Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 6 >> 

1Napammulaiwi Salomo patettongngi Bolana PUWANGNGE ri uleng Ziw, iyanaritu uleng maduwaé, ri laleng taung maeppaé apparéntanna, 480 tahun nasalainnana bangsa Israélié Maséré.

2Ukkuranna Bolana PUWANGNGE, bagiyang ri lalenna iyanaritu makkuwaié: lampéna 27 météré, sakkana 9 météré, sibawa tanréna 13,5 météré.

3Ri bagiyang yolona Bolana PUWANG-ngéro engka baruga iya lampénaé 4,5 météré sibawa sakkana 9 météré, sissakkato iyaro bolaé.

4Ri témbo’na bolaéro engka sebbo-sebbo tellongeng iya masakka ri lalengngé.

5Ri mattulilinna bagiyang ri munrinna bolaéro, ri témbo saliwenna ripatettongngi bili’-bili’ massusungngé. Engka tellussusung, tungke-tungke sittanré 2,2 météré.

6Ri langga mammulangngé, sakkana tungke bili’na 2,2 météré, ri langga maduwaé 2,7 météré sibawa ri langga matellué 3,1 météré. Témbo langga ri yawaé lebbi maompe’i naiya témbo langga ri yasé’na, angkanna balo-balo bili’ pattambanaro weddingngi ripasisumpung sibawa témbo’na Bolana PUWANG-ngéro tenrisebbo témbo’éro.

7Untu’ balo-balo’éro ripakéi aju camara Libanongngé. Tange’na bili’-bili’ pattambana ri langga yawaé engkai ri seddé yattang, sibawa untu’ ménré ri langga duwana sibawa tellunna engka addénéng iya makkalu-kalué. Nainappa napasangi Salomo sampe iyaro bolaé. Untu’ iyaro pakéi balo-balo sibawa pépeng polé ri aju camara Libanongngé. Ri wettu ripatettonna Bolana PUWANG-ngéro, dé’ sises-siseng nariyéngkalinga oni palu-palu, wasé iyaré’ga paréwa bessi, saba’ batu-batu iya ripaké untu’ appatettongengngéro pura ripassadiyani lebbi riyolo wettunna ri onrong aralanna. Makkuwaniro Salomo patettongngi Bolana PUWANG-ngéro narapi tépu.

8(6:7)

9(6:7)

10(6:7)

11Namakkedana PUWANGNGE lao ri Salomo,

12"Rékko muturusiwi sininna hukkung sibawa paréntaku, upogaukekko matu aga iya puraé ujanciyangngi ambo’mu Daud.

13Maélo-Ka monro ri laleng bola iya mupatettongngéwé ri tengnga-tengngana umma’-Ku Israélié. Dé’ Usalaiwi matu mennang."

14Mappakkuwaniyé Salomo pattépui appatettongenna Bolana PUWANG-ngéro:

15Sininna témbo bagiyang ri lalenna nalapiriwi sibawa aju camara Libanon, mappammulai ri témbo’na lettu ri sampe’na. Témbo’na riyébbui polé ri aju camara biyasaé.

16Ri laleng bolaéro, ri munri riyébburengngi bili’ sibawa pasang renring pallacce polé ri aju camaraé, mappammulai ri témbo’na lettu ri sampe’na. Iyaro bili’é riyasengngi Bili’ Pommapaccingngé; lampéna aséra météré.

17Bili’ ri yolona Bili’ Pommapaccingngéro riyasengngi Bili’ Battowaé, na lampéna 18 météré.

18Témbo bagiyang ri lalenna sininna bolaéro rilapiriwi sibawa aju camara Libanon, angkanna batu-batu témbo’na dé’ siseng napaita. Iyaro pallapina ribélo-béloiwi sibawa sobbi buwa lawo sibawa bunga-bunga tabbakka.

19Bili’ Pommapaccingngé iya riyébbué ri laleng Bolana PUWANG-ngéro ripassadiyai untu’ Petti Assijancinna PUWANGNGE.

20Iyaro bili’é lampéna, sakkana sibawa tanréna padai, iyanaritu aséra météré. Mézba ri yolona Bili’ Pommapaccingngéro riyébbui polé ri aju camara Libanongngé. Ri tange muttama’na bili’éro ripaggettengiwi ranté ulaweng. Sininna bagiyangngé ri laleng Bolana PUWANG-ngéro muttama’ni Bili’ Pommapaccingngé sibawa mézbana rilapiriwi sibawa ulaweng tuléng.

21(6:20)

22(6:20)

23Ri laleng Bili’ Pommapaccingngéro ritaro towi duwa dato-dato kérub iya riyébbué polé ri aju zaitungngé. Iya duwa dato-dato’éro tungke-tungke tanréna 4,4 météré;

24ukkurang sibawa bentu’na padai. Tungke-tungke mappunnai duwa panni, tungke iyaro pannié 2,2 météré lampéna. Pallawangenna ri yelle’na iya duwa cappa pannié polé ri tungke-tungke dato-dato’é 4,4 météré.

25(6:24)

26(6:24)

27Iya duwa dato-dato’éro ritaroi makkadambang ri laleng Bili’ Pommapaccingngé angkanna panni séddié polé ri tungke dato-dato’éro nagéssai renringngé, na panni iya laingngé sigéssai ri tengnga-tengngana bili’éro.

28Iya duwa dato-dato kérub-éro rilapiriwi sibawa ulaweng.

29Sininna renrinna bagiyang ri lalenna Bolana PUWANGNGE ribélo-béloiwi sibawa sobbi kérub-kérub, pong pattuku, sibawa bunga-bunga tabbakka.

30Témbo’na ri laleng Bolana PUWANG-ngéro iya manenna rilapiriwi sibawa ulaweng.

31Ri sumpang muttama’é ri laleng Bili’ Pommapaccingngéro ripasangiwi duwa tange polé ri aju zaitungngé. Tau-tau tange’na ri yasé’é majjékkoi iya maccéru’é ri tengnga-tengngana.

32Iya duwa tange’naro ribélo-béloiwi sibawa sobbi kérub, pong pattuku sibawa bunga-bunga tabbakka. Tange’é, dato-dato kérub-é sibawa sobbi pong pattukué, iya manenna rilapiri sibawa ulaweng.

33Ri tange muttama’é ri laleng bili’ yoloé, iyanaritu bili’ battowaé, ripasangiwi pamiring tange polé ri aju zaitungngé, massulapa eppa mallampé.

34Makkuwatoro riyébui duwa tange polé ri aju camara biyasaé, iya tungke-tungke’é wedding rileppi.

35Iyaro sining tange’é ribélo-béloiwi sibawa sobbi kérub, pong pattuku sibawa bunga tabbakka. Sininna sobbi’éro rilapiriwi ulaweng.

36Ri yolona Bolana PUWANG-ngéro riyébburengngi seddé ri laleng. Iyaro seddé riyattulilingiwi témbo iya mallapi-lapié: ri yasé’na tungke tellullapi batu, engka silapi aju camara Libanon.

37Pandaménna iyaro Bolana PUWANGNGE ripasangngi ri uleng Ziw, iyanaritu uleng maduwaé, ri laleng taung maeppaé apparéntanna Salomo.

38Na ri uleng Bul, iyanaritu uleng maaruwaé, ri laleng taung maseppuloé séddi apparéntanna, tépuni iyaro Bolana PUWANGNGE napatettong Salomo, sicoco pada-pada iya puraé narancana. Appatettongenna iyaro bolaé manréi wettu pituttaung.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Raja-raja 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel