Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 7 : 11 >> 

Bali: Daweg rerainane punika, parapangageng bangsa Yahudine pada ngrereh Ida tur pati taken kadi asapuniki: “Dija ya lakuna Anake ento?”


AYT: Orang-orang Yahudi mencari Dia dalam perayaan itu, dan berkata, “Di mana Dia?”

TB: Orang-orang Yahudi mencari Dia di pesta itu dan berkata: "Di manakah Ia?"

TL: Maka orang Yahudi mencari Dia pada hari raya itu serta berkata, "Di manakah Dia?"

MILT: Kemudian orang-orang Yahudi mencari Dia dalam perayaan itu, dan mereka berkata, "Di manakah Dia itu?"

Shellabear 2010: Orang-orang Israil mencari Dia pada perayaan itu, kata mereka, "Di manakah orang itu?"

KS (Revisi Shellabear 2011): Orang-orang Israil mencari Dia pada perayaan itu, kata mereka, "Di manakah orang itu?"

Shellabear 2000: Orang-orang Israil mencari Dia pada perayaan itu, kata mereka, “Di manakah orang itu?”

KSZI: Pada masa perayaan itu orang Yahudi mencari Isa. Mereka bertanya, &lsquo;Di manakah Dia?&rsquo;

KSKK: Orang-orang Yahudi mencari-cari Dia pada waktu perayaan dan bertanya, "Di manakah Dia?"

WBTC Draft: Di pesta itu orang Yahudi mencari Yesus. Mereka berkata, "Di manakah Dia?"

VMD: Di pesta itu orang Yahudi mencari-Nya. Mereka mengatakan, “Di manakah Dia?”

AMD: Pada perayaan itu, para pemimpin Yahudi mencari-Nya dan berkata, “Di manakah Dia?”

TSI: Pada perayaan itu, para pemimpin Yahudi mencari Dia dan bertanya-tanya terus, “Di mana orang itu?”

BIS: Selama perayaan itu, para penguasa Yahudi mencari Dia dan bertanya-tanya, "Di mana Dia?"

TMV: Para penguasa Yahudi mencari Dia semasa perayaan itu. "Di manakah dia?" tanya mereka.

BSD: Para penguasa Yahudi terus mencari Dia di dalam perayaan itu. Mereka bertanya-tanya, “Di mana Dia?”

FAYH: Pemimpin-pemimpin Yahudi berusaha mencari Dia pada perayaan itu dan bertanya-tanya apakah ada yang telah melihat Dia.

ENDE: Pada hari raja itu orang-orang Jahudi mentjari Dia, dan mereka berkata: Dimanakah Dia?

Shellabear 1912: Lalu dicari orang Yahudi akan dia pada masa hari raya itu, serta berkata, "Dimanakah orang itu?"

Klinkert 1879: Maka pada hari-raja itoe ditjehari orang Jehoedi akandia, katanja: Dimanakah ija?

Klinkert 1863: Maka pada itoe hari-besar orang Jahoedi mentjari sama Toehan, katanja: {Yoh 11:56} dimana dia?

Melayu Baba: Jadi orang Yahudi chari sama dia di hari-bsar itu, dan dia-orang kata, "Mana dia itu?"

Ambon Draft: AdapawnMen awrang-awrang Jehudi adalah tjahari Dija di masa-raja itu, dan katalah: Di mana Ija ada?

Keasberry 1853: Maka adalah orang Yahudi munchari akan dia pada hari raya itu, katanya, Manakah dia?

Keasberry 1866: Maka adalah orang orang Yahudi mŭnchari akan dia pada hari raya itu, katanya, Manakah dia?

Leydekker Draft: 'Arkijen maka 'awrang Jehudij tjaharilah dija pada masa raja 'itu, dan katalah: dimana 'ada 'ija 'ini?

AVB: Pada masa perayaan itu orang Yahudi mencari Yesus. Mereka bertanya, “Di manakah Dia?”

Iban: Bala tuai orang Judah begigaka Iya ba gawai nya. Ku sida, "Dini alai Iya?"


TB ITL: Orang-orang Yahudi <2453> mencari <2212> Dia <846> di <1722> pesta <1859> itu dan <2532> berkata <3004>: "Di manakah <4226> Ia <1565>?" [<3767> <1510>]


Jawa: Nalika riyaya, wong-wong Yahudi padha nggoleki Panjenengane calathune: “Wonge ana ing ngendi?”

Jawa 2006: Nalika riyaya, wong-wong Yahudi padha nggolèki Panjenengané, lan ngucap, "Wongé ana ing ngendi?"

Jawa 1994: Ana ing riaya kono para penggedhéné wong Yahudi padha nggolèki Panjenengané, karo takon-takon: "Endi sing jenengé Yésus?"

Jawa-Suriname: Nang riyaya kono para penggedéné wong Ju pada nggolèki Gusti Yésus. Pada takon marang sakpada-pada: “Wongé nang endi?”

Sunda: Gegeden-gegeden urang Yahudi, pada nareangan Anjeunna, bari ngaromong, "Di mana eta jelema teh?"

Sunda Formal: Di tengah-tengah pesta, Anjeunna ditareangan ku urang Yahudi, bari aromongna, “Di mana atuh eta Jelema teh?”

Madura: E dhalem paraya’an jareya om-kaom oreng agung Yahudi nyare’e Isa sambi anya-tanya, "E dhimma oreng rowa?"

Bauzi: Labi ame Na Àme Iziam bak laba Yahudi dam busaoda eeda zi laba laha ehet. Yesus lem bak labna zohàme nabidam labe dam bake vou gagoteda, “Um ame Da Yesus alihi aaheo?” lahame iuba le gago. Iuba le gago. Labihada.

Ngaju: Katahin pesta te, kare panguasa Yehudi manggau Ie tuntang hisek, "Hong kueh Ie?"

Sasak: Sengonẽq perayaan nike, penguase-penguase Yahudi boyaq Deside Isa dait beketuan-tuan, "Lẽq mbẽ Ie?"

Bugis: Sillampé ramé-raméro, sining panguwasana Yahudié sappai sibawa makkutana-kutana, "Kégani?"

Makasar: Lalang nigaukanna anjo passua’-suarranga, niboyami Isa ri tukoasana ngaseng tu Yahudia. Akkuta’nammi ke’nanga angkana, "Kemaei Isa?"

Toraja: Nasidaka’-daka’Imi to Yahudi tonna allo kapua iato nakua: Umbamira?

Duri: Padai masainna jio pangramean, naangah tarruhhi pekaamberan to-Yahudi nakua, "Umbomira Ia?"

Gorontalo: To dulahu buka mongotauwa lo Yahudi hepololohe o-Liyo to kota lo Yerusalem, uwalimongoliyo mao, ”Toutonu Tiyo?”

Gorontalo 2006: Ngotilonggadu lameyangi boito, tahidihima kawasa lo Yahudi hemo lolohe o-Lio wau hemohintu-hintu, "Tou̒toonu Tio?"

Balantak: Na ramean iya'a moomoola'na Yahudi nansarak i Yesus. Raaya'a nimikirawar na mian, taena, “Aana i Ia?”

Bambam: Mahassanni dipakahoa' allo kasalle ia too, iya ingganna to kasallena to Yahudi sangngim ma'peninim liu umpeä Puang Yesus anna napekutanaanni naua: "Deem daka' muita?"

Kaili Da'a: Ri posusa etu topanggeniaka-topanggeniaka nto Yahudi tunggai nangelo I'a. Ira nekutana-tana, "Ri umba tanu I'a?"

Mongondow: Solama pinoramean tatua, itoi mita Yahudi notayak ko'i-Nia bo nolibo magií makow, "Kon onda in Sia?"

Aralle: Menge mellao yato pa'rame-rameang, mengene' yato to pambahananna to Yahudi umpeäng leleng Puang Yesus naoatee, "Umbarea'ne' naongei?"

Napu: I posusaa iti, tadulakonda to Yahudi mohaoki liliu Yesu, rauli: "Iumbami Ia?"

Sangir: Karěngụewen sal᷊imbang ene e, manga měngangawasa su Yahudi e měmpědẹ̌deạ si Sie ringangu mạhěngkiwal᷊o, "Kai suapa i Sie?"

Taa: Wali re’e to Yahudi to mangaliwu-liwu Ia nja’u tampa rapangika roa. Sira mampotanaka resi tau nja’u ria, to’onya, “Imbare ngkai etu?”

Rote: Ana losa feta boema, basa manakoasa Yahudi la ala sangan de betane lae, "Te Ana mai de nai bee?"

Galela: Una wotagi wahika ka ma soa kasi so womasidiado waasi, de o rarame ma sidongirabaka gena kanaga o Yahudika manga roriri ona magena igogou Una asa wisari so imatekekasano itemo, "Una kanaga, eko wihiwa."

Yali, Angguruk: Yahudi inap arimanowen seni esetuk ambehen At ino kema wereg ulug yami ruruk latfag.

Tabaru: Ma rame-rame ge'ena ma do'ingono gee, 'o Yahudioka manga balu-balusu wikanonu de yokasano, "'O Yesus kiaka?"

Karo: Kalak Jahudi si erkuasa ndarami Jesus i bas kerja e. Nungkun ia nina, "I ja ndia Ia?"

Simalungun: Ase ipindahi halak Jahudi ma Ia bani pesta ai, nini sidea ma, “Ai ija do Ia?”

Toba: Asa dilului angka Jahudi ma Ibana di pesta i, angka ninna do: Ai didia do Ibana?

Dairi: Dak itulusi perkuasa kalak Jahudi ngo Ia i pèsta i ninganna ikuso-kusoken, "Idikè ngo Ia?"

Minangkabau: Salamo ari rayo tu, panguwaso-panguwaso urang Yahudi mancari-cari Baliau, sarato jo batanyo-tanyo, "Dima Inyo si Isa tu?"

Nias: La'alui Yesu ira salaw̃a niha Yahudi ba Gowasa andrõ ba lasofu lamane, "Heza so Ia?"

Mentawai: Ai sia mupupunen, airagagaba nia tai bajára tai Jahudi; paisérangan, pelé nga-nganda, "Kaipa nia?"

Lampung: Selama perayaan ano, jelma-jelma sai bekuasa Yahudi nyepok Ia rik betanya-tanya, "Di dipa Ia?"

Aceh: Teungoh peurayaan nyan, lé peunguasa Yahudi jimita Gobnyan dan jitanyong-tanyong, "Dipat ureuëng nyan?"

Mamasa: Marassanni tau masara' umpeang liumi Puang Yesus perepi'na to Yahudi, anna pantan mekutana nakua: “Umbara nangei?”

Berik: Angtane sanbaka anggwabura Yahudimana jei ga Yesus ga aane terelbene masara jeiserem jebe. Jei ga aa ge tenaabili, "Angtane jeiserem jeje fwera?"

Manggarai: Ata tu’ad isét Yahudi kawé Hia oné ramé hitu agu mai taéd: “Nia Hia?”

Sabu: Pa lua rame nga'a kewahhu do naanne, ta kale ke Yesus ri mone pereda do Yahudi he, jhe kere-kebhale, "Nnai ke No pa mii ne?"

Kupang: Di Yerusalem, waktu hari bae, orang Yahudi pung bos-bos ada cari-cari sang Dia. Dong batanya bilang, “Itu Orang ada di mana, é?”

Abun: Mo kam sye ne ye Yahudi bi yepasye meret Yefun Yesus mone. Yepasye ne ndobot yu do, "Ye gane mo u ne?"

Meyah: Noba gij mona ongga ruina maat keingg insa koma, beda ebirfager Yahudi rineya jah suma ruhca Yesus. Rua rijeka joug rusnok oida, "Iwa bera ik Yesus fob ei?"

Uma: Hi posusaa' toe, topoparenta to Yahudi ntora mpopali'-i, ra'uli': "Hiapa-imidi Yesus-e?"

Yawa: Vatano Yahudi wo akani no ono namije rai indamu wo aubaisy, weti wo raura ware, “Yesus opamo nori rui?”


NETBible: So the Jewish leaders were looking for him at the feast, asking, “Where is he?”

NASB: So the Jews were seeking Him at the feast and were saying, "Where is He?"

HCSB: The Jews were looking for Him at the festival and saying, "Where is He?"

LEB: So the Jews were looking for him at the feast, and were saying, "Where is he?

NIV: Now at the Feast the Jews were watching for him and asking, "Where is that man?"

ESV: The Jews were looking for him at the feast, and saying, "Where is he?"

NRSV: The Jews were looking for him at the festival and saying, "Where is he?"

REB: At the festival the Jews were looking for him and asking where he was,

NKJV: Then the Jews sought Him at the feast, and said, "Where is He?"

KJV: Then the Jews sought him at the feast, and said, Where is he?

AMP: Therefore the Jews kept looking for Him at the Feast and asking, Where can He be? [Where is that Fellow?]

NLT: The Jewish leaders tried to find him at the festival and kept asking if anyone had seen him.

GNB: The Jewish authorities were looking for him at the festival. “Where is he?” they asked.

ERV: At the festival the Jewish leaders were looking for him. They said, “Where is that man?”

EVD: At the festival the Jewish leaders were looking for Jesus. The Jews said, “Where is that man?”

BBE: At the feast the Jews were looking for him and saying, Where is he?

MSG: The Jews were already out looking for him, asking around, "Where is that man?"

Phillips NT: Consequently, the Jews kept looking for him at the festival and asking "Where is that man?"

DEIBLER: At the celebration, the Jewish leaders were looking for him. They were asking people, “Has Jesus come?”

GULLAH: De Jew leada dem beena look fa Jedus dey. Dey beena aks de people fa um say, “Weh dat man dey?”

CEV: During the festival the Jewish leaders looked for Jesus and asked, "Where is he?"

CEVUK: During the festival the Jewish leaders looked for Jesus and asked, “Where is he?”

GWV: The Jews were looking for Jesus in the crowd at the festival. They kept asking, "Where is that man?"


NET [draft] ITL: So <3767> the Jewish leaders <2453> were looking for <2212> him <846> at <1722> the feast <1859>, asking <3004>, “Where <4226> is <1510> he <1565>?” <<  Yohanes 7 : 11 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran