mungikut dia, dan munyusakkan dia.

Keasberry 1866: Maka pŭrgilah Isa dŭngan dia, sŭrta banyaklah orang mŭngikot dia, dan mŭnyŭsakkan dia.

Leydekker Draft: Maka pergilah 'ija sertanja: dan raxijet banjakh 'ikotlah dija, dan menjasakhlah dija ter`amat.

AVB: Yesus pun pergi bersama Yairus. Begitu ramainya orang yang mengikut Yesus sehingga Dia diasak dari semua pihak.

Iban: Jesus lalu mupuk enggau iya. Mayuh amat orang nitih sereta bekelingika Iya.


TB ITL: Lalu <2532> pergilah <565> Yesus dengan <3326> orang <846> itu. Orang <3793> banyak <4183> berbondong-bondong mengikuti <190> Dia <846> dan <2532> berdesak-desakan <4918> di dekat-Nya <846>. [<2532>]


Jawa: Gusti Yesus banjur tindak bareng karo lurah mau. Wong akeh padha ndherekake, padha suk-sukan ing sacedhake Panjenengane.

Jawa 2006: Yésus banjur tindak bareng karo pangareping papan pangibadah mau. Lan wong golongan kang akèh cacahé ndhèrèkaké Panjenengané.

Jawa 1994: Gusti Yésus banjur tindak bebarengan menyang omahé Yairus. Wong akèh banget suk-sukan ndhèrèkaké tindaké.

Jawa-Suriname: Gusti Yésus terus mèlu Jairus. Wong pirang-pirang pada mèlu, sampèk pada ngesuk-esuk Gusti Yésus.

Sunda: Yesus angkat ti dinya jeung manehna. Sapanjang jalan jelema-jelema anu marilu laleumpangna mani padeukeut-deukeut jeung Anjeunna.

Sunda Formal: Isa rujuk, tuluy jengkar bareng bari diiring ku balarea anu pasesedek hayang deukeut ka Anjeunna.

Madura: Daddi Isa pas meyos bi’ Yairus. Bannya’ oreng se noro’ bunte’ sampe’ Isa ekenneng sellek dhari kangan kacerra, dhari adha’ ban dhari budhina.

Bauzi: Làhàmu Yesusat uledi Aba vi tau meedam damti vahi ab tau ladamam. Labi ladam di labe gi dam duali bak kekesi gi mei soat osiddam labe lada.

Bali: Ida Hyang Yesus raris lunga sinarengan ring dane. Akeh pisan anake ngiring Ida tur nyeeg Ida saking kiwa tengen.

Ngaju: Maka Yesus haguet hayak dengan Yairus. Are oloh manuntut Ie tuntang manyeke Ie bara hete-hete oloh dumah.

Sasak: Beterus Deside Isa lumbar teiring siq Yairus. Luwẽq dengan ngiring Ie, dait bedesek-desekan lẽq dẽkẽt-Ne.

Bugis: Nalaona Yésus silaong Yairus. Maéga tau maccowériwi sibawa redde’i Aléna polé tulili.

Makasar: A’lampami Isa siagang Yairus. Sanna’ jaina tau ampinawangi battu ri kere-keremae, siagang sisorong-sorong mami taua ero’ a’reppese’ ri Ia.

Toraja: Malemi sola, nabuda tau undi urrundu’I sia ussisi’pinni.

Duri: Malemi Puang Isa sola Yairus. Buda tau male nasiturusan, nasisi'pin-si'pinni bangmi tau.

Gorontalo: Ti Isa lonao woliyo wawu ta ngohuntuwa boyito hetunuhe o-Liyo wawu bolo wuwuntude to tili-Liyo.

Gorontalo 2006: Yi oditolio ti Isa olo malonao̒ pee̒-pee̒enta wolei Yairus. Ngohuntua talo duduo̒ o-Lio wau helo huntula o-Lio lonto totoonulalo tutulio.

Balantak: Ai Yesus uga' nomae'mo singka-singkat tii Yairus. Biai' a mian nompololo' tamban pogeegeet tiku-tikum.

Bambam: Iya le'ba' siaham sola Yairus. Buda tau untuhu'i nasisippi'-sippi'i.

Kaili Da'a: Nangepe etu nalaumo Yesus nosanggani-nggani ante Yairus. Nadea mpu'u tau nantuki ira sampe nosiaso-aso nombawinggu Yesus.

Mongondow: Daí minayak ing ki Yesus noyotakin i Yairus. Mobarong totok intau in sinumakin ko'i-Nia, oyuíon kon tumi, kom muna, kong koigi, kong koḷanan moyo-moyogundud.

Aralle: Ya' le'ba'mi Puang Yesus sibaha inde ta Yairus. Mai'di liu tau mentindo', sisihpi'-sihpi' kale.

Napu: Laomi Yesu meula i tauna iti, hai bosa tauna moulahe duuna Yesu barapi peisa mokale.

Sangir: Tangu Mawu Yesus e natamai ringang i Yairus. Mal᷊awọ taumata němpẹ̌tol᷊e si Sie měmpẹ̌sẹ̌sasěngkelẹ̌ balạewe měnsang bọu tampạ sude.

Taa: Wali i Yesu yau sinjaya pei i Yairus. Pasi boros kojo tau to yusa to kanguyu-nguyu mangalulu i Yesu, see naka sira mangajuju Ia.

Rote: Boema Yesus neu sama-sama no Yairus. Hataholi makadoto kala tungan de lakaseseti Yesus neme basa boboakaisun nala mai.

Galela: Magena de o Yesus wotagi o Yairus wimote. De o nyawa yadadala lo imote de o Yesus iwisidehelo.

Yali, Angguruk: Hiyag Itfareg Yesus men ambiyeg larukmu ap anggolo arimano Ombolim miyaloho laruk latfag.

Tabaru: Ge'enaka de kayotagiokau 'o Yairus wi woaka de 'o nyawa manga gudai yomoteke kiano naga bato, sigado 'o Yesus wisikabilatu.

Karo: Emaka lawes Jesus ras Jairus. Nterem jelma ngikutken Ia, janah siasak-asaken ndeheri Jesus.

Simalungun: Jadi laho ma Jesus rap pakonsi, anjaha buei do halak na mangirikkon-Si, pala marsiasak-asakan sidea inggot hu bani.

Toba: Jadi hehe ma Ibana, didongani ma, jala torop ma halak mangihuthon, pola disosak nasida Ibana.

Dairi: Nai laus mo Jesus rebbakken si Jairus. Mbuè kalohon ngo mengèkutkenSa, gabè isessak jelma i ngo Ia kacimbang lambung.

Minangkabau: Mako payilah Isa Almasih ka tampaik anak tu, samo-samo jo Yairus bagai. Sambuah urang nan manuruikkan Baliau, basalingkik-salingkik di sakuliliang Baliau.

Nias: Mõi Yesu fao ira Ya'iro. Ato sibai zolo'õ Ya'ia irege ladegeni Ia niha sato.

Mentawai: Iageti ei sia ruadda si Jairus. Maigi leú te sia sabagei amei masitut Jesus. Paoilotrangan tubudda, bulat okkip lé ka tubunia, Jesus.

Lampung: Maka Isa pun mik jama-jama Yairus. Lamon jelma nutuk Ia rik ngedesak-Ni jak sunyin jurusan.

Aceh: Teuma Isa laju geujak meusigoe ngon Yairus nyan. Ramé that-that ureuëng nyang seutôt Gobnyan dan jisak-sak jeueb-jeueb sagoe.

Mamasa: Mengkalao siami Puang Yesus sola Yairus. Buda tau ummula'i sisippi'-sippi' lako sa'dena.

Berik: Yesus angtane jeiserem jebar ga aa ge gwina. Angtane unggwanfersus ga aane onsobana, jena aane bafsosowenaram afwer taamwer, ane afwer taamwer.

Manggarai: Itug kali ngon Mori Yésus agu ata hitu. Do cengkali ata lut Hia agu pémpét nia-niad baling Hias.

Sabu: Moko ta kako ke Yesus penau nga Yairus. Ae ddau ne do pedute No, jhe do pekedhaddo No ngati hari-hari kebhihu.

Kupang: Ju Yesus iko sang Yairus ko pi dia pung ruma. Ma waktu dong mulai jalan, banya orang iko sang Dia sampe dong seti-seti sang Dia dari kiri-kanan.

Abun: Sane Yefun Yesus si bi pakon si Yairus mu sino. Yé mwa simo Yefun Yesus mu sino mone dom. Yé mwa ne kamas buk mo yu kadit os deyo-deyo.

Meyah: Jefeda Yesus jera efen ruforoker rija morototuma jera Yairus jah efen mod. Noba rusnok rufoukou insa koma tein ongga ruroru Yesus bera rimeradgoduma rejrej Ofa.

Uma: Hilou mpu'u-imi Yesus dohe-na, pai' mo'iko wo'o tauna ntuku'-ra. Wori' tauna mpo'upi' Yesus.

Yawa: Weti Yesus tavondijo Yairus ai, umba vatano wanui utavondi wo Yesus arijat, ti wo akikipi no awa yasyin.


NETBible: Jesus went with him, and a large crowd followed and pressed around him.

NASB: And He went off with him; and a large crowd was following Him and pressing in on Him.

HCSB: So Jesus went with him, and a large crowd was following and pressing against Him.

LEB: And he went with him, and a large crowd was following him and pressing around him.

NIV: So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him.

ESV: And he went with him. And a great crowd followed him and thronged about him.

NRSV: So he went with him. And a large crowd followed him and pressed in on him.

REB: So Jesus went with him, accompanied by a great crowd which pressed round him.

NKJV: So Jesus went with him, and a great multitude followed Him and thronged Him.

KJV: And [Jesus] went with him; and much people followed him, and thronged him.

AMP: And Jesus went with him; and a great crowd kept following Him and pressed Him from all sides [so as almost to suffocate Him].

NLT: Jesus went with him, and the crowd thronged behind.

GNB: Then Jesus started off with him. So many people were going along with Jesus that they were crowding him from every side.

ERV: So Jesus went with Jairus. Many people followed Jesus. They were pushing very close around him.

EVD: So Jesus went with Jairus. Many people followed Jesus. They were pushing very close around him.

BBE: And he went with him; and a great number of people went after him, and came round him.

MSG: Jesus went with him, the whole crowd tagging along, pushing and jostling him.

Phillips NT: Jesus went off with him, followed by a large crowd jostling at his elbow.

DEIBLER: So Jesus and the disciples went with him. A large crowd followed Jesus and many pushed close to him.

GULLAH: So den, Jedus gone wid Jairus. Now so much a people beena gwine long wid Jedus dat dey beena crowd um fom ebry way.

CEV: Jesus went with Jairus. Many people followed along and kept crowding around.

CEVUK: Jesus went with Jairus. Many people followed along and kept crowding around.

GWV: Jesus went with the man. A huge crowd followed Jesus and pressed him on every side.


NET [draft] ITL: Jesus went <565> with <3326> him <846>, and <2532> a large <4183> crowd <3793> followed <190> and <2532> pressed around <4918> him <846>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 5 : 24 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran