Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 25 : 39 >> 

TB: Bilamanakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?


AYT: Kapan kami melihat Engkau sakit atau di penjara dan kami datang kepada-Mu?’

TL: Atau masa manakah kami nampak Tuhan sakit, atau di dalam penjara, lalu kami melawati Tuhan?

MILT: Dan kapankah kami melihat Engkau sakit atau di dalam penjara dan kami telah berkunjung kepada-Mu?

Shellabear 2010: Kapan pulakah kami melihat Sang Junjungan dalam keadaan sakit atau di penjara, sehingga kami menjenguk Junjungan?’

KS (Revisi Shellabear 2011): Kapan pulakah kami melihat Sang Junjungan dalam keadaan sakit atau di penjara, sehingga kami menjenguk Junjungan?

Shellabear 2000: Kapan pulakah kami melihat Sang Junjungan dalam keadaan sakit atau di penjara, sehingga kami menjenguk Junjungan?’

KSZI: Bila pula kami melihat-Mu sakit, atau di dalam penjara, dan datang kepada-Mu?&rdquo;

KSKK: Bilamana kami melihat Engkau sakit atau di dalam penjara dan kami melawati Engkau?

WBTC Draft: Dan kapankah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami menjenguk Engkau?'

VMD: Dan kapankah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami menjenguk Engkau?’

AMD: Kapankah kami melihat Engkau sakit atau berada di dalam penjara dan kami mengunjungi-Mu?’

TSI: Dan kapan kami melihat Engkau sakit lalu kami merawat-Mu, atau kapan Engkau dipenjarakan dan kami mengunjungi-Mu?’

BIS: Kapan kami pernah melihat Tuhan sakit atau dipenjarakan, lalu kami menolong Tuhan?'

TMV: Bilakah kami nampak Tuhan sakit lalu merawat Tuhan? Bilakah kami melawat Tuhan di penjara?’

BSD: Kapan kami melihat Tuhan sakit atau dipenjarakan dan kami merawat Tuhan?’

FAYH: Kapan kami pernah melihat Engkau sakit atau dipenjarakan, dan kami menengok Engkau?'

ENDE: Atau bilamana telah kami lihat Tuan sakit atau dalam pendjara dan kami lawati?

Shellabear 1912: Maka bilakah kami melihat Tuhan sakit atau dalam penjara, lalu mendapatkan Tuhan?

Klinkert 1879: Ataw bila garangan kami melihat Toehan sakit ataw dalam pendjara, laloe kami mengoendjoengi Toehan?

Klinkert 1863: Dan kapan kita-orang melihat Toehan sakit, atawa dalem pendjara, lantas dateng sama Toehan?

Melayu Baba: Dan bila-kah kita sudah tengok Tuhan sakit, atau dalam jel, dan sudah pergi sama Tuhan?'

Ambon Draft: Apa waktu kami sudah lihat Angkaw sa; awrang da-gang, dan sudah tarima Ang-kaw; di pandjara, dan sudah datang kapadamu?

Keasberry 1853: Atau bilakah kami mulihat angkau sakit, atau dalam punjara, dan kami mungunjungi angkau?

Keasberry 1866: Atau bilakah kami mŭlihat angkau sakit, atau dalam pŭnjara, dan kami mŭngunjongi angkau?

Leydekker Draft: Dan 'apakala kamij sudah melihat 'angkaw sakit pajah, 'ataw didalam pandjara, dan kamij sudah datang kapadamu?

AVB: Bila pula kami melihat-Mu sakit, atau di dalam penjara, dan datang kepada-Mu?’

Iban: Lalu kemaya kami meda Nuan sakit, tauka meda Nuan dalam rumah jil, lalu ngabas Nuan?'


TB ITL: Bilamanakah <4219> kami melihat <1492> Engkau <4571> sakit <770> atau <2228> dalam <1722> penjara <5438> dan <2532> kami mengunjungi <2064> <4314> Engkau <4571>? [<1161>]


Jawa: Kala punapa kawula sumerep Paduka gerah utawi kinunjara, lajeng kawula sowani?

Jawa 2006: Kala punapa kawula sumerep Paduka gerah utawi kinunjara, lajeng kawula marek manggihi Paduka?

Jawa 1994: Kala menapa kawula sumerep Panjenengan gerah utawi dipun kunjara, lajeng kawula tuwèni?’

Jawa-Suriname: Awaké déwé ora tau weruh Kowé lara apa nang setrapan. Lah kapan awaké déwé niliki Kowé?’

Sunda: Waktos Gusti teu diraksukan iraha abdi-abdi ngahaturanan raksukan? Waktos Gusti teu damang, waktos Gusti dipanjara, iraha abdi-abdi mulasara, iraha abdi-abdi ngalayad?’

Sunda Formal: Nalika Jungjunan teu damang, iraha ku abdi-abdi dilayad atanapi nalika Jungjunan dipanjara ku abdi-abdi dilongokan?’

Madura: Bilaepon abdidalem nengale Junandalem songkan otaba epenjara laju nyapot Junandalem?’

Bauzi: Om adi diat gaili meedàmu iho aame Oba faobekesi li vabiedàla? Om adi diat damat Om si sel ousuhemu iho Oba li om ahu faidem bak labna zohàme iho Oba vabededahela?’

Bali: Sane dipidanke titiang manggihin IRatu sungkan wiadin kapangkeng, raris titiang nangkilin Palungguh IRatu?’

Ngaju: Hamparea ikei puji mite Tuhan haban atawa hong penjara, palus ikei mandohop Tuhan?'

Sasak: Piran tiang pade serioq Pelungguh sungkan atao tebui, beterus tiang pade tulung Pelungguh?'

Bugis: Maraganna nariitaki Puwang malasa, iyaré’ga ritarungku, naritulukki Puwang?’

Makasar: Ringngapanna kucinikKi’ garring yareka nitarungku nakutulungKi’?’

Toraja: Ba’tu attu umbara kitiroI tu Puang masaki, ba’tu lan pa’tarungkuan, angki tollongI?

Duri: Umbora wattu antamasaki, kijaranaiki', ba'tu ditarungkuki', kimale ngkitaki'?'

Gorontalo: To wakutu tonu amiyatiya lo'onto to Ito Eya mongongoto wawu amiyatiya helorawati to Ito Eya, meyalo Ito Eya to tutupa wawu amiyatiya mota helomilohe to Ito Eya?’

Gorontalo 2006: Omolua mongowatotia pee̒enta loo̒onto to Eeya mongongoto meaalo tilutupalio, tulusi mongowatotia lotulungi to Eeya?'

Balantak: Maripi mbali' a nimiile'anmai i Kuu nanggeo kabai na tarungkuan, kasi i kai nengelego'i Kuu?’

Bambam: Anna umba ngei anna kiitako masaki battu illaangko tahungkum anna kiolläiko?'

Kaili Da'a: Ipiamo kami nanggita Komi naju'a bara riara tarunggu pade kami nalau nantalioda Komi?'

Mongondow: Kon dodai doman onda inontong nami ki Tuhan notakit andeka kom bonu im ponjara bo binayak nami inindoian?'

Aralle: Di pihhang anna ahao kiita makorong anna kidama manahpao? Bahtu' kiitao yaling di tahungkung anna kieka'o tama di pantahungkungang?'

Napu: ImpiraKo kiita mahai hai kipakuliiKo, ba i lalu tarunggu, hai kisondakiiKo?'

Sangir: Angerẹ i kami nakasilo Mawu masakị arau mạtatahungkụ, mase i kami e nẹ̌tul᷊ung?'

Taa: Pasi mpia temponya kami mangkita Komi masaki pei mangkampang Komi bara mangkita Komi ri raya ntarungku pei yau mayunu resi Komi?’

Rote: Fai hi'da ka nde ami mita Lamatua ka namahe'di do nai bui dale, boema ami tulu-fali Lamatua ka?'

Galela: De lo kapuruo de ngomi minimake, ma orasi Ngona nopanyake eko nobuika, de ngomi Ngona minikurumi so miniriwo.'

Yali, Angguruk: Nosambil ouk warukmu Hinggik hele waroho weregma yet Hiyarukukteg pen Hiyaruk latukuk?' ari ulug kapal hahup.

Tabaru: Kauruo ngomi minimake ngona nigogama de nobuika, de ngomi miaika minilega?'

Karo: Ndiganai Kam idah kami sakit ntah i bas penjara jenari idahi kami Kam?'

Simalungun: Nantigan ididah hanami Ham boritan barang tartutup, gabe iparayak hanami Ham?”

Toba: Nandigan huida hami Ho marsahit manang tarhurung, gabe hudulo hami Ho?

Dairi: Ndigan i kuidah kami kono sakiten barang i kurungen gabè kudahi kami kono?'

Minangkabau: Pabilo pulo kami ado maliyek Tuhan sakik, ataupun dipinjarokan, sudah tu kami bi payi maliyek Tuhan?'

Nias: Hamega ma'ila mofõkhõ'-Õ, ba labe'e'-Õ ba gurunga, ba mõi ndra'aga mutolo'-Õ?'

Mentawai: Pigamoi poi Tuhan akuitsó kai ekeu ai ekeu mubebesí, elé ai ekeu muuukum ka bagat penjara, akuoi kai masirop'aké ekeu?'

Lampung: Kapan sekam pernah ngeliak Tuhan meruyuh atau kuruk bui, raduni sekam nulung Tuhan?'

Aceh: Pajan na kamoe kalon Tuhan sakét atawa jipasoe lam glab, laju kamoe tulông Tuhan?’

Mamasa: Piran angki itako masaki battu illalan tarungkun kipolalan lao ummollongngiko?’

Berik: Ai Aamei Isa fonggalabara damtanant Aamei bwerna Is galap folbanantam, ane ai ga Aamei Is aya egantaasinint? Afa Aamei bwiyip Is galap ne gaataantenantam, ane ai ga aya jelant Imnibe?'

Manggarai: Du nia ami ita Ité betit ko oné buit, mai ami ngo la’at Itékm?

Sabu: Parri ke Muri ne ngadde ri jhi ta do paddha kiadho do era pa dha ra ammu bhaddo, jhe moko jhi ta la ruba dhara nga Muri?'

Kupang: Tuhan saki, ais botong pi urus. Tuhan di bui, ais botong pi tolong. Ma kapan botong bekin hal-hal bagitu?’

Abun: Men ku Nan i, ete men mewa Nan su kam u ne? Men jam yé bok Nan mo sel, ete men mu ku Nan mone su kam u ne?'

Meyah: Memef menek Bua erek marenib guru, noba menek Bua gij mod oskusk guru. Noba memef monojogog Bua jah suma tein guru.'

Uma: Nto'uma-ko kihilo peda' ba hi rala tarungku', pai' tilou-kai mpencuai'-ko?'

Yawa: Nanduija pi reamo naen winggwanen ndako, wimakova no tanoano makova ama uga rai rako, weti reamore wamo napan?’


NETBible: When did we see you sick or in prison and visit you?’

NASB: ‘When did we see You sick, or in prison, and come to You?’

HCSB: When did we see You sick, or in prison, and visit You?'

LEB: And when did we see you sick or in prison and come to you?’

NIV: When did we see you sick or in prison and go to visit you?’

ESV: And when did we see you sick or in prison and visit you?'

NRSV: And when was it that we saw you sick or in prison and visited you?’

REB: When did we see you ill or in prison, and come to visit you?’

NKJV: ‘Or when did we see You sick, or in prison, and come to You?’

KJV: Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee?

AMP: And when did we see You sick or in prison and came to visit You?

NLT: When did we ever see you sick or in prison, and visit you?’

GNB: When did we ever see you sick or in prison, and visit you?’

ERV: When did we see you sick or in prison and care for you?’

EVD: When did we see you sick or in prison and care for you?’

BBE: And when did we see you ill, or in prison, and come to you?

Phillips NT: or see [you] ill or in prison and go to see you?'"

DEIBLER: When were you sick or in prison and we went to visit you?’ We do not remember doing any of these things for you.

GULLAH: Wen ya been sick o ya been een de jailhouse an we gone fa wisit ya?’

CEV: or visit you while you were sick or in jail?"

CEVUK: or visit you while you were sick or in jail?”

GWV: When did we see you sick or in prison and visit you?’


NET [draft] ITL: When <4219> did we see <1492> you <4571> sick <770> or <2228> in <1722> prison <5438> and <2532> visit <2064> <4314> you <4571>?’


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Matius 25 : 39 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran